Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 33 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Leopold Benda
Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského subjektu firmy Leopold Benda - BENEKOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace. Předmět plnění se skládá z následujících jednotlivých částí zakázky, které jsou zároveň součástí nabídkové ceny: • Dodávka fotovoltaických panelů • Dodávka hybridních střídačů • Dodávka konstrukcí • Dodávka elektroinstalačního materiálu • Dodávka monitoringu • Elektroinstalační práce • Montážní práce • Dodávka akumulačního systému
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
METALL QUATRO spol. s r.o.
„Fotovoltaická elektrárna stavební společnosti METALL QUATRO spol. s r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 1, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 2, Energetický posudek a Závazný vzor smlouvy o dílo.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
PROBIOS a.s.
FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU PROBIOS A.S.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky byla dodávka fotovoltaického systému. Bližší popis a rozsah prací byl uveden v položkoveém rozpočtu, který byl součástí zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Statutární město České Budějovice
DPS Máj České Budějovice - dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37 kWp   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny 37,335 kWp v objektu Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích (Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice) – včetně uvedení do provozu, zajištění školení obsluhy a podání včetně vyřízení žádosti o připojení zařízení k distribuční soustavě NN.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019   
Stručný popis: Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
CemeCon s.r.o.
Dodávka FVE bez akumulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení díla - Dodávka FVE bez akumulace. Jedná se o dodávku a montáž fotovoltaického systému na střechu budovy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
SOLVENT ČR, s.r.o.
Instalace fotovoltaického systému ve společnosti Solvent ČR, s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 183,60 kWp na rovné střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 720 ks polykrystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 255 Wp. Instalace bude umístěna na samonosné rámové konstrukci s vlastním sklonem 13°. Na střechu stávajícího objektu se tedy budou instalovat fotovoltaické panely, které se přes invertor propojí do vnitřních elektrorozvodů.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Vítkovické slévárny, spol. s r.o.
FVE Vítkovické slévárny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky realizace dodávky a instalace fotovoltaické elektrárny na střechu stávajícího objektu výrobní haly na p.č. st. 490/2, v k.ú. Zábřeh-Hulváky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
S.V.G., spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaické elektrárny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení řeší dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu haly ležící na parcele č. 961 v areálu zadavatele. Fotovoltaická elektrárna bude tvořena maximálně 330 ks fotovoltaických panelů o výkonu 300 Wp s ohledem na požadovanou topologii stringů, kdy celkový instalovaný výkon fotovoltalického systému činí maximálně 99,0 kWp. Je požadován monitoring, diagnostika a kontrola systému až na úroveň fotovoltaických panelů (jednoho nebo maximálně dvou). Monitoring pouze na úrovni stringů či střídače není dostatečný a nesplňuje zadání. Podrobnosti jsou staveny v zadávací dokumentaci.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Intelek Invest a.s.
FVE Intelek Invest a.s., Brno -70,6 kWp + AKU 129,6 kWh   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
NEMA, spol. s r.o.
NEMA, spol. s r.o. Jílovice – výstavba FVE o výkonu min. 115,2 kWp s akumulací   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 115,2 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na bázi lithia. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střechách objektů v obci Jílovice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
NEMA, spol. s r.o.
NEMA, spol. s r.o. Olešnice – výstavba FVE o výkonu min. 177,0 kWp s akumulací   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 177,0 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na bázi lithia. Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střechách objektů v obci Olešnice.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
ZEVOS a.s.
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ZEVOS a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 99 kWp na střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 360 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 275 Wp. Solár-ní pole bude tvořeno na střeše FV panely uspořádanými v souběžných řadách vodorovně s orientací na východ a západ se sklonem 14°. Pro přeměnu ss napětí na střídavé budou in-stalovány čtyři třífázové střídače (INV1 – INV4), max. výstupní výkon AC 25 kW. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou podpěťovou, nadpěťovou, podfrekvenční a nadrek-venční, které automaticky odpojí solární generátor (střídač) od sítě při překročení nastavených parametrů sítě.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu
Snížení energetické náročnosti Jednoty – pobočka Buchlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu maloobchodní prodejny na parcele č. 38/1 v obci Buchlovice, nám. Svobody 284, 687 08. Elektrárna bude tvořena maximálně 100 ks polykrystalických fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 270 Wp, účinnost min. 16,3%, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 27 kWp. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u každého rozměru samostatně tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie