Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 125 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Poniklá
ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání – Dodávky odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení odborných učeben: chemicko-biologická učebna, učebna matematiky, fyzikální učebna, jazyková učebna, odborná učebna pro předmět Člověk a svět práce (pracovní činnosti).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí dle předmětu plnění. Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální. Předmětem První části veřejné zakázky je pořízení 1ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy, 1 ks zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské pokusy demonstrující zákony hydromechaniky – Karteziánský potápěč, 1 ks zařízení demonstrující tlak ve sloupci vody, 32 ks siloměrů, 4 ks pružných a nepružných kuliček, 1 ks Magdeburských polokoulí, 8 ks sad manometrů a injekčních stříkaček pro Boyle-Mariottův zákon, 8 ks nových a nepoužitých kalorimetrů, 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus, 8 sad na žákovské pokusy – magnetizmus, 1 ks transformátoru s jádrem, 1 ks sady pro demonstraci elektrického náboje pomocí tyčí, 1 ks elektroskopu, 1 ks Van de Graafův generátoru..pokr. čl VI.3)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Řevnice
Revitalizace Základní školy Řevnice - vybavení a pomůcky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem zadávacího řízení je uzavření dvou Kupních smluv mezi zadavatelem a dodavatelem/dodavateli Zakázka je rozdělena na dvě části – část A) nábytek a vybavení, část B) výukové pomůcky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Přísnotice
Pavilon odborných učeben – dodávky vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pomůcek s příslušenstvím, jejich instalace a uvedení do provozu, dodávka, montáž a uvedení do provozu nábytku do odborných učeben, nové kmenové učebny, kabinetů, školního poradenského pracoviště, venkovní učebny, šatny a chodby, dodávka konektivity a IT vybavení, jejich instalace a uvedení do provozu, jejichž přesný popis a požadavky na jejich funkcionalitu, kvalitu, umístění a rozmístění je uveden v příloze č. 1 ZD pro dílčí část A, v příloze č. 2, 3 a 4 ZD pro dílčí část B a v příloze č. 5, 6, 7, 8 a 9 ZD pro dílčí část C zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 10, 11 a 12 ZD. Zakázka je rozdělena na 3 části: Dílčí část A: Dodávka didaktických pomůcek Dílčí část B: Dodávka nábytku Dílčí část C: Dodávka konektivity a IT
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
„Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově“   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je vybavení odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 1 – Pořízení vybavení do odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity a stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 2 – Stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Městys Mladé Buky
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Mladé Buky – dodávka nábytku a vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka nábytku a vybavení odborných učeben ZŠ Mladé Buky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ústecký kraj
Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí: 1) Výukový model člověka – novorozenec - 1 ks 2) Simulátor/figurína – porod - 1 ks 3) Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením – dospělý - 1 ks 4) Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním – novorozenec - 2 ks 5) Trenažér laické resuscitace - 2 ks 6) Trenažér pro obtížné vyprošťování - 4 ks 7) Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest - 2 ks 8) Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma hrudníku - 2 ks dle parametrů uvedených v příloze č. 2 výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka interiérového vybavení pro potřeby MŠ Hudcova
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
„Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (4. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben gymnázia včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže nábytku, napojení na rozvody energií a předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace
Pořízení vybavení učeben, kabinetů a technického zázemí pro rekonstruovanou budovu VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí, Kostelní 134, p.o.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části s názvem: Číslo části Název části zakázky 1. Dodávka nábytku 2. Dodávka ICT přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, nebo obě dvě části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Předmět plnění jednotlivých částí zakázky je vybavení školy v rámci modernizace. 1. část: Dodávka nábytku Předmětem plnění této části zakázky je dodávka nábytku dle popisu. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. 2. část: Dodávka ICT Předmětem plnění této části zakázky je dodávka ICT vybavení dle popisu. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění této části zakázky pro stanovení nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Liberecký kraj
Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Součástí plnění veřejné zakázky jsou dodávky a též stavební práce. V rámci plnění VZ dojde k modernizaci učebny chemie a učebny cizích jazyků. Při modernizaci učeben je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající podlahové krytiny, obkladů stěn, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebny budou vybaveny novou podlahovou krytinou, provozním LED osvětlením, novou výmalbou, elektricky ovládanou stínicí technikou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Jako koncové zařízení bude osazena technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, a v neposlední řadě interaktivní tabule s prezentačním SW.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Dobříš
Modernizace odborných učeben v Dobříši - nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nábytkového vybavení pro Základní školu Dobříš, Komenského 35, okres Dobříš a pro 2. Základní školu Dobříš, Školní 1035.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
město Blansko
Podpora infrastruktury základních škol - dodávky II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro základní školy v Blansku - ZŠ Erbenova a ZŠ Salmova, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie