Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku   
Stručný popis: Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spektrometrické vybavení infrastruktury FJFI RAMSES   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Spektrometrického vybavení infrastruktury FJFI RAMSES.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Stanovení nukleové kyseliny viru hepatitidy C se zápůjčkou analyzátoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro stanovení nukleové kyseliny viru hepatitidy C a současně zápůjčka analyzátoru
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019   
Stručný popis: Předmětem je dodávka a instalace variabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora) - opakování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - BBMRI-CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA) včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Generální ředitelství cel
Nákup kapalinového scintilačního detektoru (LSC) pro laboratoř CS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání laboratorního přístroje LSC s příslušenstvím, který je využitelný zejména pro analýzu obsahu biosložek (etanol, FAMAE, HVO) ve směsi.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky v délce trvání 5 let a záruka na zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od první instalace přístroje.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka pokusné jednotky pro pyrolýzní procesy dle minimálních technických požadavků zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Sestava pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonových měničů a řídicích systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy pro validaci zkoumaných topologií a řídicích algoritmů výkonových měničů a řídicích systémů sestávající z HW části validačního systému nahrazující reálný řízený systém (kde simulační model definuje jeho parametry a vlastnosti), jehož schopnosti jsou dostatečně dimenzovány pro široký rozsah zkoumaných systémů, a SW části, jež je souborem softwaru pro nastavení a komunikaci s hardwarovými/kartovými ověřovacími sadami, softwarem pro modelování a simulaci a vývojovým prostředím pro vytváření automatizovaných testů sledovaných prvků. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení včetně ověření a testování funkčnosti sestavy a zaškolení (3 osoby).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální experimenty)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť fyzikálních experimentů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření, jeho vznik a vlastnosti. Dodávka se bude sestávat z těchto laboratorních pracovišť – fyzikálních sestav: • pracoviště teorie odrazu a Fresnelovy vztahy s He-Ne laserem • pracoviště Stefanův - Boltzmannův zákon vyzařování • pracoviště Franckův-Hertzův pokus s neonem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve smlouvě na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
ČEZ, a.s.
7709 - Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V   
Stručný popis: Náhrada stávajícího detektoru olejových par Graviner Mark V zařízením v aktivní fázi životního cyklu s podporou výrobce a dostupnosti náhradních dílů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na meranie vlhkosti
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávka digitálního PCR systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Systém mikrokapkové digitální PCR pro kvantifikaci genů a transkriptů izolovaných z přírodního prostředí. Technologie systému je založena na rozdělení PCR reakce do suspenze mikrokapek. Součástí systému je automatický generátor mikrokapiček, který zvyšuje efektivitu a reprodukovatelnost výsledků analýz. Systém bude použit pro detekci sekvencí s nízkou četností ve vzorcích a bude odolný proti přítomnosti inhibitorů a kontaminaci.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
České vysoké učení technické v Praze
Pec (Indukční pec s ochrannou atmosférou)   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka indukční pece s ochranou atmosférou, která je schopna vytvořit ochrannou atmosféru nad taveninou, a tím zabránit oxidaci kovu, vstřebávání plynu náhradou atmosférického kyslíku a vodní páry suchou inertní argonovou nebo dusíkovou atmosférou (dále jen „Indukční pec“). Indukční pec je primárně určena pro výuku. Indukční pec musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Kompletní gama-spektrometrická trasa s charakterizovaným HPGe detektorem a stíněním   
Stručný popis: Předmětem zakázky je Kompletní gama-spektrometrická trasa s charakterizovaným HPGe detektorem a stíněním. Trasa bude složena z jednoho charakterizovaného polovodičového HPGe detektoru gama záření s Dewarovou nádobou pro chlazení, digitálního multikanálového analyzátoru, obslužného/řídícího softwaru (pokročilé funkce) pro gama spektrometrii a z olověného stínění.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie