Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Stroj pro aditivní výrobu dílů z kovových prášků pomocí laserového spékání v práškovém loži   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stroje pro aditivní výrobu dílů z kovových prášků pomocí laserového spékání v práškovém loži
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
FOTOBIOREAKTORY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního deskového a laboratorního trubkového fotobioreaktoru a dodávka spektrofotometru.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 76.19 Nákup průmyslových myček   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení myčky do ZŠ Horymírova, ZŠ Volgogradská a ZŠ B. Dvorského (dodávka a montáž, vč. zaškolení obsluhy - seznámení uživatelů, tj. pověřených zaměstnanců ZŠ s obsluhou zařízení tak, aby je byli schopni řádně užívat) a přeprava stávající myčky ze ZŠ Volgogradská do ZŠ V. Košaře.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti univerzálnych strojov
Letiště Praha, a.s.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
GZR plast s.r.o.
VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍM NA ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH OBALOVÝCH PLASTŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – pulverizéru - na zpracování plastového odpadu, jeho instalace a zajištění jeho provozu Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro pulverizér (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Kontinuální plnící systém pro mikrohnětič DSM Xplore   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontinuálního plnícího systému pro mikrohnětič DSM Xplore pořizovaná pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti umývačiek riadu a strojov na čistenie,...
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií - centrifugy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Odstredivky, mangle alebo predajné automaty
Obec Skalka u Doks
Skalka u Doks - odkanalizování obce individuálními DČOV – dodávky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky domácích čistíren odpadních vod (dále jako „DČOV“) pro likvidaci odpadních vod soustavou individuálních čistíren odpadních vod pomocí DČOV do 50 EO. Odpadní vody budou čištěny z 38 objektů v obci. Dodáno bude 35 ks DČOV 0-6 EO a 3 ks DČOV 6-9 EO. Součástí dodávky je rovněž zajištění servisu včetně technické revize odborně způsobilou osobou.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Dodávka kompaktoru - použitý   
Stručný popis: stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8.000 tun za rok.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Severočeské doly a.s.
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB   
Stručný popis: Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení kompenzace bude Zhotovitelem instalován nový řídicí systém. Pro nové technologie centrálního velínu bude Zhotovitelem provedeno nové záložní napájení. Obnova technologických zařízení (centrální dispečink a související zařízení), které jsou umístěna uvnitř stávajícího objektu budovy společných provozů rozvodny TR1 včetně s obnovou centrálního dispečinku související obnovy zařízení pro sběr dat a řízení kompenzace v jednotlivých VN spínacích stanicích (TSN), které se nachází na území dolu Bílina. I v tomto případě budou veškeré práce prováděny ve stávajících objektech spínacích stanic, žádné nové stavby nevznikají. Účel užívání stavby nebude změněn. Drob
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
České vysoké učení technické fakulta elektrotechnická
Lightweight robot manipulator with embedded vision   
Stručný popis: Výběrové řízení vyžaduje dodávku lehkého robotického manipulátoru se zabudovaným viděním. Předmět veřejné zakázky je podrobně uveden v příloze č. 1 Technické specifikace (Dokument specifikace požadavku).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Soubor zařízení pro prototypovou laboratoř   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, CNC frézky, stolního soustruhu, vrtačky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Dodávka čistících strojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 ks vysokotlakého čistícího stroje pro podchody, 1 ks ručně vedeného zametacího stroje pro podchody, 2 ks ručně vedených mycích strojů pro venkovní a vnitřní využití.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Technické služby Hostivice
Dodávka odstředivky pro ČOV Hostivice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odvodňovací odstředivky dle parametrů uvedených v Technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace. Součástí plnění je montáž a uvedení zařízení do provozu.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
GZR plast s.r.o.
Vybavení zařízením na zpracování odpadních obalových plastů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – pulverizéru - na zpracování plastového odpadu, jeho instalace a zajištění jeho provozu Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro pulverizér (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie