Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Lanškroun
Dodávka nábytku - Půdní vestavba ZŠ Smetanova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SZ Vimperk - Horní zámek (Winterberg) -Vybudování expozice muzea   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice ve 2. NP a 3. NP v současné době rekonstruovaného objektu Horního zámku Vimperk, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje - výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro a odborné nasvícení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, v příloze č. 5 - Projektová dokumentace „Muzeum Vimperska – Expozice ve všech místnostech muzea“ a v příloze č. 6 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Collegium Bohemicum o.p.s.
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výstavba stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“, která bude umístěna v budově Muzea města Ústí nad Labem. Výstava se bude skládat z dvaceti výstavních místností a dalších instalací na chodbách a schodištích a bude umístěna ve dvou patrech budovy. Výstavba se bude skládat zejména z výroby výstavního fundusu a dále dodávky a instalace techniky pro audiovizuální prvky (projektory, ploché obrazovky, tablety a podobně). Konkrétně se jedná o dodávku výstavního fundusu, instalačních prostředků, závěsů a rolet, úpravu či demontáž stávajících prvků, dodávku nábytku či dalšího zařízení, dodávku interaktivních prvků a demonstračních přístrojů mechanických, dodávku grafické části expozice a informačního systému, dodávku osvětlení expozice, dodávku elektro-silových instalací, dodávku audiovizuálního vybavení a datových sítí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Lanškroun
Dodávka nábytku – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní galerie v Praze
Výroba a montáž výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Schwarzenberském paláci   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici „ve Schwarzenberském paláci“, a to včetně: • výroby výstavního fundu; • dodání prvků výstavního fundu na místo určení do 1. a 2 patra Schwarzenberského paláce; • montáže a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy; • veškeré souvisejícího plnění, potřebného pro realizaci díla, např. likvidace odpadu; zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – dokladu o dokončené montáži a stabilitě systému, dokladu o bezpečnosti systému apod. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, určeném k vyplnění a ocenění který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Národní galerie v Praze
Stavba výstavního fundu pro výstavu „1796-1918: Umění dlouhého století   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Stavba výstavního fundu pro výstavu „1796-1918: Umění dlouhého století” Jedná se o zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici „1796-1918: Umění dlouhého století“, a to včetně: • výroba výstavního fundu; • dodání prvků výstavního fundu na místo určení do 4. patra Veletržního paláce; • montáž a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy; • veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu; zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončené montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Město Fulnek
Dodávka nábytku do Knurrova paláce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je dle technické specifikace rozdělena na dvě samostatné dílčí soutěže (části), a to dodávku a montáž atypického nábytku a dodávku a montáž nábytku sériové výroby. Předmětem plnění je uzavření smlouvy dílo na každou část samostatně dle požadavků ze strany zadavatele v objektu Knurrova paláce. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava veškerých požadovaných položek na místo určení, jejich instalace (montáž), likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou a montáží a hrubý úklid.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Statutární město Hradec Králové
Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové   
Stručný popis: Předmětem realizace a dodávky stálých expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové je zpracování dílenské dokumentace, výroba, dodávka, montáž a kompletace expozičního systému, včetně osvětlení, AV a IT techniky a jeho následné zprovoznění a zregulování, včetně všech prvků a doplňků, úprava silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rozsahu nezbytném pro instalace systému a jeho technických a technologických prvků, výroba grafiky. Předmětem této veřejné zakázky je dále poskytnutí záruky v požadovaném rozsahu. Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují další části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace, soupis prací s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené ve vzoru smlouvy o dílo. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Revitalizace budovy Muzea východních Čech“.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – regály do prostor KSZ Praha v CSMS Hostivice   
Stručný popis: Pořízení pevných a posuvných policových regálů s kapacitou 1,2 bkm spisového materiálu ve spisovně, která je zapůjčena k užívání KSZ Praha v CSMS, Jiráskova 166, Hostivice, objekt IV. A, 2.NP. Součástí plnění je dodávka a montáž regálových systémů a to včetně zabudování kolejnic do podlah a provedení projektu skutečného provedení díla, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Moravská zemská knihovna v Brně
Dodávka pultu prezenčních výpůjček a regálů   
Stručný popis: dodávka pultu a regálů
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.
Dodávka expozice haly Vincentka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky jsou dodávky a instalace nových expozic, vitrín, nábytku, osvětlení, ozvučení, animací a dalšího vybavení souvisejícího s expozicí, která bude umístěna v rekonstruované hale Vincentka a prostoru kolonády v rámci lázní Luhačovice.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
Rámcová dohoda na dodávky nábytku pro 1. LF UK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých druhů nábytku dle požadavků zadavatele, realizovaná na základě plnění z Rámcové dohody v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
„Rámcová dohoda na dodávky kovového nábytku pro roky 2018 - 2019“   
Stručný popis: Průběžné dodávky kovového nábytku v letech 2018 – 2019 včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů z resortu MV , se kterými má centrální zadavatel ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání (dále jen veřejný zadavatel – veřejní zadavatelé).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Liberecký kraj
Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – posuvné a pevné regály, CSMS Hostivice - RD   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky mobilních a pevných regálových systémů včetně dopravy, montáže a kolejového systému pro Centrální spisovnu Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici. Aktuální požadované množství bude vždy upřesněno dílčí výzvou k podání nabídky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie