Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 33 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ZEVOS a.s.
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ZEVOS a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 99 kWp na střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 360 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 275 Wp. Solár-ní pole bude tvořeno na střeše FV panely uspořádanými v souběžných řadách vodorovně s orientací na východ a západ se sklonem 14°. Pro přeměnu ss napětí na střídavé budou in-stalovány čtyři třífázové střídače (INV1 – INV4), max. výstupní výkon AC 25 kW. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou podpěťovou, nadpěťovou, podfrekvenční a nadrek-venční, které automaticky odpojí solární generátor (střídač) od sítě při překročení nastavených parametrů sítě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
Snížení energetické náročnosti Jednoty – pobočka Buchlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu maloobchodní prodejny na parcele č. 38/1 v obci Buchlovice, nám. Svobody 284, 687 08. Elektrárna bude tvořena maximálně 100 ks polykrystalických fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 270 Wp, účinnost min. 16,3%, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 27 kWp. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u každého rozměru samostatně tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
EUROFROST CB a.s.
Instalace fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 98,8 kWp doplněná o bateriové uložiště s kapacitou 12 kWh. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy (přetoky max. 20% roční výroby el. energie pomocí FVE do distribuční sítě). Plocha určená k instalaci elektrárny je dána střechou haly. Součástí dodávky je i instalace bezúdržbového bateriového systému o kapacitě min. 12 kWh a životností min. 6 000 nabíjecích cyklů. Bateriový systém bude připojen na rozvody distribuční soustavy a bude primárně nabíjen z fotovoltaické elektrárny. Dále bude součástí dodávky související elektroinstalace mezi fotovoltaickou elektrárnou a elektrorozvodnou včetně elektrorozvaděče. Bateriový systém bude vybaven chlazením (klimatizací), které zajistí optimální podmínky pro jeho chod.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt (projektová dokumentace) řeší silnoproudou NN elektroinstalaci připojení pro hybridní fotovoltaickou elektrárnu s akumulací (HFVE) o instalovaném výkonu generátorů energie 211,8kWp s akumulací 200 kWhodin. Vyrobená a získaná el. energie z FV elektrárny je pomocí rozvodny AC/NN a měděných kabelů NN přenesena přímo do rozvaděčů jednotlivých výrobních hal, kde je FV výroba přímo měřena. Nespotřebovaná energie v objektech bude akumulována v centrální akumulační a špičkovací stanici umístěné v rozvodně NN v objektu ar
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Jiří Trhlík
POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU S AKUMULACÍ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU PRO FIRMU JIŘÍ TRHLÍK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nové fotovoltaické elektrárny 19,8 kWp, která bude umístěna na střeše objektu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Šebesta, spol. s r.o.
FVE Šebesta Kyjov – 153,175 kWp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně střešní konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž střešních konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Zea, a.s.
FVE Zea a.s., Hostěradice – 99,825 kWp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně střešní konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž střešních konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
MRAMORIT a.s.
FVE MRAMORIT a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na střechu objektu bez čísla popisného, který je součástí areálu na adrese Káranice 72, 503 66 Káranice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Leopold Benda
Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského subjektu firmy Leopold Benda - BENEKOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Horní Benešov, Masarykova 402, PSČ 793 12, k.ú. Horní Benešov 642355, parcela č. 685/8
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Václav Mikuš
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu pro firmu Václav Mikuš   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace, tj. na střechu nemovitosti společnosti Václav Mikuš. Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
3D TECH spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
3D TECH spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
WATER POWER SERVICE s.r.o.
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s. Na šikmé střeše bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp. Orientace je 145° (sever 0°), sklon 15°.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
POLYVIA NOVA , spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaických systémů pro společnost Polyvia Nova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti POLYVIA NOVA , spol. s r.o. Na šikmé střeše bude instalováno 90 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu 270 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 24,3 kWp. Panely budou ve 4 paralelně zapojených řadách sériově zapojeny po 23-22-23-22 panelech v řadě. Orientace panelů je na jih, sklon 30°. V rámci systému bude nainstalována akumulace do baterií, o celkové kapacitě 24 kWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
FORMCAD s.r.o.
„V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011650. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem (rozměry jednotlivých panelů mohou být i odlišné, to vše ale za předpokladu, že elektrárnu bude jako celek možné do stanoveného prostoru instalovat).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie