Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 13 z 3 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Školkařská činnost v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem podle § 134 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele – Správu lesních školek v roce 2019. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 6 částí, které jsou plněny samostatně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Město Třebíč
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Třebíč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu LHO Třebíč. Předpokládaná prozatímní výměra pozemků zahrnutých do zařizovacího obvodu činí 4860 hektarů. Předmět plnění bude dodavatelem zadavateli (objednateli) předán v sídle zadavatele. Lesní hospodářské osnovy budou zhotoveny v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v účinném znění, vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 83/1996 Sb., o zpracování OPRL a vymezení HS, v účinném znění, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, aktuálně platnou metodikou Ministerstva zemědělství ČR řešící problematiku zpracování lesních hospodářských osnov, ostatními právně závaznými předpisy s předmětem díla souvisejícími, případně předpisy je měnícími nebo nahrazujícími.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Školkařská činnost v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem podle § 134 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotku zadavatele – Správu lesních školek v roce 2019. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 35 ZVZ se zadavatel rozdělil předmět plnění VZ na 6 částí, které jsou plněny samostatně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie