Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústecký kraj
Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí: 1) Trenažér laické resuscitace - 2 ks 2) Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest - 2 ks dle parametrů uvedených v příloze č. 2 výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Mladá Boleslav
Novostavba mateřské školy Pampeliška – vnitřní vybavení   
Stručný popis: Dodávky vnitřního vybavení mateřské školy Pampeliška, vč. montáže a uvedení do provozu. POZNÁMKA: Veškeré vybavení a použité materiály musí splňovat zákonné požadavky provoz v zařízení mateřské školy – zejména příslušné ČSN a vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Moravskoslezský kraj
Dodávka a instalace laboratorního nábytku v rámci projektu IROP v oblasti školství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka (vč. dopravy a instalace) nábytku pro laboratoř a váhovnu pro jednu střední školu zřizovanou Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ financovaného v IROP. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola a mateřská škola Červená Voda
ZŠ Červená Voda – dodávky   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - vnitřní vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben a kabinetu v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Blížejov
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ a MŠ Blížejov – VYBAVENÍ NÁBYTKEM - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003912   
Stručný popis: Cílem projektu je vybavení půdní vestavby(odborné učebny) + jedné kmenové učebny (III.NP) nábytkem. Požadavky interiérového vybavení vychází z platných norem a specifikací pro žákovský, pracovní a laboratorní nábytek. Laboratorní nábytek musí po kompletaci s nosnými prvky desky splňovat ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007. Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro zdravotní nezávadnost nábytku. Základní škola Blížejov nabídne po realizaci projektu zvýšenou kvalitu vzdělávání pro své žáky, a to prostřednictvím vybudování tří učeben pro odbornou výuku – odbornou jazykovou učebnu, multimediální učebnu přírodních věd a odbornou učebnu ICT. V oblasti sociální inkluze je škola dobrým příkladem pro jiná zařízení. Ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má (jakožto zařízení fungující v sociálně vyloučené lokalitě)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Baška
Dodávka nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Účelem je vybavení Základní školy Baška nábytkovým vybavením sloužícím k výuce žáků, zázemí pedagogů a ostatního personálu školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec České Meziříčí
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben – dodávka vybavení učeben   
Stručný popis: dodávka vybavení odborných učeben ZŠ České Meziříčí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Slaný
Vybavení odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 - část 2 Nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Předpokládaná hodnota zakázky: 1.246.429,- Kč bez DPH
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
NCO NZO Brno – modely a simulátory pro praktické nácviky ve specializačním vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Nechanice
Nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení v rámci projektu Základní škola - modernizace. Veřejná zakázka je dělena na 3 části. Projekt "Základní škola - modernizace" je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004056.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ing. Silvie Schäferová
Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení nových učeben.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Hranice
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky 4. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – učební pomůcky – výuka jazyků Účastník může svou nabídku podat do kterékoliv části nebo všech čtyř částí veřejné zakázky. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v rámci technických podmínek. Bližší specifikace v rámci ZD.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Městys Drásov
„Nástavba ZŠ Drásov č. e. 32“ - dodávka nábytku a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení interiéru v nové části objektu Obecního domu (nástavbě) v Drásově (č. e. 32, parc. č. 330 a 331/1). Jedná se o prostor 3. a 4. NP nové nástavby odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvkové organizace. Dodávka vybavení se bude týkat pouze nové nástavby ve 3.NP a 4.NP. Ta zahrnuje kromě šesti tříd (tři kmenové a tři odborné učebny) také zázemí pro učitele a poradenské pracoviště. C
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Dvůr Králové nad Labem
Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235 a do sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠ informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro nové odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady a pro sdílenou učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, obojí ve Dvoře Králové nad Labem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie