Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Doprava a manipulace odvodněných čistírenských kalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy odvodněných čistírenských kalů, pro provedení zkoušky spoluspalování těchto kalů na fluidním kotli K5 v Teplárně Olomouc, z čistírny odpadních vod Olomouc Nové Sady (dále také ČOV) na Teplárnu Olomouc a poskytnutí manipulačního prostředku pro manipulaci OČK z kontejneru vozidla do plnícího zařízení čerpadla sloužícího pro dopravu OČK do kotle, včetně obsluhy po celou dobu provádění zkoušky.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
město Jičín
Provozování MHD v Jičíně   
Stručný popis: Provozování MHD v Jičíně v předpokládaném rozsahu daném stávajícím jízdním řádem s ročním nájezdem cca 32 tis. km s drobným prodloužením trasy na konec ul. Přátelství o cca 1 km, prodloužení jízdní doby je odhadováno na 3 minuty, celkový počet ujetých km by byl cca 35 tis. km/rok.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy včetně souvisejících služeb osobám se sníženou schopností orientace a pohybu na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 1. část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Podbořansko od února 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko-západ od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko západ od února 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Komplexní přepravní služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní pravidelné i nepravidelné pozemní odborné: a) přepravy a svozu laboratorních vzorků (chemických i biologických), včetně zdravotnické odborné přepravy léčivých přípravků, krve a jejích složek nebo přepravy dalšího biologického materiálu a přepravy infekčních látek, tzn. nebezpečných látek třídy 6.2 a třídy 9, které jsou těžištěm přepravy, (dále jen „přeprava laboratorních vzorků“),b)přepravy laboratorních zvířat (zejména myší),c)přepravy osob – zaměstnanců zadavatele (dále jen “přeprava osob“), d) přepravy přístrojové techniky a jiných, různorodých, blíže nespecifikovatelných věcí (dále jen „přeprava přístrojové techniky“)e)přepravy interních poštovních zásilek, to vše jedním dodavatelem – dopravcem, disponujícím osob. vozidly a spec. vybavenými vozidly pro přepravu laboratorních vzorků, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a souvisejícími předpisy, Dohodou ADR a dále viz ZD.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 132 odst. 3 písm. a) ZVZ na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví odvozními soupravami, zejména pak přeprava dříví z odvozních míst v lesních hospodářských celcích spravovaných organizačními jednotkami zadavatele na manipulační a expediční sklady provozované zadavatelem s vagónováním i bez vagónování, samostatné vagónování, přeprava dříví k odběratelům, a to včetně souvisejících služeb jako jsou nakládka a vykládka. Předpokládaný objem činí až 600.000 m3 dříví za dobu jejího trvání. Cílem zadavatele je uzavření rámcové dohody s více účastníky (max. 15), na základě které bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na přepravu dříví odvozními soupravami a související služby v požadovaném množství a kvalitě. Tyto veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků a spolehlivost služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Statutární město Karviná
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provozování Taxi služby seniorům s trvalým pobytem na území města Karviné starším 70 let k dopravě včetně jejich doprovodu max. 1 osoby k lékaři, do nemocnic a poliklinik na území města Karviné, na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově, v Karviné-Novém Městě, Karviné-Loukách a dále k budovám Magistrátu města Karviné a to v letech 2019 až 2023 (48 kalendářních měsíců).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2017 / 2018, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí osobní autobusové dopravy a to: Část č. 1 – autobusová doprava vypravovaná z Brna Část č. 2 – autobusová doprava vypravovaná z Lednice
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění autobusové dopravy dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy s místem odjezdu z Brna, v Části č. 1 a s místem odjezdu z Lednice v Části č. 2. Skutečné plnění bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 98.17 Poskytování přepravní služby Senior expres   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 80 let a výše (což činí cca 3.200 občanů), resp. až 75 let a výše (což činí dalších cca 3.700 občanů), trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy za zvýhodněných podmínek. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu jeho schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku. Přeprava bude poskytována v každý pracovní den od 06:00 hodin do 16:00 hodin, na území statutárního města Ostravy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Město Klatovy
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie