Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Frýdek-Místek
Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice a Zelinkovice a Lysůvky – výkon Koordinátora BOZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon Koordinátora BOZP pro výstavbu splaškové kanalizace v místních částech města Frýdek-Místek, a to v Chlebovicích, Skalici a Zelinkovicích a Lysůvkách. Celkově má být zrealizováno 31 608 m gravitační a tlakové kanalizace vč. veřejných částí domovních přípojek. V rámci kanalizačních řadů bude zřízeno celkem osm přečerpávacích stanic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Hlavní město Praha, odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy
Stavba č. 44062 Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení stavby,inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, výkon autorského dozoru při výstavbě stavby č. 44062 Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice, jejíž předmětem je výstavba nového objektu na adrese Slavětínská, MČ Praha - Klánovice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
Hlavní město Praha, odbor investiční
Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint - levý břeh; projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0004 Nátokový labyrint – levý břeh (dále jen jako „Stavba“): a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 110 stavebního zákona (dále jen jako „dokumentace pro vydání stavebního povolení“ nebo „DSP“) včetně inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení b) zhotovení projektové dokumentace pro provádění v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) a b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr zhotovitele“ nebo „DVZ“) c) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ust. § 152 odst. 4 stav. zákona ke stavbě Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
Správa státních hmotných rezerv
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Cistericácké opatství Osek
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka - restaurování nástopních a nástěnných maleb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době zbývá dokončit fixáže maleb v interiéru kaplí K -I a K – IV.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
Ústecký kraj
Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – TDS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) pro smlouvu na stavební práce na akci: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ Rozsah činnosti TDS je uveden v příloze závazného textu příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 a také je samostatnou přílohou č. 2 výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Cistericácké opatství Osek
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování nástropních a nástěnných maleb   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době zbývá dokončit fixáže maleb v interiéru kaplí K -I a K – IV.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie