Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 55 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Jirny
Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20 – Jirny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Loket
Odvoz a likvidace odpadu města Loket-Sběrný dvůr   
Stručný popis: 1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše uvedené odpady budou kumulovány v kontejnerech typ abroll, výška oka 1.000 mm, rozteč ližin: : 1060 mm. Šířka 2,00 m, délka 3,8 m a následně po naplnění požadované kapacity kontejnerů odvezeny dodavatelem k likvidaci nebo k dalšímu zpracování odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Němčice nad Hanou
Zajištění svozu a likvidace odpadu v Němčicích nad Hanou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci, - směsného komunálního odpadu - tříděného odpadu – plasty - tříděného odpadu – papír - tříděného odpadu – sklo - objemového odpadu - nebezpečného odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Votice
Poskytování komunálních služeb ve městě Votice   
Stručný popis: Předmětem plnění je: 1) Komplexní zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství 2) Čištění komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních ploch a údržba dětských hřišť a městského mobiliáře 3) Zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť, a ostatních ploch 4) Údržba zeleně 5) Údržba hřbitovů Stávající smlouva o poskytování komunálních služeb ve městě Votice ze dne 20.6.2008 byla uzavřena na dobu určitou, a to na 10 let. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nemá doposud uzavřené smlouvy na předmětné plnění s novými dodavateli, jakožto výsledek zadávacích/výběrových řízení, je nutné stávající smlouvu prodloužit do doby uzavření smluv s vybranými dodavateli těchto zadávacích řízení.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Velký Šenov
SVOZ A LIKVIDACE ODPADU VE MĚSTĚ VELKÝ ŠENOV NA OBDOBÍ od 1.2.2019 do 31.1.2023   
Stručný popis: Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
DSO Moravská brána
Nakládání s tříděnými odpady v obcích DSO Moravská brána II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 145 sběrných nádob (59 ks na BRKO, 5 ks na objemný odpad, 8 ks na kov, 22 ks na sklo, 30 ks na plast, 21 ks na papír). Součástí je také vhodná mechanizace potřebná k manipulaci s biologicky rozložitelným odpadem (štěpkovač 1 ks).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Kralupy nad Vltavou
Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pravidelný sběr, svoz a využití odděleně sbíraných (vytříděných) složek komunálního odpadu: papír, plasty, sklo bílé a sklo barevné (u podzemních kontejnerů barevné sklo) a kompozitní obaly - nápojový karton (tetrapak) na území města Kralupy nad Vltavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění dotřídění a využití odpadu podle zákona o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Manětín
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín a jeho městských částí   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální odpady vznikající na území města a jeho městských částí, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Předmětem zakázky je sběr z místa k tomu určenému, následný svoz a zajištění využití či odstranění.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Loket
Svoz odpadu pro město Loket   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Statutární město Ostrava
Svoz a využití biolog.odpadu z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven ze základních a mateřských škol
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Nová Ves
Svoz a likvidace odpadu pro obec Nová Ves II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pravidelný svoz a energetické využití nebo odstranění veškerého komunálního odpadu pro obec Nová Ves.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Technické služby města Nymburka
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu-Technické služby města Nymburka   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu, Zadavatel zajišťuje dopravu odpadu vlastními vozy. Seznam svozových vozů je uveden v příloze č. 6. V rámci projektu není počítáno se stavebními pracemi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro roky 2019 až 2022 – 2018/0162   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění svozu, likvidace komunálního a separovaného odpadu objednatele podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Předmětem této veřejné zakázky je, za podmínek specifikovaných v závazné rámcové dohodě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, převzetí směsných složek komunálního a separovaného odpadu, zajištění přepravy ze sjednaného místa původu, do místa určení a nakládání (zejména odstranění nebo využití) s nimi zákonným způsobem.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Blovice
Směsný komunální odpad 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Svoz a likvidace směsného komunálního ve městě Blovice a místních částech Komorno, Vlčice, Štítov, Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhota a osad Stará Huť a Kamensko pro roky 2018-2019. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie