Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 212 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora serverů a diskových polí HP 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory hardwaru a softwaru pro centrální servery, disková pole a související zařízení centrálního stupně informačních systémů PČR ve dvou lokalitách, a to v Praze 6, Bubenečská 20 a Praze 7, Strojnická 27.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Počítačové podporné služby a poradenstvo  >  Počítačové podporné služby
Královéhradecký kraj
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK - Zajištění servisu digitalizačního pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb a technické podpory knižního skeneru a pracovní stanice včetně dodaných softwarů, jejichž uživatelem je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a to v délce 72 měsíců od účinnosti smlouvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Poskytování certifikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování certifikačních služeb v soulad se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a s ním souvisejících platných zákonů, včetně „kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů“ jako standardní součást dodávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka softwarového řešení pro počítačovou síť, zavede kontrolní mechanismy pro detekci narušení bezpečnosti včetně centrálního logu a monitorování síťové infrastruktury jako ucelený systém. Dodané software bude tvořit funkční celek, který může být složen z různých samostatných částí jednoho nebo více dílčích řešení. Správce (administrátor) software bude mít k dispozici jednotnou centrální webovou konzoli pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se bude provádět veškerá konfigurace, správa a analýza logů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ústav pro studium totalitních režimů
Poskytování datových služeb pro Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je internetové připojení objektu zadavatele a MPLS spojení této budovy a ostatních budov ABS ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Avid 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid. Servisní podpora zařízení zahrnuje telefonickou podporu při řešení problémů, včetně dálkové diagnostiky a servisu, výměnu náhradních dílů do dvou pracovních dnů a aktualizace (opravy) softwaru. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Hlavní město Praha
Servis a rozvoj informačního systému TED   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bude poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení Tvorba a evidence dokumentů (TED) a souvisejících modulů (JOB, INA, SUD, CSA) – dále společně jen jako „TED“ a poskytování služeb souvisejících. Konkrétní obsah požadovaných služeb: 1) služba aktualizace a údržby TED (update, upgrade, zapracování legislativních změn), 2) služba provozu HelpDesk TED (zajištění fungování komunikačního centra HelpDesk za účelem hlášení a evidence vad a požadavků), 3) služba základní servisní technické podpory TED (odstraňování vad a řešení požadavků, technická podpora související s jednáním volenými orgány hl. m. Prahy), 4) služba pravidelné profylaxe TED a pravidelného monitoringu serverů, 5) služba rozšířené podpory (rozvoj TED) - služby na objednávku - předpokládaný počet člověkodnů za celou dobu účinnosti smlouvy 405, 6) poskytování školení a dílčích konzultací - služby na objednávku - předpokládaný počet člověkodnů za celou dobu účinnosti smlouvy 45.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Státní zemědělský intervenční fond
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (dále jen „DZES“) u vybraných subjektů na 100% DPB evidovaných pro daný subjekt/žadatele v registru půdy LPIS. Kontrola pomocí DPZ bude v roce 2019 probíhat celkem na 8 lokalitách velikosti 20x30km rozprostřených rovnoměrně po celém území ČR. Tento územní rozsah by měl představovat přibližně 1 600 až 1 900 žadatelů tj. 22 000 až 27 000 DPB.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Operátor ICT, a.s.
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob; • vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace vztahující se k Systému; • poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu; • poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a • poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy PČR (3)   
Stručný popis: Zajišťování rozvoje mobilní bezpečné platformy
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Národní ústav pro vzdělávání
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV) na základě podrobné specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Systém DMS – správa a oběh digitálních dokumentů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a implementace softwarového řešení pro správu a oběh digitálních dokumentů, které bude splňovat veškeré požadavky zadavatele na moderní systém pro tvorbu, správu, oběh a uložení digitálních dokumentů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Release CMOS 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade platformy Citect na verzi 8.0 a dále přidání či úprava monitorování souvisejících systémů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Pardubický kraj
Automatický sběr a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – etapa 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace automatického sběru a vyhodnocení dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje, které jsou v hospodaření jeho příspěvkových organizací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo zahraničních věcí
Log Management   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení pro sběr a zpracování logů včetně implementačních a servisních prací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie