Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 126 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Uherské Hradiště
"Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště - vybavení učeben - ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště - Mařatice, ZŠ a MŠ Větrná 1063"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: ZŠ a MŠ Jarošov Dílčí část č. 2: ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice Dílčí část č. 3: ZŠ a MŠ Větrná 1063 Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek do více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou nabídku v elektronickém nástroji. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kněžmost
Část I) Obec Kněžmost - dodávka školního nábytku pro ZŠ a MŠ Kněžmost   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka školního nábytku do odborných učeben a zařízení cvičné kuchyně a související služby pro MŠ a ZŠ Kněžmost.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Telč
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči. Jedná se o různý nábytek a vybavení – např. židle, policové regály, skříně, stoly, kuchyňské linky, chladničky, nástěnky, katedry, lavice, tabule, křesla apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Dodávka a montáž nábytku pro Základní školu a mateřskou školu, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 – detašované pracoviště Pernerova 29, Praha 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nového nábytku do zrekonstruovaných prostor ve 2.NP, 3.NP a 4.NP historického objektu na adrese Pernerova 29/383, Praha 8 - Karlín.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Dodávka dřevěných částí pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, etapa 2019 - 2023   
Stručný popis: Dodávka dřevěných částí (včetně potisku) metodických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, splňujících veškeré náležitosti normy ČSN EN 71. Jedná se o jednotlivé etapy dodávky po 100 sadách pomůcky Klokanův kufr a 100 sadách pomůcky Klokanovy kapsy během let 2019 až 2023, vč. dopravy vyrobených součástí metodické pomůcky do místa kompletace. Zadavatel hodlá pro plnění veřejné zakázky uzavřít rámcovou dohodu na období čtyř let se třemi vybranými uchazeči, a to rámcovou dohodu bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Předpoklad plnění je až 300 sad Klokanův kufr ročně a až 200 sad Klokanovy kapsy ročně.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace
Dodávka nábytku a ostatního vybavení (opakované zadávací řízení)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení v rámci realizace projektu zadavatele „Rozvoj klíčových kompetencí - Základní škola Vyškov, Tyršova 4“, spolufinancovaného dotací z programu IROP. Toto zadávací řízení je opakovaným zadávacím řízením, neboť v předchozím zadávacím řízení byly některé z částí předmětu zakázky zrušeny. Veřejné zakázka je z tohoto důvodu zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka v nadlimitním režimu, byť její předpokládaná hodnota limitu pro nadlimitní veřejné zakázky nedosahuje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Nábytek Část II. – Ostatní vybavení Dodavatel může podat nabídku na jednu část předmětu zakázky, nebo na obě části předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, vztahují se požadavky zadavatele na každou z částí předmětu zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Dvůr Králové nad Labem
Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235 a do sdílené učebny informatiky a robotiky v SŠ informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro nové odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady a pro sdílenou učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, obojí ve Dvoře Králové nad Labem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Dodávka senzorových sad pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu Velká Bystřice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorových sad dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Součástí předmětu zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Lanškroun
Dodávka stavebnic, nádobí a keramické pece – Regionální polytechnické centrum ZŠ Dobrovského   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace
Dodávka vybavení do učeben a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení nábytku a výpočetní techniky do nově vybudovaných učeben ul. Cihlářská 4153, Chomutov včetně dopravy dle pokynů zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Lanškroun
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Baška
Dodávka výukového vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení Základní školy Baška výukovým vybavením sloužícím k výuce žáků pedagogy. Součástí této veřejné zakázky je dodávka, doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení v rozsahu max. 3 hodiny u každého výukového předmětu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie