Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci II.   
Stručný popis: Realizace poradenských programů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na období čtyř let počínaje dnem účinnosti Rámcové dohody pro Úřad práce České republiky – krajskou pobočku v Liberci Na každou část veřejné zakázky byla uzavřena samostatná Rámcová dohoda. Na základě Rámcové dohody dochází k zadávání dílčích zakázek - tj. Dohod o provedení poradenské činnosti.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj III.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenského programu Práce má smysl a Bilanční diagnostiky pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Plzni (v Plzeňském kraji) dle § 105 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a § 21 až 23 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") rozdělena do dvou částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu část nebo na obě části této veřejné zakázky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Agentura pro podnikání a inovace
Jazykové vzdělávání zaměstnanců API   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Toto oznámení se vztahuje souhrnně ke smlouvám uzavřeným na základě rámcové smlouvy za období VII - IX/2019.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká asociace pro finanční řízení, z.s
Vzdělávací služby pro členy CAFIN III   
Stručný popis: Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
Okresní hospodářská komora Vyškov
Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov 2“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p. v období od 1.1.2015 do 31.12.2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění jazykového vzdělávání v rámci kurzů letecké, obchodní a všeobecné angličtiny kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s.p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost v oblasti jazykového vzdělávání   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců zadavatele (dále jen zaměstnanců či účastníků) kvalifikovanými lektory zhotovitele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových úrovní zaměstnanců dle Evropského referenčního rámce. CPV kódy: 80580000-3 Poskytování jazykových kurzů 80500000-9 Školení 80000000-4 Vzdělávání a školení
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Fakultní nemocnice Ostrava
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
MERO ČR, a.s.
Poskytování jazykového vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění jazykové výuky anglického, německého a ruského jazyka pro jednotlivce i malé skupiny do 3 osob s českým lektorem nebo rodilým mluvčím na úrovni začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý a pokročilý, příp. konverzační kurzy. Rozvrh výuky bude upřesněn zadavatelem před začátkem výukového roku (předpoklad září 2019). Předpokládaný rozsah výuky je 2x týdně s délkou vyučovací hodiny 60 minut v průběhu pracovní doby objednatele (8:00 – 16:00 hod.) pro každou skupinu nebo zaměstnance.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.)
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p. v období od 1. 10. 2019 do 31. 8. 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Zorieta, z. s.
Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Zorieta z.s. v rámci ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance partnerských organizací společnosti Zorieta, z. s. v tematických celcích: • Měkké a manažerské dovednosti • Účetní, ekonomické a právní • Obecné a IT dovednosti
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Ministerstvo obrany
Školení Danese pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Česká republika - Úřad práce ČR
JMK - Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně 2019 – 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Ministerstvo obrany
Školení IT specialistů – Dohledové systémy   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
Ministerstvo obrany
Školení IT specialistů - Produkty Fortigate   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie