Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 581 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Povodí Ohře, státní podnik
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t   
Stručný popis: Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Čast 2 - Elektrická nemocniční lůžka intenzivní a resuscitační péče s matrací a příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka - ČÁST 5: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport   
Stručný popis: Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Plicní ventilátory - ČÁST 3: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátor s HFO k resuscitačním inkubátorům
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 5 - Matrace aktivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Linet   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce spec.péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem.Most, o.z.-Ultrazvukové přístroje-ČÁST4: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.   
Stručný popis: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka IT zařízení pro FSI v DNS – 2019/0089   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 3 počítačů, 3 monitorů 24“ a 3 externích harddisků pro Fakultu strojního inženýrství UJEP pro projekt OP VVVV „Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů - NANOTECH ITI II.“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky lůžek včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 4 - Matrace pasivní antidekubitní kompatibilní s lůžky Promareha   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nemocničních lůžek včetně příslušenství pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok pre domácnosť
SK Sokol Brozany, z. s.
Reko UMT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku tzv. III. generace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Litoměřice
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem kromě schodišťového prostoru a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nástřikem proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplní za tahokov a bude dvojitým nátěrem natřena nosná konstrukce zábradlí. Dojde též k zateplení soklu a následné povrchové úpravě. V rámci terénních úprav bude na jihozápadní straně objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm. Na vstupní straně bude zrenovován přístupový chodník vedoucí od silnice k budově, a to včetně vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Žatec
"Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci místní komunikace funkční skupiny C , obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádáni MO2cp. Dále opravu stávajících chodníků a vybudování odstavných ploch u hřiště. Součástí je i doplněni a modernizace přilehle trasy veřejného osvětleni. Sledované území je vymezeno podélným staničením. Vzdálenost mezi začátkem úseku (ZU) a jeho koncem (KU) je 292 m. Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s místní komunikací na p.pč.1203/1. Konec úseku navrhované úpravy je u sjezdu ke garážím. Stavební úpravy v tomto případě řeší zejména stávající stav a uspořádáni nevyhovující technicky a zejména dispozičně a kapacitně.
Stavebné práce
Město Litoměřice
Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace stacionárního bateriového akumulačního systému energie (BSAE), jeho propojení s již existujícími fotovoltaickými elektrárnami (FVE), nacházejícími se na třech objektech, a s koncovými dobíjecími prvky (KDP) pro dobíjení elektromobilů, elektrokol, elektroskútrů a jiných obdobných zařízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž nezbytné stavební práce pro umístění a instalaci KDP a jejich propojení s BSAE, fyzické i softwarové propojení obou částí a vytvoření aplikace pro mobilní telefony. Součástí plnění není dodávka KDP. Součástí plnění dodavatele je též komplexní dodávka HW+SW včetně potřebné projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace (PD), projednání PD s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a příslušným stavebním úřadem, zajištění potřebných povolení k realizaci a provozu předmětu veřejné zakázky (včetně KDP), jakož i uvedení BSAE do provozu, zkušební provoz a poskytnutí servisu a revizí po dobu 10 let.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Elektrické akumulátory
Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.
Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Objekty v současnosti slouží jako zázemí fotbalového stadionu. Přízemní část na východní straně celého objektu obsahuje záchody pro diváky a šatny pro hráče hostů. Navazující dvoupodlažní podsklepená budova má v prvním nadzemním podlaží šatny pro hráče domácích se zázemím, klubovnu s přípravnou (přípravna je podsklepená) a kancelář. Druhé nadzemní podlaží plní funkci tribuny pro diváky.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie