Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
CVD system for modification and growth of materials   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky byla dodávka jednoho kusu nového, plně funkčního kompletního mikrovlnného plazmového systému dle specifikace uvedené v rámci ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Barrett BH8 HAND integrated in KUKA LBR iiwa 7 R800 arm   
Stručný popis: The tender calls for delivery of one robot – Barrett BH8 HAND integrated in KUKA LBR iiwa 7 R800 arm. Subject-matter of the Public.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pořízení SLS tiskárny – Protolab 2.0   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pracující s technologií SLS (Selective Laser Sintering). Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem. Blíže viz zadávací dokumentace
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
ROBOTICKÉ MANIPULÁTORY   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Dodávka robotických manipulátorů / průmyslových robotů Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze, Reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účastníci jsou povinni zpracovat nabídku v souladu se všemi požadavky Zadavatele v rozsahu Zadávací dokumentace a jejích příloh.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ALWAID s.r.o.
Dodávka technologií k testování komplexního robotického zařízení   
Stručný popis: Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na dodávky v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Dodávka technologií k testování komplexního robotického zařízení“. Součástí předmětu zakázky je dodávka robota, scanneru, trackeru a řídicího softwaru vč. dopravy. Komponenty robota budou sestaveny do funkčního celku, který bude nostilelem skenovací hlavice. Tento systém bude ovládaný řídícím SW, který z jednoho prostředí bude řídit robota vč. skenovací hlavice, který bude schopen samostatně generovat výslednou polohu. Tato poloha bude kontrolována trackovacím systémem, který ověří dosaženou přesnost systému. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky – technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Příloha s názvem Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké účení technické v Praze
ČVUT – CIIRC: Robotické montážní vozítko a kolaborativní roboti   
Stručný popis: Zadavatel poptává: 1 ks Průmyslový robot s mobilní platformou (Kuka LBR 14 R820 + KMR) a 2 ks Průmyslový robot (Kuka LBR 14 R820).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Kolaborativní robotická ramena   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel poptává kolaborativní robotická ramena a jejich jednotlivé části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
CHEMICKÁ LINKA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné nové, plně funkční a kompletní chemické linky. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Pořízení 3D tiskárny včetně Tiskového materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny včetně příslušenství, zaškolení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou, instalace, nastavení a odborné kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu 4 let. Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 4 roků.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie