Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Rozšíření síťové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks síťových přepínačů pro FEL.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika - Úřad práce ČR
ÚP ČR – Pořízení vyvolávacích systémů – Rokycany a Sušice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů a jejich instalace v budovách Zadavatele v Plzeňském kraji v místech plnění VZ. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Masarykův onkologický ústav
Páteřní firewally   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Provádění překládek veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.   
Stručný popis: Jedná se o uzavření rámcové smlouvy na provádění překládek veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyvolaných výstavbou a stavebními úpravami komunikací. Předmětem rámcové smlouvy je stanovení rámcových podmínek provádění překládek sítí elektronických komunikací, vyvolaných stavbami komunikací, jejichž stavebníkem a investorem je zadavatel, které budou aplikovány vždy na jednotlivé smlouvy o realizaci překládky, na základě kterých budou jednotlivé dílčí smlouvy uzavírány.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Síťová zařízení a síťová kabeláž pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup síťových zařízení a kabeláže do stávající síťové infrastruktury ve FNUSA na dobu 1 roku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická univerzita v Liberci
085_Lo_Aktivní síťové prvky pro budovu T   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky. • 25 ks bezdrátových přístupových bodů typ 1 s interními anténami včetně licencí pro bezdrátový kontroler • 1 ks přepínač typ 1 • 3 ks přepínač typ 2a se 4 SFP+ porty • 18 ks přepínač typ 2b se 4 SFP porty
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Statutární město Zlín
Prodloužení záruky pro HP 7510 Switch Chassis   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby - prodloužení záruky pro 4 ks HP 7510 Switch Chassis na dobu 5 let (60 měsíců), ode dne podpisu smlouvy. Typ záruky NBD RESPONSE 8x5.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Třešť
Podpora výuky vybraných odborných předmětů na ZŠ Třešť – konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka nového hardware a software k modernizace vnitřní i vnější konektivity včetně síťových prvků na základní škole v Třešti, a to v souladu s povinnými standardy konektivity. Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností, prací a služeb souvisejících s předmětem zakázky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
město Klatovy
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení konektivity bude umístěna v prostorách Městského úřadu Klatovy (tedy v prostorách zadavatele), která bude obhospodařovat a zajišťovat splnění podmínek konektivity u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Část vybavení bude též umístěna v těchto dvou základních školách. Tím bude zajištěno splnění podmínek konektivity pro výše zmíněné školy. Veškeré vybavení pořizované v rámci konektivity bude při-tom sloužit výhradně potřebám základních škol. Jednotlivá vybavení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách v příloze č. 1 – Technická specifikace a v příloze č. 6 – Standard konektivity.Více informací uvedeno v ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
KHS Královéhradeckého kraje – pořízení ICT – 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka prostředků informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro KHS v Hradci Králové. ICT jsou určeny pro výkon státní správy pro Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části, na část A – optická páteř sítě (dále jen ČÁST A), na část B – kamerový systém (dále jen ČÁST B), na část C – pobočková ústředna telefonní sítě (dále jen ČÁST C), na část D – aplikační server a zálohovací server (dále jen ČÁST D).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Akademie výtvarných umění v Praze
„AVU – pořízení centrálních síťových prvků datové sítě AVU“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálních síťových prvků datové sítě a s dodávkou související služby pro Akademii výtvarných umění v Praze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 2: konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. centrální router, b. server, c. LAN, WIFI.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 1: HW + SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. 81 ks Sestava PC + klávesnice, monitor, myš, sluchátka do odborných učeben pro žáky a učitele b. Barevná síťová tiskárna 3x c. 3D tiskárna 4x
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Centrální řešení zabezpečení sítě - Firewall II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního řešeni zabezpečení sítě (firewall) a systému na centralizovanou správu logů do Farmaceutické fakulty v Hradci Králové včetně instalace a konfigurace do infrastruktury zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vojenská nemocnice Olomouc
Dodávka a implementace aktivních prvků a souvisejícího software včetně servisní smlouvy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka aktivních prvků (switchů) včetně příslušenství a souvisejícího software, dále dodávka prací tj. implementace do technologického prostředí zadavatele (instalace, konfigurace a oživení). Včetně uzavření následné servisní smlouvy. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a související podklady jsou v přiložených dokumentech.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie