Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Finanční analýza opatření ke zlepšení kvality ovzduší   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexních analyticko-poradenských služeb v oblasti ochrany ovzduší spočívajících ve a) zpracování analýzy nákladů a nákladové efektivity opatření ke zlepšení kvality ovzduší; b) provedení ověření absorpční kapacity v oblasti ochrany ovzduší; c) uspořádání všech opatření pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a přiřazení potřeb finančních prostředků k jejich realizaci, vyčíslení dosažitelných efektů a vytipování možných zdrojů financování; a d) zpracování návrhu finanční alokace potřebné na opatření k dosažení požadované kvality ovzduší v rámci programového období 2021-2027 OPŽP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
COMTES FHT a.s.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 2.1 Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Lach-Ner, s.r.o.
Rámcová dohoda na měření a interpretace spekter organických látek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou od uzavření rámcové smlouvy do 30. 6. 2019. Předmětem zakázky je dodávka následujících služeb: • Měření a interpretace jednodimenzionálních NMR spekter v kapalné fázi • Časosběrné měření a interpretace 1H NMR spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter včetně korelací s jádrem 15N Podrobný popis služeb je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
ČEPRO, a.s.
Nedestruktivní testování dálkovodů v ČEPRO, a.s., 2019 - 2023   
Stručný popis: Nedestruktivní testování dálkovodů v lokalitách v ČR v letech 2019 - 2023 (kontrola prozářením izotopem Ir 192, kontrola svarů trubek, kontrola tupých svarů trubek, kontrola metodou magnetickou)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
ČEZ, a. s.
PROVÁDĚNÍ NDT KONTROL ZAŘÍZENÍ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN A V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ DUKOVANY   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění nedestruktivní kontrol zařízení v Jaderné elektrárně Temelín a v Jaderné elektrárně Dukovany.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
COMTES FHT a.s.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých foliích – transmisní elektronová mikroskopie ve vysokém rozlišení
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
NET4GAS, s.r.o.
NDT kontroly – HP Pipeline DN1400   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení Zadavatele v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
MERO ČR, a.s.
Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu čtyř let pro akreditovaný rozbor příjmu ropy pro Centrální tankoviště ropy Nelahozeves dle požadovaných stanovení. Zahrnuje rovněž dovoz vzorků v kyvetách, jejich vymytí a předání pro další odběr. Přípravu a předání archivních vzorků, zasílání akreditovaných atestů určených parametrů ropy. Dodavatel tedy zajistí dopravu kyvet z místa plnění, následně provede přípravu vzorků na vlastní analytické rozbory a dle požadavku objednatele pak tyto analytické rozbory: Hustota ropy při teplotě 15 st.C podle EN ISO 12185. Obsah vody metoda Karl Fischer podle EN ISO 760. Obsah mechanických nečistot v % hm podle ČSN 656080. Obsah anorganických chloridů v mg/l podle ČSN 656030.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Lach-Ner, s.r.o.
Rámcová dohoda na měření a interpretace spekter organických látek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou od uzavření rámcové smlouvy do 30. 6. 2019. Předmětem zakázky je dodávka následujících služeb: • Měření a interpretace jednodimenzionálních NMR spekter v kapalné fázi • Časosběrné měření a interpretace 1H NMR spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter • Měření a interpretace dvoudimenzionálních spekter včetně korelací s jádrem 15N Podrobný popis služeb je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Český hydrometeorologický ústav
Monitoring jakosti podzemních vod 2019 - 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků (vzorkovací práce) a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2019 a v jarním a podzimním vzorkovacím obdobím v roce 2020 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v této ZD a v jejích přílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
České vysoké učení technické v Praze
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Zajištění testovacího personálu: Instrumentace - specialista instrumentace - min. 2 osoby; Testování - Technik zkušeben (min. 2 os.), Mechanik zkušeben (min. 2 os.), Specialista měřící a řídící techniky zkušeben (min. 2 os.) a Elektrospecialista (min. 1 osoba). Celkový rozsah služeb činí 11300 hod. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 3 Zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Česká pošta s.p.
Odhady automobilů - poskytování znaleckých služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování čtyř typů znaleckých služeb, spočívajících ve zpracování posudků nebo znaleckých expertíz sloužících ke stanovení tržní (prodejní) hodnoty motorových vozidel nebo ke stanovení výše skutečných škod na majetku při opotřebení, poškození a dopravních nehodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie