Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 85 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Servis a rozvoj Microsoft Dynamics CRM pro Agenturu CzechInvest   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba - servis a rozvoj Microsoft Dynamics CRM nasazený v prostředí Agentury CzechInvest.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká národní banka
Intranet ČNB – podpora a další rozvoj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a dalšího rozvoje interního on-line portálu/Intranetu zadavatele postaveného na technologii OpenCms (dále jen „IS IBIS“). IS IBIS využívá v podmínkách zadavatele k okamžiku zahájení zadávacího řízení OpenCms ve verzi 9 a kromě jeho základních funkcionalit obsahuje IS IBIS rovněž moduly vyvinuté dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Předpokládané datum zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je bezprostředně po ukončení smlouvy se stávajícím poskytovatelem služeb podpory IS IBIS – odhad zadavatele 4Q 2019.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Upgrade IDP PC pro ACC, SIMU TEB a IDP NS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade IDP PC pro ACC Praha, SIMU TEB a IDP NS. Součástí je: Upgrade SW a HW pro systémy IDP PC na ACC Praha. Rozšíření SIMU TEB a SIMU FIC. Portace RCMS IDP/WALDO/IDP TR7. Portace SW systému IDP NS v prostředí TOPSKY.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Česká republika – Ministerstvo kultury
Resortní informační systém ERP   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je realizace záměru zadavatele spočívajícího v zajištění dodávky ekonomického informačního systému, který je rozdělen na jednotlivé moduly účetnictví, rozpočet, majetek, personalistika, spolu s dodávkou potřebného HW a SW vybavení, podpory a licencí. Podrobné informace v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
městská část Praha 4
Poskytování podpory systému PROXIO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, poskytování služeb provozní podpory v rozsahu údržby, základní a rozšířené podpory, informačního systému PROXIO, který má zadavatel, tj. městská část Praha 4, právo užívat na základě licenční softwarové smlouvy č. LIC/40/00/002763/2012 uzavřené mezi hl. m. Prahou a společností MARBES CONSULTING s.r.o. dne 31. 5. 2012.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Statutární město Frýdek-Místek
Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro správu digitálních identit (dále jen identit), tzv. Identity management systém (dále jen IDM), který bude udržovat a spravovat identity (uživatele, uživatelské účty, oprávnění) a organizační strukturu Magistrátu města Frýdku-Místku a Městské policie Frýdek-Místek. Software musí být určen pro český trh a musí být kompletně v českém jazyce. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku software a licencí, předprojektovou analýzu v místě plnění, instalaci a konfiguraci software včetně napojení systémů, dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, zkušební provoz, školení administrátorů, vedoucích pracovníků a uživatelů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Support, maintenance a provozní podpora k software Data Protector   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování supportu, maintenance a provozní podpory k zálohovacímu software Data Protector pro prostředí IKR-DMZ
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
SW - SIMULÁTOR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka softwaru pro výpočet dynamiky vozidla (matematicko-fyzikální moduly) vhodných pro systém vozidlového simulátoru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění podpory ICT HW infrastruktury v datových centrech VZP ČR 2019 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování / zajištění poskytování služeb technické podpory hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR. Technická podpora hardwarové infrastruktury datových center VZP ČR zahrnuje pozáruční technickou podporu: a) serverů datových center • Intel Itanium (HP-UX), • x86 (Linux, Windows), • síťové appliance, b) aktivních síťových prvků datových center, c) ostatních HW prvků datových center: • diskových polí, • SAN infrastruktury, • páskových zálohovacích jednotek, d) centrálního systému zálohování, e) monitoringu hardwarové infrastruktury datových center. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytování servisní podpory a provozní údržby aplikací EPVDS a KESSL 2019 – 2021 – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je podpora resortního elektronického systému spisové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního realizovaného aplikacemi Elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na systém datových schránek („EPVDS“) a aplikační nadstavby Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK („KESSL“) na platformě abcSuite. Podpora zahrnuje jištění provozu systému, návrhy a realizace technických řešení, metodickou podporu ve formě konzultací a školení a součinnost při zpracovávání projektové dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb a zhotovení programového díla dodavatelem pro rozvoj stávajícího informačního systému pro správu registračních procesů a poskytování servisních služeb a služeb podpory software v rámci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup licencí softwarových produktů Oracle   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců s jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, tj. rozšíření licenčního rozsahu u produktů Oracle, které již zadavatel v současné době využívá; b) poskytnutí produktů obchodní společnosti Oracle Corporation, jež rozšíří stávající produkty Oracle, které zadavatel v současné době využívá, a to včetně příslušných licencí; c) poskytování podpory výrobce softwarových produktů v úrovni „Software Update Licence & Support“ pro softwarové produkty společnosti Oracle Corporation, které již zadavatel v současné době využívá/bude užívat, a to podle příslušného licenčního rozsahu poskytnutého na základě rámcové dohody, resp. příslušnou smlouvou.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p. o.   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zajištění dostupnosti a konzultačních služeb databází Oracle   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení technické podpory programového vybavení Oracle, do maximálního počtu 4 databázových instancí verze Oracle Database 11g Release 1 a novějších. Podpora bude poskytována v potřebném rozsahu na vyžádání Zákazníka.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie