Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 677 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hrušovany
Dostupné byty Žlutice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího čtyřpodlažního bytového domu v ul. Pod Strání 468 ve Žlutících (vlastníkem bytového domu je obec Hrušovany), který je podsklepený a obdélníkového půdorysu realizovaný panelovou technologií (prefabrikovaný stěnový konstrukční systém). Výsledkem rekonstrukce bude vznik 11 sociálních bytů, které budou sloužit pro sociální bydlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústecký kraj
DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Plněním tohoto díla je kompletní rekonstrukce elektroinstalací, kompletní rekonstrukce kuchyně vč. jejího zázemí a rekonstrukce suterénu v těch částech objektu, které ještě neprošly rekonstrukcí, a venkovní úpravy. Dále související stavební úpravy, opravy některých vnitřních povrchů podlah a stěn, především v sociálních zařízeních a pokojích a další drobné dispoziční úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru - kino SVĚT, Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování vnitřních úklidových služeb v Kulturně společenském centru -kino "SVĚT", Chomutov, Mostecká 5786, Chomutov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mikroregion PERUCKO
Pořízení kompostérů pro občany DSO Mikroregion Perucko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 308 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části. 1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace. 2. Dodávky – Dodávka štěpkovače podle technické specifikace
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt (projektová dokumentace) řeší silnoproudou NN elektroinstalaci připojení pro hybridní fotovoltaickou elektrárnu s akumulací (HFVE) o instalovaném výkonu generátorů energie 211,8kWp s akumulací 200 kWhodin. Vyrobená a získaná el. energie z FV elektrárny je pomocí rozvodny AC/NN a měděných kabelů NN přenesena přímo do rozvaděčů jednotlivých výrobních hal, kde je FV výroba přímo měřena. Nespotřebovaná energie v objektech bude akumulována v centrální akumulační a špičkovací stanici umístěné v rozvodně NN v objektu ar
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Zemědělství Malšovice s.r.o.
Zemědělství Malšovice s.r.o. - energetické úspory na výměně strojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci této zakázky bude realizován nákup zemědělského stroje - kolového traktoru a velkoobjemového návěsu do vlastnictví zadavatele.
Poľnohospodárske stroje
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Trenažér ošetřovatelských postupů 2019/0116   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Trenažér ošetřovatelských postupů 2019/0116
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Porodnický a novorozenecký simulátor 2019/0115   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Porodnický a novorozenecký simulátor 2019/0115
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Vzdělávací služby pro členy OHK v Chomutově   
Stručný popis: Vzdělávací služby pro členy OHK v Chomutově podrobně specifikované v příloze č.1 ZD - Specifikace předmětu plnění.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Krajská zdravotní, a.s.
Laminární boxy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Oddělení nukleární medicíny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks stíněných laminárních boxů pro přípravu radiofarmak SPECT v laboratořích spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
obec Doupovské Hradiště
Revitalizace centra obce Doupovské Hradiště/Dolní Lomnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) stavební práce (pozemní komunikace), tj. SO 101 náves+točna autobusu, SO 102 větev B, SO 103 větev C, SO 104 větev D, SO 105 větev E, SO 106 úprava plochy po demolici, SO 107 úprava plochy před G2, SO108 výměna zábradlí na propustku, SO109 výměna zábradlí na propustku., SO – ostatní objekty tj., SO P1 rekonstrukce plaňkového plotu na hranici návsi; P1 - oplocení 2) realizace novostaveb ze dřeva, tj. SO 701 – objekt G1 řadová krytá garáž pro osobní automobil a prostor pro zázemí obce a autobusová zastávka. 3) C3 – Odvodnění, tj. SO300 vodohospodářské objekty tj., SO301 zasakovací průleh, SO302 oprava břehové z
Stavebné práce
ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem KŘ – výstavba nového objektu garáží a centrálního skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Demolice stávajícího objektu garáží a dílny a následná výstavba nového objektu garáží pro osobní automobily a centrálního skladu na témže místě dle projektové dokumentace. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Vlastimilem Stránským, architektonická kancelář Děčín, IČO 445 73 707. Při realizaci stavebních prací budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem PS – snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ocelové mříže na oknech I. PP a I. NP v uliční fasádě a další drobné stavební práce. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Correct BC, s.r.o., IČO: 250 28 588. Při realizaci stavebních úprav budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení č. j. MV-68969-3/OSM-2018 ze dne 24. 7. 2018, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.1909/ZPZ/2018/ZD-981 ze dne 23. 7. 2018 a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Vývoj a dodávka 2L hydroisomeračního katalyzátoru – opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vývoj katalyzátoru umožňujícího hydroisomeraci dieselové frakce získané z Fischer-Tropschových vosků, převod duševních a průmyslových práv ke katalyzátoru, výroba 2 litrů katalyzátoru
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Statutární město Teplice
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě jednotlivých objednávek. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie