Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 15 z 5 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Římskokatolická farnost Klatovy
JEZUITSKÝ KOSTEL V KLATOVECH - RESTAUROVÁNÍ HLAVNÍHO OLTÁŘE PANNY MARIE A OLTÁŘE SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského v Jezuitském kostele v Klatovech. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Národní muzeum
Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv. Podrobně je předmět zadávacího řízení popsán ve čl. 3.2. zadávací dokumentace a v přílohách č. 2 (závazný návrh smlouvy o dílo), č. 6 (průzkum kostry plejtváka 26. 3. 14) a č. 7 (odborný statický posudek). Místnost s restaurovaným předmětem bude součástí zpřístupněných prostor pro návštěvníky Historické budovy formou vymezeného prostoru u vstupu do místnosti. Výjimkou budou činnosti, které vyžadují manipulaci s těkavými a invazivními chemickými látkami, při nichž bude místnost návštěvníkům nepřístupná.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Restaurování sloupové plastiky M. Chlupáče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zrestaurování, tj. rehabilitace, sloupové plastiky Miroslava Chlupáče. Předmětná plastika je sochařsky ztvárněná plastika v podobě sloupů palisádové zdi vymezujících plochu vstupního nádvoří před budovou architektka Karla Prágera v areálu Emauz. Je tvořena deseti betonovými hranoly doplněnými kamennými prvky a byla vytvořena v roce 1972. Plastika je umístěna na pozemku parc. č. 1252 a 1253/1 v k.ú. Nové Město, obec Praha (před budovou na adrese Vyšehradská 2075/51 128 00 Praha 2 – část obce Nové Město). Restaurování musí být provedeno technologickým postupem v jednotlivých krocích, které jsou popsány v příloze č. 1 výzvy a podle restaurátorského průzkumu a záměru zpracovaného dne 2. 6. 2018 Tomášem Raflem, akad mal., který tvoří přílohu č. 2 výzvy. Restaurování musí být provedeno rovněž v souladu s rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 9. 4. 2019, č.j. 645445/2019, které tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Vlastivědné muzeum v Olomouci
„ZAJIŠTĚNÍ RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE SBÍREK“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a konzervování sbírkových předmětů v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Obec Chotěšov
OBNOVA KAPITULNÍ SÍNĚ KONVENTU KLÁŠTERA CHOTĚŠOV - RESTAUROVÁNÍ VÝMALEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie