Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1213 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Kardiotokografy s telemetrií a centrální jednotkou pro oddělení gynekologie - porodnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rozšíření stávajícího inventáře gynekologicko-porodnického oddělení o centrální monitorovací jednotku a o čtyři kusy kardiotokografů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
statutární město Liberec
Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy, fasády   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava střechy a jižní fasády budovy Střední zdravotnické školy v ulici Kostelní čp. 9, Liberec. Budova se nachází v památkové zóně. Realizace je rozdělena do dvou let. Oprava jižní fasády a jižní části střechy bude spolu s doplněním mříže před hlavním vchodem do budovy realizována letos. Oprava zbylé části střechy proběhne rok následující.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Kralovéhradecká po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém uspořádání. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Ústí nad Orlicí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Autoplachty reklama Ryška s.r.o.
Pořízení tiskárny do společnosti Autoplachty reklama Ryška s.r.o.   
Stručný popis: Dodávka tiskařského stroje
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky hemostatických zavaděčů elektrofyziologických katétrů - fixních pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Lesy České republiky, s.p.
Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks malotraktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnutí souvisejících plnění. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Město Vrchlabí
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Vrchlabí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných budovách města Vrchlabí. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat zejména obnovy, rekonstrukce či úprav energetických technologických zařízení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Kapalinový chromatograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Luděk FERKL
Modernizace strojního vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Bude dodány tyto zemědělské stroje: 1. Kolový traktor -1 ks 2. Krmný vůz - 1 ks 3. Čelní diskový žací stroj - 1 ks
Poľnohospodárske stroje
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Rekonstrukce silnice III/29810 Dražkov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci silnice III/298 10 v obci Dražkov. Silnice se nachází v zastavěném území v provozním staničení km 2,850 – km 3,420. Začátek a konec úseku je u dopravních značek IZ 4a,b obce Dražkov. Záměrem stavby je rekonstrukce silnice, která je v nevyhovujícím stavu. Proběhne celková rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a rekonstrukce odvodňovacích zařízení. Rekonstrukce bude navazovat na nový chodník po levé straně silnice, který nebude stavbou zasažen. Dosavadní využití území zůstává beze změn. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude zdarma uložen na cestmistrovství Pardubice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
I/35 Odb. Mžany - Sadová křiž. Čepro, oprava silnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova vrchních krytových vrstev dle diagnostiky. Nevyhovující stav vozovky, deformace, rozpad krytu, trhliny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Povodí Labe, státní podnik
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace akce spočívající v provedení stabilizace podélného profilu, stabilizace pravého břehu rekonstrukcí stávající kamenné zdi a stabilizace stávající zdi na levém břehu v ř. km 56,900 - 56,986. Na pravém břehu bude obnovena v původních parametrech sesunutá opěrná zeď. U levobřežní zdi bude provedena železobetonová předpata, která bude tuto zeď stabilizovat. Z důvodu zabránění dalšího prohlubování dna koryta řeky budou vybudovány 3 dnové příčné prahy, mezi kterými bude doplněno dno do úrovně navržené nivelety. Součástí akce je také trvalé zajištění nápravy havarijní situace v předmětném úseku 56,850-56,900. V daném úseku bude vybudována železobetonová tížná zeď, svah nad korunou budoucí zdi bude sesvahován a zpevněn protierozní travní rohoží. V tomto úseku budou vybudovány 2 stabilizační příčné prahy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres PCE   
Stručný popis: Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Pardubice dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 - 2022
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Dokumentační systém pro molekulární biologii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému pro molekulární biologii včetně příslušenství, které bude sloužit pro vyhodnocování biologických experimentů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR   
Stručný popis: Sekání trávních porostů podél silnic I. tříd na okrese Chrudim dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019-2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie