Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Aktivní síťové prvky - switche 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks síťových přepínačů pro FEL
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vybavení síťové laboratoře - 2019/0087   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybavení síťových laboratoří aktivními prvky počítačových sítí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dílo specifikované ve smlouvě o dílo a na poskytování servisních služeb specifikovaných ve smlouvě o poskytování servisních služeb. Součástí rekonstrukce počítačové sítě zadavatele je rovněž dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků a softwarového vybavení v požadované kvalitě a funkcionalitě technologických celků a položek dle přílohy č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele. Zadavatel je na základě rozhodnutí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provozovatelem základní služby a dodavatel vstoupí do smluvního právního vztahu jako významný dodavatel z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Aktivní prvky III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Aktivních prvků pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Městská nemocnice Čáslav
Dodávka IT infrastruktury pro Městskou nemocnici Čáslav II (rozšíření)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových zařízení v podobě core switch, přístupových switchů a firewall
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace
Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků, konektivita školy - ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyk - dodávka technologie jazykové laboratoře, dodávky AV a IT techniky, dodávky nábytku, dodávky učebních pomůcek a vnitřní konektiivita školy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Statutární město České Budějovice
OBNOVA A DOPLNĚNÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ SÍTĚ LAN STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků sítě pro zadavatele statutární město České Budějovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních a 4 ks distribučních síťových přepínačů, příslušenství, instalačních a servisních prací v požadovaném rozsahu a ve specifikaci technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Firewall II   
Stručný popis: Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým hrozbám. Předmětem části 1 VZ je dodávka zařízení pro zabezpečení sítě zadavatele, tzn. bezpečnostních brán Next-Gen Firewall (dále jen FW), které budou chránit perimetr a vnitřní síť zadavatele. Předmětem části 2 VZ je rozšíření licencí Cisco ISE 5-Yr 1500 Endpoint Plus do stávajícího zařízení, které je nedílnou součástí ochrany bezpečnostního perimetru zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace
Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků, konektivita školy - ZŠ a MŠ Úsov, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyk - dodávka technologie jazykové laboratoře, dodávky AV a IT techniky, dodávky nábytku, dodávky učebních pomůcek a vnitřní konektiivita školy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Jilemnice
Vnitřní konektivita ZŠ Jana Harracha v Jilemnici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění vnitřní konektivity Základní školy Jana Harracha v Jilemnici. Díky realizaci této aktivity škola zajistí kvalitní připojení ke službám veřejného internetu. Dle přílohy č. 9 Specifických pravidel Integrovaného regionálního operačního programu - Standard konektivity škol byl vyhotoven standard, který dokládá či porovnává soulad standardu s navrženými parametry vnitřní konektivity.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Upgrade centra sítě UKB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro obnovení stávajících agregačních prvků univerzitní sítě v lokalitě Univerzitní kampus Bohunice. Současné řešení již nevyhovuje požadavkům na přenosovou kapacitu. Cílem obnovy je nahrazení dvojice L2/L3 přepínačů a dvojice firewallů (FW). Nové prvky také umožní nasazení nových technologií, umožňujících jiný systém práce s počítačovou sítí (SDN).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
ČESKÁ TELEVIZE
Aktivní prvky počítačové sítě 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky aktivních prvků počítačové sítě dle aktuálních potřeb zadavatele
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR I   
Stručný popis: Obměna síťových prvků datové sítě
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
Aktivní síťové prvky pro PřF UP Olomouc - Holice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních síťových prvků pro PřF UP Olomouc - Holice. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části dle jednotlivých budov, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na obě části veřejné zakázky. Rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven v podrobné specifikaci předmětu plnění, která je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách (pro každou část veřejné zakázky samostatně).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
město Cheb
Implementace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti MěÚ Cheb   
Stručný popis: Část 1 veřejné zakázky – Řízení identit a přístupových oprávnění Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace řešení pro řízení identit a přístupových oprávnění (Identity Management) do informačních systémů a ověřování identit uživatelů v rámci MěÚ Cheb, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí, příslušenství, zaškolení, zpracování dokumentace a poskytování služeb technické podpory. Část 2 veřejné zakázky – Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě síťových přepínačů, optických modulů, přístupových WiFi bodů, datového trezoru, přístupových terminály a systému pro jejich řízení, bezpečnostních kamer a systému pro jejich správu a nahráván, zhášecího systému, rack management systému a licencí software centrálního systému pro ověřování uživatelů a správu aktivních prvků a aplikační firewallu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie