Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Moravskoslezský kraj
Zhotovení replik historického nábytku – knihoven a židlí v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení replik historického nábytku (15 ks knihoven a 100 ks židlí) na základě podkladů původního vybavení zámku v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov- dodávka stálé expozice   
Stručný popis: Provedení dodávek a prací popsaných v zadávací dokumentaci
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Třebíč
Komunitní centrum Moravia, Třebíč - interiéry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání nového (nerepasovaného, nepoužitého) a kvalitního nábytku a interiérového vybavení – tj. židlí, stolů, skříní, kancelářských stolů a kancelářských židlí, kancelářských kontejnerů, barových židlí, polic, regálů, křesel, pohovek, konferenčních stolů, věšákových stěn, nástěnných zrcadel, zásobníků na toaletní papír a papírové ručníky, dávkovačů mýdla, odpadkových košů, atd., a to včetně dopravy, montáže, instalace a případného zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Pars Komponenty s. r. o.
Marketingová podpora - výstavní stánek pro veletrh Trako 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 16. 9. 2019 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze sídla firmy zadavatele. 4. Provedení montáže a instalace stánku a ustavení exponátů v místě veletrhu Trako 2019. Kompletní postavení stánku musí být uskutečněno nejpozději do 23. 9. 2019 včetně 5. Zabezpečení demontáže stánku a exponátů, vč. odvozu výstavního stánku a dopravy exponátu z místa výstavy do sídla firmy zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní muzeum
Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ v Nové budově Národního muzea   
Stručný popis: Realizace interiéru expozice s tématem „Dějiny 20. století“ dle Projektové dokumentace: ● realizace stavební části interiéru, ● realizace elektroinstalace expozice, ● realizace vitrín vč. vnitřního osvětlení, ● realizace výstavního mobiliáře, ● realizace adjustačních prvků, ● instalace závěsného systému k zavěšení exponátů nad expozici, ● realizace interaktivních prvků v expozici, ● další související dodávky a služby, které vyplývají z přiložené Projektové dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Pars Komponenty s. r. o.
Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh Trako 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 16. 9. 2019 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze sídla firmy zadavatele. 4. Provedení montáže a instalace stánku a ustavení exponátů v místě veletrhu Trako 2019. Kompletní postavení stánku musí být uskutečněno nejpozději do 23. 9. 2019 včetně 5. Zabezpečení demontáže stánku a exponátů, vč. odvozu výstavního stánku a dopravy exponátu z místa výstavy do sídla firmy zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Krajská knihovna Vysočiny
Kompaktní regálový systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro 1. LF UK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých druhů nábytku dle požadavků zadavatele, realizovaná na základě plnění z Rámcové dohody v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Lanškroun
Dodávka nábytku - Půdní vestavba ZŠ Smetanova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SZ Vimperk - Horní zámek (Winterberg) -Vybudování expozice muzea   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice ve 2. NP a 3. NP v současné době rekonstruovaného objektu Horního zámku Vimperk, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje - výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro a odborné nasvícení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, v příloze č. 5 - Projektová dokumentace „Muzeum Vimperska – Expozice ve všech místnostech muzea“ a v příloze č. 6 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Collegium Bohemicum o.p.s.
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výstavba stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“, která bude umístěna v budově Muzea města Ústí nad Labem. Výstava se bude skládat z dvaceti výstavních místností a dalších instalací na chodbách a schodištích a bude umístěna ve dvou patrech budovy. Výstavba se bude skládat zejména z výroby výstavního fundusu a dále dodávky a instalace techniky pro audiovizuální prvky (projektory, ploché obrazovky, tablety a podobně). Konkrétně se jedná o dodávku výstavního fundusu, instalačních prostředků, závěsů a rolet, úpravu či demontáž stávajících prvků, dodávku nábytku či dalšího zařízení, dodávku interaktivních prvků a demonstračních přístrojů mechanických, dodávku grafické části expozice a informačního systému, dodávku osvětlení expozice, dodávku elektro-silových instalací, dodávku audiovizuálního vybavení a datových sítí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Lanškroun
Dodávka nábytku – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní galerie v Praze
Výroba a montáž výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici „ve Schwarzenberském paláci“, a to včetně: • výroby výstavního fundu; • dodání prvků výstavního fundu na místo určení do 1. a 2 patra Schwarzenberského paláce; • montáže a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy; • veškeré souvisejícího plnění, potřebného pro realizaci díla, např. likvidace odpadu; zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – dokladu o dokončené montáži a stabilitě systému, dokladu o bezpečnosti systému apod. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, určeném k vyplnění a ocenění který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní galerie v Praze
Stavba výstavního fundu pro výstavu „1796-1918: Umění dlouhého století   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Stavba výstavního fundu pro výstavu „1796-1918: Umění dlouhého století” Jedná se o zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici „1796-1918: Umění dlouhého století“, a to včetně: • výroba výstavního fundu; • dodání prvků výstavního fundu na místo určení do 4. patra Veletržního paláce; • montáž a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy; • veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu; zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie