Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Český statistický úřad
ORACLE maintenance včetně onsite support   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění migrace licencí, dokoupení nových licencí, systémové podpory (Oracle Premier Support) pro stávající licence programového vybavení společnosti Oracle na roky 2017-21, zahrnující i aktualizace a základní technickou podporu, a zabezpečení nadstandardních služeb On-site Supportu (rozšířené podpory). Dílčí veřejné zakázky se zadávají prostřednictvím dílčích smluv účastníkům rámcové dohody (ust. § 135, odst. 1 zákona)
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Technická podpora provozu infrastruktury Dedikovaných Datových center MPSV   
Stručný popis: CPV: 72250000-2, 48620000-0, 72268000-1 Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby související se zajištěním služeb podpory provozu existujících dedikovaných datových center MPSV (dále jen společně jako „DDC“, nebo samostatně také jako „Datové centrum A“ a „Datové centrum B“) a detašované pracoviště (ODM2) v celém území ČR. Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory infrastruktury včetně zajištění podpory výrobce svěřeného HW a SW zadavatelem a konzultace - poskytování služeb IT specialistů dělených do následující části: 1. Konzultační činnosti 2. Technologické činnosti 3. Technická a systémová dokumentace 4. Služby – Katalog služeb o KS1.1 Podpora provozu o KS1.2 Uživatelská podpora o KS1.3 Technická a metodická podpora o KS1.4 Bezpečnostní dohled o KS1.5 Technologický update o KS1.6 Záloha a obnova o KS1.7 Dohled nad provozem Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci (ZD).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo obrany
Technická podpora software TOVEK - služba   
Stručný popis: Předmětem VZ je služba technické podpory (maintenance) SW Tovek, technická podpora Tovek Web Client a aktualizace dat Magnus Bisnode - Tovek vč. zajištění komplexní podpory SW Tovek Analyst Pack.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Městská část Praha 14
Outsourcing ICT   
Stručný popis: Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je outsourcing služeb ICT pro městskou část Praha 14, a to vše dle specifikací uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Technická podpora CDI2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem smlouvu o poskytnutí technické podpory systému CDI2.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení Grass Valley (Quantel) 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení Grass Valley (Quantel). Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Česká národní banka
Poskytování služeb bezpečnostních auditů informačních systémů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních auditů informačních systémů a infrastruktury v prostředí zadavatele. Část předmětu plnění veřejné zakázky má přímou návaznost na plnění požadavků dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění. Dodavatel bere na vědomí, že bude v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, zadavatelem evidován jako významný dodavatel ve smyslu § 8 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, a to ve vztahu k těmto informačním systémům zadavatele: ABO/ABO-K, CERTIS, JERRS, KRZR, SKD. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČESKÁ TELEVIZE
Servisní podpora zařízení VIZRT 2020-2024   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v servisní podpoře zařízení VIZRT. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Služba VMware technického specialisty   
Stručný popis: poskytování špičkových odborných služeb technického specialisty ke všem produktům VMware
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Ministerstvo pro místní rozvoj
Servis Aplikace NEN   
Stručný popis: a) Zpracování dokumentace postupů dodavatele pro zajištění služeb servisu a služeb odstraňování překážek; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby zpracování dokumentace“); b) Řízené ukončení poskytování služeb; jednorázově poskytované služby (dále jen „Služby řízeného ukončení poskytování služeb“); c) Služby servisu Aplikace NEN v případě poruch – zajišťování těchto služeb bude navazovat na Služby zpracování dokumentace (dále jen „Služby servisu“); d) Odstraňování překážek v efektivním využívání funkcionalit Aplikace NEN ze strany uživatelů a úpravy funkcionalit NEN s ohledem na objektivní potřeby všech kategorií zadavatelů dle ustanovení § 4 ZZVZ, kteří NEN využívají, a odstraňování překážek spočívajících v nesouladu s příslušnými právními předpisy či metodickými dokumenty (dále jen „Služby odstraňování překážek“); e) Metodická podpora nově nasazovaných verzí Aplikace NEN, a to formou on-site podpory a formou školení (dále jen „Služby on-site podpory“), a to vše v rozsah
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Fakultní nemocnice Brno
Servisní služby pro FaMa+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní a technické podpory pro informační systém FAMA+ pro Centrum informatiky Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Západočeská univerzita v Plzni
Produkty Oracle 2019 – část 2 - 7   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka licencí (část 2 a 7 VZ) a poskytování servisní podpory (všechny části 2 -7 VZ) typu Software update licence & Support pro licence Oracle uvedené v zadávací dokumentaci, resp. dle jednotlivých částí VZ
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě systému AAA portál - III   
Stručný popis: vývoj a údržba systému AAA portál
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Servisní služby pro disková pole Dell Compellent SC8000 a FC Switch Dell-Brocade 300   
Stručný popis: Servisní služby pro disková pole Dell Compellent SC8000 a FC Switch Dell-Brocade 300
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Systémová podpora IVANTI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance pro licence IVANTI: - IVANTI® Endpoint Manager v. 9.6 (550 ks), - IVANTI® Patch Manager v. 9.6 (550 ks), - IVANTI® CLOUD SVCS APPLIANCE LIC (1 ks) po dobu 48 měsíců.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie