Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 52 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická univerzita v Liberci
004_Lo_Aktivní síťové prvky pro budovu E1 a T   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky. • 20 ks bezdrátových přístupových bodů typ 1 s interními anténami včetně licencí pro bezdrátový kontroler • 2 ks přepínač typ 2a se 4 SFP+ porty • 11 ks přepínač typ 2b se 4 SFP porty
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Národní muzeum
Rozšíření síťové a datové infrastruktury Národního muzea   
Stručný popis: Národní muzeum chce v rámci této zakázky pokračovat ve spolupráci se službou E-infrastruktury sdružení CESNET, která pro NM od roku 2016 komplexně řeší problematiku datové a internetové konektivity, informační bezpečnosti, poskytuje velkokapacitní datové úložiště, cloudové služby a řadu dalších integrovaných síťových služeb. Jedná o balík služeb, které CESNET poskytuje pouze jako nedělitelný celek pod názvem E-infrastruktura, které obsahují posílení datové a internetové konektivity do vybraných objektů zadavatele; zřízení přístupu do datového úložiště; komplexní řešení informační bezpečnosti – nepřetržitý monitoring sítě NM, technickou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nepřetržitě dostupné pracoviště stálé služby, přístup do federace identit EduID.cz a přístup do infrastruktury Eduroam; využití cloudového úložiště OwnCloud s kapacitou až 100GB pro individuálního uživatele; využití služby FileSender; přístup do vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru (NREN).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávka jednotného komunikačního systému – opakování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání a zprovoznění jednotného komunikačního systému v lokalitě Dejvice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Nákup síťových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou běžné, obecně dostupné síťové HW a SW technologie určené pro podnikové využití a služby související s dodávkou těchto technologií.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Kraj Vysočina
1. A: Wi-Fi komponenty   
Stručný popis: Jedná se o část A veřejné zakázky "Rámcové smlouvy na dodávku ICT komponent" https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00003830 Předmětem části A veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení bezdrátových sítí zaměřeného především na pokrytí vnitřních prostor a areálů příspěvkových organizací kraje. Je poptáváno ucelené řešení zahrnující přístupové body různých kategorií, řadiče přístupových bodů, řídící a monitorovací software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy, metody šifrování a autentizace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace, která je společná pro všechny části veřejné zakázky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Dodávky LAN switchů a zajištění záručního servisu pro resort justice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky LAN switchů pro centrálního zadavatele a jeho organizační složky dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody, a to v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací (dále jen „ZD“). Kromě dodávek LAN switchů zahrnuje předmět veřejné zakázky i balení a jejich doručení do určených míst plnění viz Příloha č. 1 rámcové dohody včetně zajištění záručního servisu v délce alespoň 60 měsíců od předání konkrétní dodávky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Kraj Vysočina
1. A: Wi-Fi komponenty   
Stručný popis: Jedná se o část A veřejné zakázky "Rámcové smlouvy na dodávku ICT komponent" https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00003830 Předmětem části A veřejné zakázky je pořízení jednotného řešení bezdrátových sítí zaměřeného především na pokrytí vnitřních prostor a areálů příspěvkových organizací kraje. Je poptáváno ucelené řešení zahrnující přístupové body různých kategorií, řadiče přístupových bodů, řídící a monitorovací software. Jednotlivé prvky musí podporovat moderní přenosové standardy, metody šifrování a autentizace. Podrobnosti viz zadávací dokumentace, která je společná pro všechny části veřejné zakázky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Ministerstvo zemědělství
31. KOLO - Kontrolní správa provozních logů 2020+ pro MZe (DNC ICT 2017)   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je zajištění zařízení poskytujícího funkcionality pro sběr a správu provozních logů pro účely zaručeného ukládání a dalšího vyhodnocování pro MZe.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky a na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Dodávka zařízení NGIPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení NGIPS včetně dohledové konzole pro správu a monitoring zařízení, se zárukou s odbornou technickou podporou 247365 po dobu 36 měsíců.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Active Network Components   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v rámci dynamického nákupního systému s názvem Active Network Components je nákup aktivních síťových prvků. Zadavatel zvláštními postupy podle části šesté zákona o zadávání veřejných zakázek v rámci tohoto dynamického nákupního systému hodlá poptat dodavatele pro předmět plnění - „Active Network Components “, tedy nákup a montáž aktivních síťových prvků.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
ČEPRO, a.s.
Firewall   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka požadovaných zařízení (hardware appliance) firewall, jejich implementaci a v poskytování servisních služeb a podpory po zadavatelem požadovanou dobu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Generální ředitelství cel
Nasazení webového aplikačního firewallu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodání a nasazení webového aplikačního firewallu (WAF) pro ochranu webových aplikací na internetovém portálu CS před kybernetickými útoky a potlačení hrozeb aplikačních DoS a DDoS útoků. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD – Podrobná technická specifikace - tabulka a v Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika -Ministerstvo vnitra
Náhrada SAN switchů   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka HW síťových prvků včetně jejich instalace a podpůrné konfigurační práce po dobu záruky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie