Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 126 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Líbeznice
Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice – vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového vybavení pro základní školu v Líbeznicích specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Koryčany
Pořízení nábytku pro školu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro potřeby školy a to konkrétně nábytku v souvislosti s realizací projektu „Rozvoj přírodovědného a technického - praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004328, v Integrovaném regionálním operačním programu (dále jen jako „Program“) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací (zejména technickou specifikací). Příloha číslo 1 obsahuje podrobné specifikace pro podání nabídky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Želiv
Modernizace a rekonstrukce přírodovědného pavilonu ZŠ Želiv – konektivita, počítačové vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového vybavení pro základní školu v Želivě specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Líbeznice
ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK - Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového vybavení pro základní školu v Líbeznicích a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Rosice
„MŠ v Rosicích – dodávka vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení/zařízení do novostavby mateřské školy v obci Rosice. Jedná se o vybavení prostor sborovny, šaten dětí, tříd, sociálních zařízení pro děti, šatny a sociálního zařízení pro personál, skladových prostor a dalších prostor objektu MŠ. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Želiv
Modernizace a rekonstrukce přírodovědného pavilonu ZŠ Želiv – nábytek a pomůcky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového vybavení pro základní školu v Želivě specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „předmět veřejné zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Nové Město nad Metují
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují – vybavení nábytkem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení nových učeben nábytkem, dále vybavení nábytkem skladu a kabinetu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Dodávka dřevěných částí pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, etapa 2019 - 2023   
Stručný popis: Dodávka dřevěných částí (včetně potisku) metodických pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, splňujících veškeré náležitosti normy ČSN EN 71. Jedná se o jednotlivé etapy dodávky po 100 sadách pomůcky Klokanův kufr a 100 sadách pomůcky Klokanovy kapsy během let 2019 až 2023, vč. dopravy vyrobených součástí metodické pomůcky do místa kompletace. Zadavatel hodlá pro plnění veřejné zakázky uzavřít rámcovou dohodu na období čtyř let se třemi vybranými uchazeči, a to rámcovou dohodu bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody. Předpoklad plnění je až 300 sad Klokanův kufr ročně a až 200 sad Klokanovy kapsy ročně.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno
ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben“ je dodávka vnitřního vybavení do prostor učeben, kabinetu a chodby v nově budovaných prostorách ZŠ. Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží a jeho instalace v místě.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
měto Neratovice
Vybavení učeben do ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu jsou bezbariérově přístupné modernizované odborné učebny s vazbou na rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků (1x učebna cizích jazyků), přírodních věd (1x učebna přírodopisu, 1x učebna fyziky, 1x učebna chemie) a rozvoje práce s digitálními technologiemi (1x učebna digitálních technologií), které podpoří lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
Základní škola Hudcova – učebny ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava a dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Hudcova podle projektové dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Telč
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči. Jedná se o různý nábytek a vybavení – např. židle, policové regály, skříně, stoly, kuchyňské linky, chladničky, nástěnky, katedry, lavice, tabule, křesla apod.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Olomouc
ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání – dodávka nábytku   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodání nábytku do nově zrekonstruovaných odborných učeben ZŠ Gorkého. Dodávka nábytku zahrnuje lavice, žídle a katedry, aj.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace
Dodávka vybavení do učeben a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení nábytku a výpočetní techniky do nově vybudovaných učeben ul. Cihlářská 4153, Chomutov včetně dopravy dle pokynů zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Nejdek
MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. – nábytek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben včetně odborných učeben. Specifikace a množství pořizovaných pomůcek je uvedena v příloze smlouvy, kterou je účastník povinen vyplnit. Dodávané zboží bude nové, nerepasované. Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie