Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 55 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TRAFIN OIL, a.s.
Zvýšení kapacity stávající čisticí linky   
Stručný popis: Předmětem plnění je navýšení kapacity stávající čistící linky prostřednictvím doplnění linky o nová zařízení včetně příslušenství.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Město Náchod
Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka úpravny přírodní léčivé minerální vody pro pítka Malých lázní v Bělovsi. Pro potřeby veřejného pítka v nově budovaných Malých lázní v Bělovsi je zapotřebí z čerpané vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 snížit, z důvodů hygienických, obsah arsenu As pod limit 10 μg/l a obsah železa Fe, z důvodů senzorických, pod hodnotu 0,5 mg/l. K úpravě přírodní minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 může být použita pouze technologie, která vyhovuje požadavkům vyhlášky č.275/2004 Sb. s tím, že upravená voda si musí zachovat původní obsah CO2 a nesmí se změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje, které ji propůjčují její vlastnosti. Použité materiály pro úpravu přírodní minerální vody musí splňovat požadavky vyhlášky č.409/2005 Sb. Vymezení specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci zpracované firmou Eco-Aqua-Servis, s.r.o., IČO 26735547 v říjnu 2018, pod číslem zakázky 01/1840027/2426/18.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
EAF protect s.r.o.
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Kontinuální destilace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pokusné jednotky pro kontinuální destilaci vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Liberecký kraj
COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – strojní vybavení IV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 „technická specifikace“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben. Součástí dodávky je vždy doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
CVD system for modification and growth of materials   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky byla dodávka jednoho kusu nového, plně funkčního kompletního mikrovlnného plazmového systému dle specifikace uvedené v rámci ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci fyzikálních modelů – II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Barrett BH8 HAND integrated in KUKA LBR iiwa 7 R800 arm   
Stručný popis: The tender calls for delivery of one robot – Barrett BH8 HAND integrated in KUKA LBR iiwa 7 R800 arm. Subject-matter of the Public.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů_3   
Stručný popis: digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (třídící linka)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace zařízení třídící linky odpadů, a to s následujícím soupisem položek: 1 ks dopravníkové cesty, 1 ks 8mi komorového 30tunového lisu, 1 ks třídící podesty s 8mi zásobníky, Přesunem osvětlovacích těles, Přesunem vytápěcích těles a Výměnou vrat.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Mycí linka autobusů, trolejbusů a elektrobusů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí linky autobusů, trolejbusů a elektrobusů včetně provedení souvisejících služeb a montážních prací ve stávajícím objektu myčky vozidel, spojených s instalací a zprovozněním nové mycí technologie.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
Technologické vybavení zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace mycích a transportních technologií zvěřince.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Mendelova univerzita v Brně
Robotické platformy - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena pro každou část samostatně v přílohách č. 1a, 1b a 1c Výzvy k podání nabídek – přílohy s názvem „Technická specifikace“.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie