Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Humanoid Robot   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání jednoho nového plně funkčního humanoidního robota.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
Dodávka a instalace ofsetového tiskového stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ofsetového tiskového stroje dle zadavatelem stanovené specifikace a poskytnutí doplňkových služeb. Součástí plnění je dále odvoz a likvidace stávajícího stroje KBA POLLY 466 APH.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Daniel Král
Král05-"Recyklace pryžového odpadu"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná seo balící technologii pryže do plastových pytlů. Linka na recyklaci pryžového odpadu, její ukončení - vážení a balení do PE pytlů. Jedná se o dílčí plnění. Manipulační technika a vlasní linka na recyklaci bylo již řešeno a jsou podepsány smlouvy na dodání.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
ERI-TRADE s.r.o.
EXTRUDER NEDAKONICE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Extrudér linka na plasty - regranulace
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Materiálová inkoustová tiskárna   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálové inkoustové tiskárny určené k vytváření tenkých vrstev a plošných struktur z organických i anorganických vodivých, polovodivých a jinak funkčních inkoustů prostřednictvím piezoelektrického inkoustového tisku. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Wheeled robots for education   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 robotů pro výuku s PC, RGB-D kamerou, 2D lidar senzory, bateriovým packem, wifi a ethernetovým připojením a dockovací stanicí pro nabíjení. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická sepcifikace) zadávací dokumentace. Zakázka je součástí projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání jednoho kus personalizačního zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále provádění mimozáručního a pozáručního servisu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kusu digitálního tiskového systému pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu a poskytování servisu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Ústecký kraj
VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí - Reko a dostavba areálu školy - náhrada části poškozeného tiskařského stroje   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je dodávka náhrady poškozené části tiskařského stroje včetně dopravy, usazení na místo, seřízení a proškolení obsluhy týkajícího se bezpečnosti práce při jeho používání. Součástí nabídkové ceny budou i náklady na každoroční preventivní prohlídky dodané centrální tiskové jednotky a veškeré náklady spojené s prováděním záručního servisu po dobu záruční lhůty. Tiskařský stroj bude sloužit k výuce studentů. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění zakázky pro stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
NÁKUP ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ SOLNÝCH ROZTOKŮ VČETNĚ NÁDRŽÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks míchacích zařízení a 6 ks nádrží pro výrobu a skladování solných roztoků (dodávka včetně případné úpravy původního připojení vody, instalace a propojení s míchacím zařízením).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Skalka u Doks
Skalka u Doks - odkanalizování obce individuálními DČOV – dodávky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky domácích čistíren odpadních vod (dále jako „DČOV“) pro likvidaci odpadních vod soustavou individuálních čistíren odpadních vod pomocí DČOV do 50 EO. Odpadní vody budou čištěny z 38 objektů v obci. Dodáno bude 35 ks DČOV 0-6 EO a 3 ks DČOV 6-9 EO. Součástí dodávky je rovněž zajištění servisu včetně technické revize odborně způsobilou osobou.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické fakulta elektrotechnická
Lightweight robot manipulator with embedded vision   
Stručný popis: Výběrové řízení vyžaduje dodávku lehkého robotického manipulátoru se zabudovaným viděním. Předmět veřejné zakázky je podrobně uveden v příloze č. 1 Technické specifikace (Dokument specifikace požadavku).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Dodávka čistících strojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 ks vysokotlakého čistícího stroje pro podchody, 1 ks ručně vedeného zametacího stroje pro podchody, 2 ks ručně vedených mycích strojů pro venkovní a vnitřní využití.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Technické služby Hostivice
Dodávka odstředivky pro ČOV Hostivice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odvodňovací odstředivky dle parametrů uvedených v Technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění je montáž a uvedení zařízení do provozu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka Souboru přístrojů Osc. mlýn, Dezintegrátor, Lam. flowbox – 10-16_019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie