Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Zpracování generelu rozvoje areálu FN Olomouc   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Zpracování generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...
Jihočeský kraj
Územní studie krajiny Jihočeského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“ (dále též „ÚSK JK“). Územní studie bude podle ustanovení § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovacích dokumentací nebo jejich změn. Podrobný předmět plnění je uveden v příloze č. 1 a č. 2 návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Statutární město České Budějovice
Zpracování nového územního plánu České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení územního plánu České Budějovice (dále jen „ÚP“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy a technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Zásobování teplem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro zásobování teplem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
statutární město Zlín
Divadelní park ve Zlíně   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Zásobování plynem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro zásobování plynem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora – Protipovodňová opatření   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Územního plánu města Brna dle datového modelu Objednatele (systém GIS) vč. textové části výroku a části odůvodnění pro protipovodňová opatření.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie