Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Vybudování a vybavení center vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech   
Stručný popis: Vybavení jednotlivých prostor 3. LF UK celým spektrem simulační techniky, tj. od jednoduchých modelů pro nácvik praktických dovedností až po pokročilé multifunkční modely.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Simulační technologie na akci SLNO ZSF JU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kompletních technologií zabezpečující simulační proces. Veřejná zakázka j je rozdělena na dvě části: Část 1: Simulační technologie a simulátory, Část 2: Modely a figuríny
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Monitorovací systém ionizujícího záření a plynů   
Stručný popis: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka monitorovacího systému ionizujícího záření a plynů („monitorovací systém“) a jeho integrace do místa plnění, přičemž bližší specifikace předmětu plnění je obsažena především v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Ostravská univerzita
Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro LF v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (fyzikální sestavy)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – fyzikálních výukových sestav, a to • fyzikální výukové sestavy Newtonův zákon síly na vzduchové dráze – zákon zachování hybnosti a • fyzikální výukové sestavy Stavová rovnice ideálních plynů (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (ukázka vibrací)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nezávislého stanoviště, respektive laboratorní úlohy pro laboratorní výuku na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. Zadavatel požaduje dodání laboratorní úlohy ukázka vibrací (022). Požadavky Zadavatele na laboratorní úlohu jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku   
Stručný popis: Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spektrometrické vybavení infrastruktury FJFI RAMSES   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Spektrometrického vybavení infrastruktury FJFI RAMSES.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Stanovení nukleové kyseliny viru hepatitidy C se zápůjčkou analyzátoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro stanovení nukleové kyseliny viru hepatitidy C a současně zápůjčka analyzátoru
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
Česká zemědělská univerzita v Praze
Dodávka variabilních kotců pro prasata FAPPZ - 17-16_019   
Stručný popis: Předmětem je dodávka a instalace variabilního systému kotců a krmných stanic pro testaci prasat, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajícího systému ustájení a krmení.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Laboratorní pracoviště pro výuku (klima komora) - opakování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - BBMRI-CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA) včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Generální ředitelství cel
Nákup kapalinového scintilačního detektoru (LSC) pro laboratoř CS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání laboratorního přístroje LSC s příslušenstvím, který je využitelný zejména pro analýzu obsahu biosložek (etanol, FAMAE, HVO) ve směsi.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky v délce trvání 5 let a záruka na zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od první instalace přístroje.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Pokusná jednotka pro pyrolýzní procesy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka pokusné jednotky pro pyrolýzní procesy dle minimálních technických požadavků zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Výskumný, testovací a vedecký technický simulátor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie