Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 44 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Středočeský kraj
Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti
Obměna DWDM systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka DWDM systému specifikovaných v příloze č. 1 Kupní smlouvy na obměnu DWDM systému (dále jen „zboží“), a převedení vlastnického právo ke zboží na zadavatele, včetně potřebných licencí. Součástí předmětu plnění je dodávka zboží, jeho instalace, migrace ze současného DWDM systému a implementace do infrastruktury Ministerstva spravedlnosti a záruční servis (dále jen „předmět plnění“). Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky specifikován v návrhu Kupní smlouvy na obměnu DWDM systému (dále jen „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Kybernetická bezpečnost IS a KS Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem externího internetového firewallu, nákup interního firewallu pro oddělení serverové a uživatelské infrastruktury LAN včetně licence a standardní podpory na 48 měsíců a úpravy konfigurace nad rámec běžné podpory po dobu 48 měsíců.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Náhrada perimetrových firewallů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí a implementace komplexních bezpečnostních opatření, které sestávají z pořízení nových hardwarových (HW) a softwarových (SW) prvků včetně licencí, bude-li to s ohledem na nabízené řešení vyžadováno, a jejich integrace do počítačové sítě Zadavatele včetně stávajících bezpečnostních a informačních systémů – systémů monitoringu počítačové sítě, bezpečnostního přístupového systému, Security Information Event Management (SIEM) systému a skrze něj integrace do HelpDesk systému, Web security a Email security systémů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rozšíření portové kapacity switchů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je navýšení portové kapacity switchů sítě VŠCHT Praha dle specifikace v příloze č. 3 Specifikace předmětu plnění. Modernizace systémů v rámci této VZ je pořízení nových hardwarových (HW) prostředků (včetně licencí pokud je to třeba) a jejich integrace do počítačové sítě VŠCHT Praha včetně stávajících bezpečnostních a informačních systémů – systémů monitoringu počítačové sítě a bezpečnostního přístupového systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doplnění aktivních prvků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace aktivních prvků pro zajištění provozu datových komunikací v rámci propojení lokalit organizace ŘSD ČR a jejich přístupu k datovému centru Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR II   
Stručný popis: pořízení 16portových 10gigabitových rozšiřujících karet SFP+ pro provozování infrastruktury informačního komunikačního rozhraní tak, aby byl zajištěn dostatečný počet portů pro připojení nových zařízení (loadbalancery a firewally).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
K-net Technical international Group s.r.o.
Switche a servery pro pilotní testování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka tří serverů a tří switchů včetně instalace a implementace
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření síťové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který poskytne předmět plnění, kterým je nákup síťových prvků a blíže specifikovaný v Příloze č. 3 (Technická specifikace).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚVT – síťová infrastruktura (upgrade LAN)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka ethernet přepínačů pro upgrade síťové infrastruktury LAN „RUK/Jinonice“.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Aktivní síťové prvky - switche 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks síťových přepínačů pro FEL
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vybavení síťové laboratoře - 2019/0087   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vybavení síťových laboratoří aktivními prvky počítačových sítí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dílo specifikované ve smlouvě o dílo a na poskytování servisních služeb specifikovaných ve smlouvě o poskytování servisních služeb. Součástí rekonstrukce počítačové sítě zadavatele je rovněž dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků a softwarového vybavení v požadované kvalitě a funkcionalitě technologických celků a položek dle přílohy č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele. Zadavatel je na základě rozhodnutí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provozovatelem základní služby a dodavatel vstoupí do smluvního právního vztahu jako významný dodavatel z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FaF UK – Aktivní prvky III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Aktivních prvků pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie