Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 125 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Želešice
„V 00383B – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka nábytku“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku nábytku dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel umožňuje toleranci u rozměrů uvedených v soupisu dodávek u každého rozměru v rozmezí +-5%. Veškeré vybavení musí odpovídat pořizovanému účelu použití ve školském zařízení a musí být v souladu se všemi požadovanými normami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Želešice
„V 00383A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka pomůcek“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku výukových pomůcek pro základní školy dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
„SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko
„Přírodovědné a jazykové učebny bezbariérově“   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je vybavení odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 1 – Pořízení vybavení do odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity a stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí podrobněji viz. Zadávací dokumentace dílčí části 2 – Stavební práce v budově ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Městys Drásov
„Nástavba ZŠ Drásov č. e. 32“ - dodávka nábytku a vybavení interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení interiéru v nové části objektu Obecního domu (nástavbě) v Drásově (č. e. 32, parc. č. 330 a 331/1). Jedná se o prostor 3. a 4. NP nové nástavby odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřská školy T. G. Masaryka Drásov, příspěvkové organizace. Dodávka vybavení se bude týkat pouze nové nástavby ve 3.NP a 4.NP. Ta zahrnuje kromě šesti tříd (tři kmenové a tři odborné učebny) také zázemí pro učitele a poradenské pracoviště. C
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Rosice
„MŠ v Rosicích – dodávka vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení/zařízení do novostavby mateřské školy v obci Rosice. Jedná se o vybavení prostor sborovny, šaten dětí, tříd, sociálních zařízení pro děti, šatny a sociálního zařízení pro personál, skladových prostor a dalších prostor objektu MŠ. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
„Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (4. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben gymnázia včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže nábytku, napojení na rozvody energií a předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
město Stochov
„Dodávka vybavení pro odborné učebny ZŠ Stochov“ (opakované vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku, vybavení a učebních pomůcek pro odborné učebny ZŠ Stochov
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
statutární město Liberec
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ 5. května v Liberci v budově I. stupně a budově II. stupně. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborných učeben, tak běžné vybavení učeben (katedry, židle apod.).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Milín
Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní vzdělávání v ZŠ Milín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zařízení a vybavení pro Základní školu Milín blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami s cílem zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky a zároveň rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce jednotlivých předmětů. Předmětem zakázky je dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Kvílice okres Kladno
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v základní škole Kvílice, okres Kladno – ICT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka informační a komunikační technologie pro Základní školu obce Kvílice okres Kladno.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem: Dodávka školního nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny a jejich zázemí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Poniklá
ZŠ Poniklá - zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání – Dodávky odborné učebny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení odborných učeben: chemicko-biologická učebna, učebna matematiky, fyzikální učebna, jazyková učebna, odborná učebna pro předmět Člověk a svět práce (pracovní činnosti).
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Mšeno, příspěvková organizace
ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (jazyková učebna, učebna chemie, učebna fyziky, učebna pro práci s digitálními technologiemi, cvičná kuchyňka) včetně potřebných přívodů a instalací. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka ICT a elektro vybavení učeben včetně případné instalace a zaškolení. Jedná se např. o počítače, tablety, projektory s tabulemi, software a další. Předmětem části C veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro učebny chemie, fyziky a učebnu pro práci s digitálními technologiemi. Předmětem části D veřejné zakázky je zajištění konektivity a zabezpečení vstupů. Je požadováno kompletní pokrytí vnitřních prostor inteligentní Wi-Fi s centrálním řízením z cloudového prostředí. A dále zabezpečení vstupů prostřednictvím instalace video vrátníků s elektrickým ovládání dveřních zámků a kamerový systém pro monitorování vstupů a společných prostor školy centrálním monitorovacím systémem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie