Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Rozšíření síťové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks síťových přepínačů pro FEL.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Masarykův onkologický ústav
Páteřní firewally   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Síťová zařízení a síťová kabeláž pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup síťových zařízení a kabeláže do stávající síťové infrastruktury ve FNUSA na dobu 1 roku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická univerzita v Liberci
085_Lo_Aktivní síťové prvky pro budovu T   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky. • 25 ks bezdrátových přístupových bodů typ 1 s interními anténami včetně licencí pro bezdrátový kontroler • 1 ks přepínač typ 1 • 3 ks přepínač typ 2a se 4 SFP+ porty • 18 ks přepínač typ 2b se 4 SFP porty
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Statutární město Zlín
Prodloužení záruky pro HP 7510 Switch Chassis   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby - prodloužení záruky pro 4 ks HP 7510 Switch Chassis na dobu 5 let (60 měsíců), ode dne podpisu smlouvy. Typ záruky NBD RESPONSE 8x5.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Třešť
Podpora výuky vybraných odborných předmětů na ZŠ Třešť – konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka nového hardware a software k modernizace vnitřní i vnější konektivity včetně síťových prvků na základní škole v Třešti, a to v souladu s povinnými standardy konektivity. Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností, prací a služeb souvisejících s předmětem zakázky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
město Klatovy
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení konektivity bude umístěna v prostorách Městského úřadu Klatovy (tedy v prostorách zadavatele), která bude obhospodařovat a zajišťovat splnění podmínek konektivity u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Část vybavení bude též umístěna v těchto dvou základních školách. Tím bude zajištěno splnění podmínek konektivity pro výše zmíněné školy. Veškeré vybavení pořizované v rámci konektivity bude při-tom sloužit výhradně potřebám základních škol. Jednotlivá vybavení musejí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v zadávacích podmínkách v příloze č. 1 – Technická specifikace a v příloze č. 6 – Standard konektivity.Více informací uvedeno v ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Akademie výtvarných umění v Praze
„AVU – pořízení centrálních síťových prvků datové sítě AVU“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálních síťových prvků datové sítě a s dodávkou související služby pro Akademii výtvarných umění v Praze.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 2: konektivita   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. centrální router, b. server, c. LAN, WIFI.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Králův Dvůr
IT konektivita ZŠ a MŠ Králův Dvůr Jungmannova 292, část 1: HW + SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka a instalace navýšení kapacity počítačové sítě a internetového připojení zadavatele. Předmět dodávky: a. 81 ks Sestava PC + klávesnice, monitor, myš, sluchátka do odborných učeben pro žáky a učitele b. Barevná síťová tiskárna 3x c. 3D tiskárna 4x
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Centrální řešení zabezpečení sítě - Firewall II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního řešeni zabezpečení sítě (firewall) a systému na centralizovanou správu logů do Farmaceutické fakulty v Hradci Králové včetně instalace a konfigurace do infrastruktury zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vojenská nemocnice Olomouc
Dodávka a implementace aktivních prvků a souvisejícího software včetně servisní smlouvy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka aktivních prvků (switchů) včetně příslušenství a souvisejícího software, dále dodávka prací tj. implementace do technologického prostředí zadavatele (instalace, konfigurace a oživení). Včetně uzavření následné servisní smlouvy. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a související podklady jsou v přiložených dokumentech.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ústavní soud
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí   
Stručný popis: kompletní realizace techn.místností strukturované kabeláže v suterénu budovy, provedení instalace stoupacího vedení do všech NP budovy a realizace hyg.zázemí v přízemí budovy
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výměna IPS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: a) dodání 4 kusů IPS zařízení za účelem ochrany LAN sítí datových center; b) dodání příslušného hardware k rozšíření stávajících 2 ks firewallů ASA 5525-X a 4 ks firewallů ASA 5545-X o IPS funkcionalitu za účelem ochrany perimetrů a c) dodání 2 ks Centralizovaného management systému pro správu celého řešení, a to vše včetně příslušného softwarového vybavení a poskytnutí / zajištění poskytnutí neomezené, nepřevoditelné a nevýhradní licence k dodávanému softwarovému vybavení po dobu trvání majetkových autorských práv; d) poskytování záruční podpory k dodaným zařízením ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců; e) zajištění certifikovaného školení pro 3 administrátory v minimální délce 5 dnů, a to včetně poskytnutí základní školící dokumentace. Součástí plnění nejsou práce spojené s implementací a konfigurací poptávaných zařízení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Technická univerzita v Liberci
062_Lo_Pokrytí budov D a E kolejí wifi signálem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky. • 95 ks bezdrátových přístupových bodů typ 1 s interními anténami včetně licencí pro bezdrátový kontroler • 1 ks přepínač typ 2 se 2 SFP+ porty a s PoE min. 740W • 2 ks přepínač typ 2 se 2 SFP+ porty a s PoE min. 370W Všechna zařízení budou dodána včetně licencí pro software používaný pro konfiguraci, správu, monitoring a inventarizaci aktivních prvků včetně WiFi.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie