Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 56 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚVT – síťová infrastruktura (upgrade LAN)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka ethernet přepínačů pro upgrade síťové infrastruktury LAN „RUK/Jinonice“.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Aktivní síťové prvky - switche 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks síťových přepínačů pro FEL
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vybavení síťové laboratoře - 2019/0087   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybavení síťových laboratoří aktivními prvky počítačových sítí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dílo specifikované ve smlouvě o dílo a na poskytování servisních služeb specifikovaných ve smlouvě o poskytování servisních služeb. Součástí rekonstrukce počítačové sítě zadavatele je rovněž dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků a softwarového vybavení v požadované kvalitě a funkcionalitě technologických celků a položek dle přílohy č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele. Zadavatel je na základě rozhodnutí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provozovatelem základní služby a dodavatel vstoupí do smluvního právního vztahu jako významný dodavatel z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D35 Příkazy - Systém automatického postřiku solankou   
Stručný popis: Předmětem plnění je výstavba systému automatického postřiku solankou pro zabránění vzniku námrazy na dálničním mostu ev. č. D35-139 dálnice D35 v katastrálním území Příkazy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Aktivní prvky III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Aktivních prvků pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Městská nemocnice Čáslav
Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav II (rozšíření)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových zařízení v podobě core switch, přístupových switchů a firewall
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace
Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků, konektivita školy - ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyk - dodávka technologie jazykové laboratoře, dodávky AV a IT techniky, dodávky nábytku, dodávky učebních pomůcek a vnitřní konektiivita školy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018 ČÁST C   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro KHS v Hradci Králové. ICT jsou určeny pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Část C – pobočková ústředna telefonní sítě (dále jen ČÁST C)
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Statutární město České Budějovice
OBNOVA A DOPLNĚNÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ LAN STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků sítě pro zadavatele statutární město České Budějovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních a 4 ks distribučních síťových přepínačů, příslušenství, instalačních a servisních prací v požadovaném rozsahu a ve specifikaci technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Firewall II   
Stručný popis: Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým hrozbám. Předmětem části 1 VZ je dodávka zařízení pro zabezpečení sítě zadavatele, tzn. bezpečnostních brán Next-Gen Firewall (dále jen FW), které budou chránit perimetr a vnitřní síť zadavatele. Předmětem části 2 VZ je rozšíření licencí Cisco ISE 5-Yr 1500 Endpoint Plus do stávajícího zařízení, které je nedílnou součástí ochrany bezpečnostního perimetru zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace
Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků, konektivita školy - ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyk - dodávka technologie jazykové laboratoře, dodávky AV a IT techniky, dodávky nábytku, dodávky učebních pomůcek a vnitřní konektiivita školy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Jilemnice
Vnitřní konektivita ZŠ Jana Harracha v Jilemnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění vnitřní konektivity Základní školy Jana Harracha v Jilemnici. Díky realizaci této aktivity škola zajistí kvalitní připojení ke službám veřejného internetu. Dle přílohy č. 9 Specifických pravidel Integrovaného regionálního operačního programu - Standard konektivity škol byl vyhotoven standard, který dokládá či porovnává soulad standardu s navrženými parametry vnitřní konektivity.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Krajský soud v Českých Budějovicích
KS ČB – rekonstrukce počítačové sítě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: 1. Dodávka, montáž a zprovoznění kompletního díla – strukturovaného kabelážního systému, který je specifikován v projektové dokumentaci, včetně všech potřebných přípravných prací a vedlejší nákladů až do okamžiku předání díla objednateli. 2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Další požadavky na strukturovaný kabelážní systém cat 6a včetně rozsahu SCS, kabelových tras, subsystémů, systému značení datových zásuvek, tras optických kabelů, norem, které musejí být dodrženy, apod. jsou k dispozici v projektové dokumentaci, a to technické zprávě (příloha č. 1) a výkresové části (přílohy 2.1 až 2.7).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Upgrade centra sítě UKB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro obnovení stávajících agregačních prvků univerzitní sítě v lokalitě Univerzitní kampus Bohunice. Současné řešení již nevyhovuje požadavkům na přenosovou kapacitu. Cílem obnovy je nahrazení dvojice L2/L3 přepínačů a dvojice firewallů (FW). Nové prvky také umožní nasazení nových technologií, umožňujících jiný systém práce s počítačovou sítí (SDN).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie