Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká geologická služba, příspěvková organizace
Zajištění podnikové smlouvy ELA na období 2019–2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění podmínek “Enterprise Licence Agreement“ (ELA), jak je specifikováno v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, včetně poskytnutí dalších činností tak, aby zadavatel mohl příslušný SW užívat dle svých potřeb, jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. V rámci zakázky je též požadováno zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Západočeská univerzita v Plzni
Firewall (Fortinet) ZČU (2019) – povýšení funkčních vlastností   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povýšení funkčních vlastností firewallu ZČU, které tvoří sestava zařízení zn. Fortinet, tj. zejm. poskytování servisní podpory firewallu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Avid 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Servisní podpora zařízení zahrnuje telefonickou podporu při řešení problémů, včetně dálkové diagnostiky a servisu, výměnu náhradních dílů do dvou pracovních dnů a aktualizace (opravy) softwaru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Prodloužení podnikové multilicence tzv. "Esri Enterprise License Agreement" (ELA)   
Stručný popis: Zajištění pokračování podnikové multilicence na užití software Esri pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR od 1.7.2019 do 31.5.2022. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce licencovaného software. V rámci zakázky je též požadováno zpřístupnění instalačních souborů a technické dokumentace předmětného software. Technologie bude sloužit k pořizování a komplexnímu zpracování dat, zpřístupňování webových služeb a aplikací Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tím i zkvalitňování a zefektivňování ochrany přírody a krajiny a zajištění plnění zákonných povinností.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Západočeská univerzita v Plzni
Produkty Oracle 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisní podpory typu Software update licence & Support pro licence Oracle DB specifikované v zadávací dokumentaci, resp. jejích přílohách po stanovenou dobu. Jde o nadlimitní zakázku, aktuálně se zadává pouze část 1 (ostatní části budou zadávány později).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Český statistický úřad
Zajištění služby GSLB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je služba technického řešení založená na technologii Global Server Load Balancing (GSLB), která zajistí prostřednictvím DNS vysokou dostupnost pro klienty internetových prezentací www.volby.cz a www.volbyhned.cz nad síťovou infrastrukturou nezávislých poskytovatelů. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena ve smlouvě a v jejích přílohách.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo obrany
Elektronický správní archiv MO - datová úložiště   
Stručný popis: Technické zhodnocení ESA MO
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT - Rozvoj informačních systémů odboru vysokých škol a další   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění servisní podpory a rozvoje pro aplikace odboru vysokých škol (OVŠ) zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
NET4GAS, s.r.o.
Poskytování služeb Service Desk a Desktop   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby Service Desk, služby podpory koncových stanic, služby podpory ostatních zařízení a drobného HW a služby podpory LAN. Předmětem plnění jsou dále služby na bázi Time & Material a asistenční služby poskytované v rámci plánu ukončení služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Řízení letového provozu České republiky, s.p.
Servisní podpora pro ESUP-DTC   
Stručný popis: Předmětem VZ je zajištění servisní SW a HW podpory systému ESUP-DTC. Podpora zahrnuje činnosti při analýzách funkčnosti systému ESUP, servisní úkony u modulů Start-Up-Manager a DPI. HW podpora se týká HW prostředků systému ESUP, které byly dodány původním dodavatelem systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Západočeská univerzita v Plzni
Rámcová smlouva - Rozvoj a údržba aplikačního software pro ZČU – VERSO, OBD (2019)   
Stručný popis: zajistění servisní podpory a údržbu pro moduly (VERSO, OBD) a rozvoj těchto modulů popřípadě modulů nových
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo obrany
Technická podpora provozu ŠIS AČR (SLA 3)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je zabezpečení technické podpory provozu ŠIS, aplikačního programového vybavení věcné plánování, souvisejících systémů a podsystémů včetně implementovaných přizpůsobení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Avid 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Avid. Servisní podpora zařízení zahrnuje telefonickou podporu při řešení problémů, včetně dálkové diagnostiky a servisu, výměnu náhradních dílů do dvou pracovních dnů a aktualizace (opravy) softwaru. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR na 24 měsíců   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování technické podpory a správy redakčního systému Open Text Web Site Management (dále jen „Technická podpora a správa”), který je hlavním informačním systémem zajišťujícím zpracování a zveřejnění dat na internetových a intranetových stránkách Finanční správy České republiky, včetně jejich aktualizací a úprav dle požadavků zadavatele (dále jen „Aktualizace a úpravy”) na 24 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Olomoucký kraj
Provoz technologického centra   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu výpočetní techniky. Rozsah poskytovaných služeb je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie