Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 267 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní muzeum
Outsourcing pokladního vstupenkového systému včetně souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s rezervací a prodejem vstupenek založených na moderních technologiích, a to do všech objektů, expozic a na všechny výstavy a akce Zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory v rámci multilicence analytického softwaru IDEA k provádění elektronických kontrol účetnictví daňových subjektů, včetně průběžné aktualizace softwaru, hot-line a konzultačních služeb pro 3000 pracovníků daňové kontroly finanční správy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Implementace Power DR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup subskripcí včetně maintenance a implementačních prací softwarového řešení Virtual Machine Recovery Manager DR pro zajištění disaster recovery kritických systémů. ;
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Support, maintenance a provozní podpora k software Data Protector   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování supportu, maintenance a provozní podpory k zálohovacímu software Data Protector pro prostředí IKR-DMZ
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Zeměměřický úřad
Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Podpora standardního software Geoportálu ČÚZK včetně údržby předmětného software, spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software, včetně jim příslušné technické dokumentace a technické podpory v rozsahu nezbytném pro udržení správné funkce standardního software. Podpora aplikačního programového vybavení Geoportálu ČÚZK vytvořeného na zakázku v rámci projektu „Mapové služby“, včetně zajištění nezbytných úprav a oprav uvedeného aplikačního programového vybavení a s tím spojené aktualizace technické dokumentace aplikačního programového vybavení v celkovém rozsahu 800 člověkohodin.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ceská centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Zajištění služeb podpory provozu a rozvoje webových prezentací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění kontinuálního a bezpečného provozu a rozvoje webových prezentací
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vysoké učení technické v Brně
Pořízení SW produktů licenčního programu Oracle a jejich podpora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů (SW) licenčního programu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence & Support Fees pro Vysoké učení technické v Brně.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Operátor ICT, a.s.
Standardní cloudové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cloudových služeb datového centra, tj. především výpočetního výkonu, diskového prostoru a dalších souvisejících služeb, a to zejména pro účely projektu Multikanálový odbavovací systém. Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy a v příloze č. 4 této výzvy – Technická specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
„Vývoj, provoz a rozvoj WEBu ČPZP“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je inovace stávajícího WEBu ČPZP, která spočívá ve vytvoření nového grafického návrhu, zvýšení responsibility WEBu ČPZP, návrhu WEBu ČPZP podle zásady „mobile first“ a převedení všech funkcionalit současného WEBu ČPZP do nové podoby. Součástí převodu funkcionalit bude jak veřejná část (front end) tak administrační část (back end). Předmětem plnění je rovněž zajištění bezproblémového provozu WEBu ČPZP v ostrém prostředí i testovacím prostředí na Infrastruktuře Zhotovitele dle Objednatelem schváleného Provozního řádu WEBu ČPZP, s prioritním odstraňováním chyb, včetně dodržení sjednaných provozních parametrů a SLA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB   
Stručný popis: Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory vč. odborných konzultací; - zajištění školení uživatelů při nasazení provizorního CRAB do ostrého provozu; - zajištění školení uživatelů na žádost Objednatele; - rozvoje provizorního CRAB dle požadavků Objednatele a s nimi související činnosti. Účelem Smlouvy je poskytování služeb vybraným dodavatelem spočívající v poskytování služeb softwarového řešení k zajištění softwarové podpory pro agendu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Centrální registr administrativních budov (dále jen „stávající CRAB“), který je v současné době součástí Informačního systém majetku státu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Hlavní město Praha
Rozvoj ISMP-POVS - 1 dilčí smlouva   
Stručný popis: Poskytovatel se tímto zavazuje realizovat pro objednatele služby rozvoje ISMP-POVS - 1. dílčí zakázka k RS DOH/31/04/000014/2019 Rozvoj ISMP-POVS spočívající v rozvoji, úpravách a implementaci nové funkciality následujících modulů ISMP-POVS na základě uživatelských požadavků v souvislosti s rozvojem modulů OŘ, MSD, MIS, LM, GIS, PCO a dalších dle specifikace v Příloze č. 1 příslušné dílčí smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění bezpečnostních informačních auditů a poskytování penetračních testů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zajištění bezpečnostních informačních auditů a komplexních penetračních testů, včetně souvisejících služeb. Audity a testy slouží k ověření a zajištění odpovídající úrovně zabezpečení systémů, aplikací, infrastruktury provozované v prostředí Ministerstva zemědělství, a to na dobu čtyř let.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)  >  Poradenstvo pre audit počítačov a hardvérové...
Hlavní město Praha
Poskytování služeb podpory informačního systému SYPOS na dobu 4 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory informačního systému SYPOS. Služby podpory jsou rozděleny na: • základní podporu a maintenance, • rozšířenou podporu. Bližší specifikace předmětu smlouvy je obsahem Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci podpory softwarových produktů Red Hat (dále jen „Red Hat Subscription" nebo „subscripce“) je průběžné poskytování programových korekcí (bezpečnostních záplat, opravných kódů, upgrade na vyšší verze nebo downgrade na nižší verze) a certifikace software. Součástí Red Hat Subscription je též poskytnutí technické podpory poskytovatelem uživateli formou telefonické komunikace nebo webové podpory, a to neomezeně (co se týče počtu vytvořených případů).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup subskripcí pro produkty společnosti Red Hat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem této veřejné zakázky je pořizování tzv. subskripcí pro servery s operačním systémem Red Hat Enterprise Linux, Add-On doplňků a aplikační platformy JBoss s oprávněním k výkonu práva užít příslušný software společnosti Red Hat, Inc. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu 36 měsíců s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to na: a) poskytování subskripcí uvedených v Příloze č. 1 Obchodních podmínek - „Technická specifikace a cena plnění“, jejichž obsahem je poskytnutí oprávnění k užití příslušného SW a poskytování podpory; b) provádění registrace a aktivace subskripcí požadovaných zadavatelem v „Red Hat Costumer Portal“ pod „Red Hat Account (Number)“ VZP ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie