Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
NCO NZO Brno – modely a simulátory pro praktické nácviky ve specializačním vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Nechanice
Nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace. Veřejná zakázka je dělena na 3 části. Projekt "Základní škola - modernizace" je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ing. Silvie Schäferová
Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení nových učeben.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Hranice
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky 4. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky – výuka jazyků Účastník může svou nabídku podat do kterékoliv části nebo všech čtyř částí veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v rámci technických podmínek. Bližší specifikace v rámci ZD.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Městys Drásov
„Nástavba ZŠ Drásov č. e. 32“ - dodávka nábytku a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení interiéru v nové části objektu Obecního domu (nástavbě) v Drásově (č. e. 32, parc. č. 330 a 331/1). Jedná se o prostor 3. a 4. NP nové nástavby odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvkové organizace. Dodávka vybavení se bude týkat pouze nové nástavby ve 3.NP a 4.NP. Ta zahrnuje kromě šesti tříd (tři kmenové a tři odborné učebny) také zázemí pro učitele a poradenské pracoviště. C
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Dvůr Králové nad Labem
Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235 a do sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠ informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro nové odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady a pro sdílenou učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, obojí ve Dvoře Králové nad Labem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město České Budějovice
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice – interiérové vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení učeben, které vzniknou po provedení stavebních úprav. Po provedení těchto úprav bude mít škola 4 nové učebny, které budou sloužit pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Kapacita nových učeben je podle zadání navržena pro 80 žáků. Každá z učeben je určena pro 20 žáků. Předmětem plnění veřejné zakázky je tak interiérové vybavení učebny technických prací/polytechniky, učebny technických prací/pracovních činností, laboratoře fyziky a laboratoře chemie. A s tím souvisejících místností - kabinetu fyziky, kabinetu chemie, kabinetu polytechniky, kabinetu technických prací, místnosti učitelů a šaten.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Dodávka senzorových sad pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Velká Bystřice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorových sad dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Všechovice
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NÁBYTEK, IT + AUDIO – II. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělená na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1- NÁBYTEK – II. ETAPA, ČÁST 2 – IT + AUDIO – II. ETAPA. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Pardubice
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála Předmět plnění je podrobněji vymezen projektovými dokumentacemi pro každou školu samostatně - „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH – II. ETAPA - ZŠ (+ příslušný název školy dle seznamu)“- TS-PA2 - POMUCKY- zpracovanými 01/2019 projektantem ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, včetně soupisu dodávek a stí souvisejících prací a služeb s výkazem výměr.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Pardubice
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - vybavení mobiliářem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypického a typového nábytku (dále jen mobiliář) pro odborné učebny, kabinety a související prostory v objektech tří níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
obec Dolní Kralovice
ZŠ Dolní Kralovice – Odborné učebny – dodávka nábytku a pomůcek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nábytku a výukových pomůcek pro výuku odborných předmětů v ZŠ Dolní Kralovice. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do následujících částí: Část 1 – dodávka pomůcek pro výuku pracovních činností a přírodních věd Část 2 – dodávka nábytku a vybavení pro výuku dílen Část 3 – dodávka strojů a nářadí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Bílá Třemešná
PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ – VYBAVENÍ UČEBEN   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kosova Hora
ZŠ Kosova Hora - dodávka vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka vybavení pro ZŠ Kosova Hora.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie