Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Chotěšov
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. Více Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Colloredo – Mannsfeld spol. s r.o.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035 a Ing. arch. Štěpánem Šarkadym, autorizovaným architektem ČKA č. 02458 Krouzova 9, 149 00 Praha 4 – Modřany, a dle výkazu výměr, provést obnovu iluzivní malby, dle specifikace uvedené ve shora uvedené dokumentaci. Detailní popis předmětu plnění je uveden v čl. 2 zadávací dokumentace a dále v přílohách zadávací dokumentace.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - restaurátorské práce   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou restaurátorské práce, a to na každou část samostatně. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka muzejní dynamické expozice „Potravinářství, pivovarnictví a vinařství” zahrnující dodávku a instalaci všech hmotných i nehmotných částí expozice (tj. dodávku a instalaci interiéru expozice, technologické části expozice vč. AV techniky,osvětlení, AV obsahů a elektra) a stavební úpravy výstavního prostoru na základě příslušné projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele ve 4. NP v pravém hlavním a zadním křídle budovy Národního zemědělského muzea v Praze na ploše o přibližné výměře 670 m2. Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Galerie hlavního města Prahy
Restaurování kamenných prvků jižní a východní opěrné parterové zdi vč. vnějšího dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů v areálu Trojského zámku, Praha 7   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská obnova kamenných prvků terasových zdí v areálu Trojského zámku. Plnění veřejné zakázky je rozděleno na 2 dílčí plnění A) a B) podle časových etap plnění v r. 2019 a 2020. V roce 2019 budou provedeny restaurátorské práce na jižní straně v celková ploše kamenných prvků 167 m2 a spárování, revize a obnova v délce 93 bm. Etapa A) je rozdělena do dvou částí. 1. část etapy od přelomu března/dubna do konce června 2019, 2. část od července dokonce října 2019. Celková délka obou částí jižní strany 170 bm. V roce 2020 budou provedeny následující restaurátorské práce: a) restaurování kamenných prvků koruny opěrné zdi; b) restaurování schodiště; c) restaurování portálu vstupu do podzemních prostor a d) restaurování úseku balustrového zábradlí nad portálem do podzemních prostor. Celková délka všech tří stavebních částí koruny východní strany (vč. obou ramen dvouramenného schodiště a vstupního portálu do vinných sklepů) 96 bm. Podrobně uvedeno v ZD.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Židovská obec Plzeň
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Součástí plnění a nabídkové ceny je zhotovení projektu odstrojení a ochrany vnitřního vybavení interiéru Velké synagogy v Plzni, které bude předmětem plnění. Součástí činností v rámci předmětu díla je také zajistit před vlastní realizací zpřesnění restaurátorských záměrů na základě doplňujících podrobných průzkumů a rozborů, zajištění vydání nového závazného stanoviska (popř. závazných stanovisek) a těmito se řídit, zpracování restaurátorských zpráv, zabezpečení památky před prachem a poškozením, tj. u věcí, které budou v době rekonstrukce ve Velké synagoze jejich zabezpečení např. zakrytím, popř. jejich citlivým přemístěním či jiným vhodným adekvátním způsobem. Více Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Galerie hlavního města Prahy
Obnova vnějších a vnitřních nátěrů oken a dveří hospodářských budov Trojského zámku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Restaurátorská obnova vnějších a vnitřních nátěrů dveří hospodářských budov Trojského zámku v Praze. Počet oken 57, výměra 135,5 m2. Počet dveří 1, výměra 4,59 m2. Materiály použité na obnovu povrchů oken a dveří: silnovrstvá lazura Herbol, Lignofix, sklenářský tmel, Disperzní lepidlo D4 Wurth. Okna jsou z dubového materiálu. Obnova nátěrů oken bude zahrnovat revizi tmelů a obnovu degradovaného sklářského tmelu, broušení a tmelení dřeva vč. petrifikace, případnou náhradu chybějících nebo silně degradovaných částí dřeva a opravy, čištění a obnovu povrchových úprav kovových částí oken. Dveře jsou z měkkého dřeva a obnova jejich nátěrů bude vč. oprav poškozeného dýhování, broušení a tmelení dřeva vč. petrifikace s případnou náhradu chybějících nebo silně degradovaných částí dřeva a vč. čištění a obnovy povrchových úprav kovových částí dveří. Předmět plnění dále zahrnuje všechny související činnosti a dodávky potřebné ke kompletní obnově oken a dveří a zpracování Restaurátorské zprávy.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie