Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – Benzina, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností Envirex Holding, a.s. (aktualizace srpen2018). Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v areálu bývalého DS PHM a na pozemcích severně od areálu bývalého DS PHM. Sanační zásah bude zahrnovat sanaci zemin, stavebních konstrukcí (suterén správní budovy) a podzemní vody v sanačních plochách I až VII, které byly definovány v rámci dosavadních průzkumných prací.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., dle Rozhodnutí ČIŽP Oblastní inspektorát Brno: • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.008/10/BVA ze dne 19.5.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.009/10/BVA ze dne 14.6.2010 • č.j. ČIŽP/471/OOV/SR01/0909324.010/10/BVA ze dne 01.9.2010 Předmětem plnění je odstranění krajně naléhavého, havarijního, závadného stavu spočívajícího v kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody nepolárními extrahovatelnými látkami a chlorovanými uhlovodíky v důsledku existence staré ekologické zátěže na lokalitě Hluk společnosti Visteon International Holdings, Inc. (VIHI), resp. dokončení sanačního zásahu s následným postsanačním monitoringem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Ing. Vlastimil Ladýř
Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je sanace závažně kontaminované lokality Srní u České Lípy, která sloužila od 20. do 70. let 20. století k výrobě mořených stožárů, pražců a kůlů. Později byl areál využíván pouze ke zpracování surového dřeva. K impregnaci výrobků byl v areálu využíván kresotový olej, vodou rozpustné anorganické soli a rtuť. Na předchozí dílčí průzkumy a sanační opatření navázala v roce 2016 a 2017 komplexní analýza rizik, která přítomnost masivní kontaminace PAU, Hg, Zn a ropných látek prokázala. Nápravná opatřeni budou provedena v souladu s projektovou dokumentací „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih- projektová dokumentace nápravných opatření" vypracovanou společností MEGA a.s. (12/2017). Bližší info viz znění zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ostrava – Koksovna Jan Šverma, Ochranné sanační čerpání podzemní vody - projekt“, zpracované v červnu 2018 společností AQD-envitest, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru bývalých skládek tekutých kalů Růžodol do severní části areálu Chempark Záluží. Toto území je označováno také jako kontaminační mrak č. 12. Jedná se o čerpání ochranného a oddělovacího drénu KM12 (také drén Růžodol), odvádění čerpaných vod k jejich čištění na ČOV společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o. a zajišťování monitoringu přilehlé oblasti (čerpaná množství, úrovně hladin podzemní vody v definovaných monitorovacích objektech, odběry vzorků podzemní vody a jejich analýzy, zpracování a vyhodnocování získaných dat). Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, benzen, amonné ionty, arzen, zvýšené koncentrace mají i fenoly a naftalen.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Česká republika - Ministerstvo financí
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také „Závěrečná zpráva z doprůzkumu“, zpracovaná v srpnu 2013 společností TALPA, s.r.o., která je přílohou č. 12 výše uvedené Projektové dokumentace. Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže provedením sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky (NKP) v tzv. Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s. dle výše uvedené projektové dokumentace, která řeší sanaci podzemních vod v prostoru NKP, odstranění mobilní volné fáze a kontaminovaných vod s obsahem fáze v prostoru Koksochemie a ochranu řeky Ostravice před možnou kontaminací. Hlavními kontaminanty jsou PAU, NEL, benzen a amonné ionty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie