Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
26. KOLO - Servery pro MZe (DNS 2017)   
Stručný popis: Servery pro Ministerstvo zemědělství
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Národní archiv
NDA II, VZ 11: Pořízení HW k napojení IS NDA na DCeGOV   
Stručný popis: "Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware pro potřeby Národního digitálního archivu, včetně služeb instalace a odborného předání.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká národní banka
Dodávka serverů platformy x86/x64   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 48 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“). Ke každému ze serverů je účastník povinen dodat asistenční CD/DVD se software pro zprovoznění serveru komunikující v českém či anglickém jazyce, nebo zpřístupnit na internetu odkaz (y), ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na optické médium, předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči přímo v serveru. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Plzeňský kraj
Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka 2 ks serverové šasi a 8 ks serverů, včetně technické podpory a záruky 84 měsíců
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodávka HW komponent pro Engineered Data Storage System   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW komponent pro Engineered Data Storage System, a to za účelem testování v rámci vývojových procedur a za účelem sestavení fyzického prototypu k testování komplexní funkčnosti celého engineered data storage systému.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČEPS, a.s.
Dodávka HW a SW pro potřeby sjednoceného dispečerského řídicího systému ČEPS, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, SW, poskytnutí licencí k SW a zajištění supportu výrobce pro obměnu HW infrastruktury ČEPS, a.s., sloužící k zajištění řádného fungování sjednoceného dispečerského řídicího systému TRISQ (tj. dispečerský řídicí systém, dispečerský tréninkový simulátor a havarijní systém, dále jen SDŘS TRISQ).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Modernizace centrálního výpočetního systému a zajištění souvisejících servisních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uprgrade hlavního serveru i5 na model 9009-41A, HW a SW servis.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2019-1   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových úložišť pro rozšíření stávající serverové infrastruktury, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace). Předmět plnění je pořizovaný pro potřeby Rektorátu (pro provozování univerzitních aplikací), Fakulty multimediálních komunikací a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Karlova
Server a pracovní počítače   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení serveru a pracovních počítačů dle podrobných technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Masarykova univerzita
Rozšíření diskového úložiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní řádně provedená dodávka rozšíření kapacity a funkcionality diskového úložiště DELL Compellent SC4020 (service tag - 43JL252). Rozšíření zahrnuje všechny potřebné softwarové, hardwarovém a licenční součásti potřebné pro požadovanou funkcionalitu podle popisu v technické specifikaci. Rozšířením vznikne geograficky distribuovaný celek podporující synchronní a asynchronní replikaci dat jednotlivých diskových polí automatický failover a další pokročilou funkcionalitu podle popisu v technické specifikaci. Součástí dodávky je montáž, instalace a zprovoznění celého systému, který bude sloužit pro konsolidaci úložišť databázových, virtualizačních a souborových agend na Masarykově univerzitě.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo obrany
Serverové řešení - modernizace   
Stručný popis: Předmětem je dodávka HW technologie včetně HW a SW podpory, specifikace je uvedena v kupní smlouvě.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Počítačový klastr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru s GPU akcelerátory včetně kompletního řešení, sestávajícího se z dodávky, instalace, zprovoznění (včetně provedení tzv. akceptačních testů) a poskytnutí rozšířené záruky za jakost podrobně definované v čl. X. a XI. návrhu Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Letiště Praha, a. s.
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY A SERVIS SÍŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ   
Stručný popis: Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávání serverových technologií.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Lovosice
Nové datové centrum Městského úřadu Lovosice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka serverů, softwarových licencí a datového úložiště pro sestavení virtualizovaného datového centra, včetně zajištění servisní podpory, instalace, implementace, konfigurace a testování datového centra.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Blansko
Podpora infrastruktury základních škol - dodávky III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a funkčního IZ zařízení a vybavení (uznatelné náklady projektu) a poskytování servisní podpory (neuznatelné náklady projektu) pro základní školy v Blansku (ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova) blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie