Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblasti Brněnsko   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění pravidelné a nepravidelné dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty pro potřeby Oblastní nemocnice Náchod a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dopravy zaměstnanců, pacientů, zdravotnického i nezdravotnického materiálu a pošty podle potřeb jednotlivých oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. po dobu 24 měsíců.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 132 odst. 3 písm. a) ZVZ na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví odvozními soupravami, zejména pak přeprava dříví z odvozních míst v lesních hospodářských celcích spravovaných organizačními jednotkami zadavatele na manipulační a expediční sklady provozované zadavatelem s vagónováním i bez vagónování, samostatné vagónování, přeprava dříví k odběratelům, a to včetně souvisejících služeb jako jsou nakládka a vykládka. Předpokládaný objem činí až 600.000 m3 dříví za dobu jejího trvání. Cílem zadavatele je uzavření rámcové dohody s více účastníky (max. 15), na základě které bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na přepravu dříví odvozními soupravami a související služby v požadovaném množství a kvalitě. Tyto veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků a spolehlivost služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Lovosice
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice v režimu veřejné linkové dopravy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze č. 1 Návrhu smlouvy. Maximální rozsah plnění zadávacího řízení činí 35 800 km dopravní obslužnosti v každém jednom kalendářním roce plnění zadávacího řízení.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky s názvem „Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí“ je závazek dodavatele, že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará silniční přepravu a doručení kusových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR, SR a zahraničí. S předpokládaným termínem zahájení plnění od 1. 12. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Cestná doprava poštových zásielok
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 290 v úseku Olomouc – Šumperk   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Olomouc - Šumperk na trati č. 290 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 3. 7. 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – provizorium II   
Stručný popis: Poskytování veřejných služeb pro Zadavatele ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK, tj. zajistit dopravu cestujících na vymezeném území, v rozsahu dle potřeb Zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 1. část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Klášterec nad Ohří
Zajištění dopravní obslužnosti obce provozováním veřejné linkové dopravy (městské hromadné dopravy) v Klášterci nad Ohří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Klášterec nad Ohří, a to na dobu 10 let.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 98.17 Poskytování přepravní služby Senior expres   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 80 let a výše (což činí cca 3.200 občanů), resp. až 75 let a výše (což činí dalších cca 3.700 občanů), trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy za zvýhodněných podmínek. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu jeho schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku. Přeprava bude poskytována v každý pracovní den od 06:00 hodin do 16:00 hodin, na území statutárního města Ostravy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Česká republika - Ministerstvo financí
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021 Část A - Malá vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přeprava osob prostřednictvím osobních vozidel, minivanů, minibusů (s kapacitou pro min. 19 osob)
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 180 v úseku Stod – Staňkov a Plzeň - Domažlice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení nebo dočasného omezení veřejné drážní osobní dopravy v úseku v úseku Stod – Staňkov a v úseku Plzeň hl. n. – Domažlice po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 27. 9. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
České dráhy, a.s.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 244 v úseku Brno - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice - Ivančice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku v úseku Brno – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Moravské Bránice – Ivančice na trati č. 244 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 2. 7. 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Město Kolín
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Kolín veřejnými službami v přepravě cestujících   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy pro potřeby obyvatel města Kolín, a to na dobu 10 let.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie