Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Mikroregion Roketnice
Vytvoření strategických dokumentů v obcích Mikroreginu Roketnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zpracování pasportů, koncepcí a strategie pro obce Mikroregionu Roketnice.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva NDT měření   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou kontroly potrubí a plechů skladovacích nádrží s cílem zjištění možnosti výskytu plošné a bodové koroze a její kvantifikace ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na objekty MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů Družba a IKL.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních analyticko-poradenských služeb v oblasti ochrany ovzduší spočívajících ve a) zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší; b) provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší; c) uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování; a d) zpracování návrhu finanční alokace potřebné na opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v rámci programového období 2021-2027 OPŽP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
COMTES FHT a.s.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 2.1 Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Lach-Ner, s.r.o.
Rámcová dohoda na měření a interpretace spekter organických látek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou od uzavření rámcové smlouvy do 30. 6. 2019. Předmětem zakázky je dodávka následujících služeb: • Měření a interpretace jednodimenzionálních NMR spekter v kapalné fázi • Časosběrné měření a interpretace 1H NMR spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter včetně korelací s jádrem 15N Podrobný popis služeb je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
ČEPRO, a.s.
Nedestruktivní testování dálkovodů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023   
Stručný popis: Nedestruktivní testování dálkovodů v lokalitách v ČR v letech 2019 - 2023 (kontrola prozářením izotopem Ir 192, kontrola svarů trubek, kontrola tupých svarů trubek, kontrola metodou magnetickou)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
ČEZ, a. s.
PROVÁDĚNÍ NDT KONTROL ZAŘÍZENÍ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN A V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění nedestruktivní kontrol zařízení v Jaderné elektrárně Temelín a v Jaderné elektrárně Dukovany.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
COMTES FHT a.s.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie