Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka softwarového řešení pro počítačovou síť, zavede kontrolní mechanismy pro detekci narušení bezpečnosti včetně centrálního logu a monitorování síťové infrastruktury jako ucelený systém. Dodané software bude tvořit funkční celek, který může být složen z různých samostatných částí jednoho nebo více dílčích řešení. Správce (administrátor) software bude mít k dispozici jednotnou centrální webovou konzoli pro přístup k logům, alertům, reportům a pro správu systému. Z této konzole se bude provádět veškerá konfigurace, správa a analýza logů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Operátor ICT, a.s.
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob; • vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace vztahující se k Systému; • poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu; • poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a • poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Národní ústav pro vzdělávání
ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je ZAJIŠTĚNÍ ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROJEKT MODERNIZACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (MOV) na základě podrobné specifikace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo zahraničních věcí
Log Management   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení pro sběr a zpracování logů včetně implementačních a servisních prací.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – provoz, užívání a servis software StaproMEDEA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí servisní podpory informačního systému StaproMEDEA na období 36 měsíců. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek (Technická specifikace pro veřejnou zakázku na poskytování servisní podpory informačního systému StaproMEDEA).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Nákup 6 ks VMware vSphere Standard + SnS 3Y   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových licencí a SnS - Support and Subscription Services (dále jen "SnS") k programovým produktům společnosti VMware, Inc., konkrétně 6 ks licencí VMware vSphere Standard + SnS 3Y.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ostravská univerzita
Dodávka software   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka software v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávek, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Součástí plnění je rovněž instalace, zaškolení a doprava.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Generální ředitelství cel
Zajištění pozáruční technické podpory výrobce HW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční technické podpory výrobce pro servery, páskovou knihovnu a diskové pole Dell Compellent včetně poskytnutí souvisejících licencí, které jsou umístěny v primárním informačním centru zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Zajištění licencí a SW maintenance k produktům CA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 10 ks licencí CA Service Management SDM Package, vč. SW maintenance k CA Service Management SDM Package a SW maintenance k produktům CA pro zajištění provozu Service Desk a Dohledu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Podpora klinického informačního systému FONS Akord   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je podpora provozu klinického informačního systému FONS Akord po dobu 1 roku za podmínek uvedených v příloze č. 1.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Vývojový tým aplikace datového skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb vývojového týmu aplikace datového skladu a dodávka metodiky a nástrojů pro vývoj a správu datového skladu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Úprava HSM modulů a následná podpora II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je úprava v současné době zadavatelem provozovaných technických a programových prostředků HSM modulů, vč. případné dodávky, instalace a zprovoznění dalších technických a programových prostředků nezbytných pro jejich správné fungování tak, aby nyní zadavatelem provozované HSM moduly bylo po realizaci implementace možno pokládat za QSCD zařízení („Qualified Seal Creation Device“) a na takováto zařízení pak bylo možno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru vydat certifikát, který bude použit pro službu kvalifikované pečeti ve standardním systémovém prostředí zadavatele. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky   
Stručný popis: Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městská část Praha 1
Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky měla být analýza, vývoj, implementace a provozní podpora řídícího a dohledového systému (software), který v sobě měl integrovat veškeré vjezdové a výjezdové profily, umožnit sledování jejich stavů a ovládání. Jednotlivé skupiny funkcionalit měly být zajištěny prostřednictvím následujících modulů: Regulační funkce - měly umožňovat nastavení pravidel provozu systému ve smyslu provozní doby regulace vjezdu, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ vozidla, kontrolních mechanismů apod. - Modul Správy pravidel vjezdu - Modul Předregistrace vozidel taxi - Modul Dočasných povolení vjezdu - Modul Dlouhodobých povolení vjezdu - Modul Dokumentace vjezdů - Modul Hlášení nepravidelností provozu Provozní funkce – měly umožňovat dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, jejich vzdálený přístup a povelování atd.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika-Státní pozemkový úřad
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE-Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad   
Stručný popis: Státní pozemkový úřad připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu. Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_22953.html Výzva obsahuje témata, která budou předmětem tržní konzultace. Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese: odbor.zakazky@spucr.cz od 12.2.2019 do 22.2.2019 do 14:00 hodin.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie