Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Inovace výpočetního clusteru Edward   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro podstatné rozšíření a inovaci výpočetního clusteru Edward. Tento cluster je od roku 2011 využíván pro vývoj, ladění a provoz výpočetně náročných úloh a obsahuje 4 výpočetní uzly s celkem 192 výpočetními jádry AMD Opteron 6348. Poptávaná dodávka nahradí staré výpočetní uzly z roku 2011 novými uzly, jak typu CPU tak i GPU a bude inovováno i Infiniband propojení na EDR (switch, IB karty a kabely).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
CZ IKT-2 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky blade-serverů a serverů - RC.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Olomoucký kraj
HW a SW pro uložení a streamování vytvořených videozáznamů (webinářů)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 serverů pro uchovávání aktivních webinářů a streamování videa, 1 rozšíření diskového pole pro ukládání neaktivních videomateriálů a zálohování, SW dle specifikace uvedené v příloze 3a.zadávací dokumentace, vše s příslušenstvím, splňující technické podmínky zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF - Pořízení ICT 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D veřejné zakázky budou v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadány postupy odpovídajícími jejich předpokládané hodnotě. Předmětem tohoto zadávacího řízení je část A.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
POŘÍZENÍ ICT VYBAVENÍ PRO KOMPETENČNÍ CENTRUM PRO 3D   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb (dále také jen „řešení“) - vybudování kompletní serverové platformy včetně virtualizační technologie pro virtualizaci desktopů, pořízení aktivních prvků LAN a wifi bodů, pořízení koncových zařízení a interaktivní výukové techniky (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v zajištění pozáručních služeb (dále jen „Služby“). Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 2 zadávací dokumentace (Technická specifikace) a v Části 3 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Vojenksý technický ústav, s.p.
Nákup serverového HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem podlimitní veřejné zakázky je nákup serverového hardware.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Rámcová dohoda na pořízení a obnovu HW a SW   
Stručný popis: dodávka serverů a chassis
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká exportní banka, a.s.
Dodávka 9 ks serverů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 4 vysoce výkonných serverů pro virtualizaci produkčních databázových serverů a 5 provozních virtualizačních serverů včetně poskytování následné technické podpory a konzultací.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Paraziti – Výpočetní servery pro vědecké účely   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka plnění sloužícího pro výzkum a výuku. Jedná se o dodávku (i) serveru a (ii) sestavy serverů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Virtualizační platforma   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní řádně provedená dodávka zahrnující montáž, instalaci a oživení hardwarového řešení virtualizační platformy skládající se z 12 kusů identických uzlů.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INFRASTRUKTURA_Pracovní stanice III. - opakování III.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware serveru s příslušenstvím. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“). Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Nemocnice Tábor, a.s.
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s. (Etapa 2)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako součást opatření k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a dále v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s provozními předpisy zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném zadávací dokumentací.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF - Pořízení ICT 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D veřejné zakázky budou v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadány postupy odpovídajícími jejich předpokládané hodnotě. Předmětem tohoto zadávacího řízení je část A.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Rozšíření clusteru datových služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující montáž, instalaci a zprovoznění rozšíření clusteru datových služeb v podobě zařízení o čisté kapacitě alespoň 1000 TB a následné poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce následující pracovní den v místě instalace (next business day, on site) po dobu 60 měsíců.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika – Kancelář Senátu
Pořízení serverové sestavy určené pro provozování poštovního a databázového serveru na platformě Microsoft s vysokou dostupností   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení virtualizované sestavy pro provozování poštovního a databázového serveru na platformě Microsoft s vysokou dostupností sestávající ze 4 ks serverů (každý server se 2 procesory s max. 8 jádry v každém procesoru), 1 ks management serveru pro správu sestavy (1 procesor s max. 16 jádry) a 2 ks přepínačů (o velikosti max. 1U a rozhraním open 100 GbE ethernet). Součástí dodávky centrální virtualizované sestavy budou i související pracovní výkony při její montáži do rozvodné skříně RACK v sídle zadavatele, provedení silnoproudé a datové kabeláže, provedení odborných instalačních prací výrobce při zprovoznění nové clusterové sestavy vč. základního otestování funkčnosti. Podrobná technická specifikace, požadované parametry poptávaného zboží a záruka jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace (též v příloze č. 1 Závazný návrh kupní smlouvy). Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo snížit rozsah předmětu veřejné zakázky o požado
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie