Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je plánováno pořízení nového hlavního vizuálu kampaně, tvorba a tisk propagačních materiálů jako jsou minikuchařky do ruky a letáky s recepty ze sladkovodních ryb, a dále také foodstyling a focení rybích pokrmů.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Statutární město Ústí nad Labem
Ústecké Vánoce - produkce vánočních trhů a doprovodného programu v letech 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění kompletní realizace vánočních trhů a doprovodného kulturně-společenského programu v rámci akce "Ústecké Vánoce" v letech 2019-2022 konané vždy jedenkrát ročně na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Národní muzeum
Rehabilitace Palachova pylonu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové plastiky „Plamen“ a její osazení na tzv. „Palachův pylon“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 1.1 a 1.2 zadávací dokumentace.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Zámek Nová Horka - restaurování historických výmaleb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorké práce v místnostech přízemní části zámku Nová Horka
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Město Bakov nad Jizerou
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na kamenném pískovcovém sloupu se sousoším Nejsvětější trojice v Bakově nad Jizerou. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 30948/2-1455. Restaurátorské práce na kamenném sloupu budou realizovány ve 3. etapách – tzv. sezónách, přičemž předmětem veřejné zakázky a nabídky podané v tomto zadávacím řízení jsou restaurátorské práce realizované v 1. a 2. sezóně.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NPÚ, SH Landštejn - rekonzervace zdiva a omítky v Románské kapli   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorský zásah, rekonzervace zdiva a omítky v Románské věži KP SH Landštejn. Jedná se o vápenné omítky s barevnými vrstvami v interiéru kaple. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – dokumentace restaurátorského průzkumu, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
statutární město Brno
Realizace sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka služeb na klíč spojených s realizací autorského díla dle vítězného soutěžního návrhu na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP SH Lipnice nad Sázavou - restaurování opony_II. výzva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování divadelní opony, jedná se o divadelní oponu ochotníků města Lipnice. Nosným motivem je pohled na město Lipnice s hradem po požáru 1869. Městská veduta je lemována malovanou, bohatě řasenou, červenou drapérií se střapci, šňůrami a třásněmi. Malba je provedena temperou na lněném plátně. Na zadní straně se nachází značka s paletou povedená šablonou s textem. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č.1 - Specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Lesy České republiky, s.p.
Výzva k podání nabídek č. 6 - provedení pyrotechnického průzkumu   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení celoplošného pyrotechnického průzkumu v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů na zadavatelem stanoveném území v oblasti lokality „Boří les“, a to včetně činností nezbytných či souvisejících s tímto pyrotechnickým průzkumem.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Pyrotechnické služby
Římskokatolická farnost - děkanství Broumov
Obnova mobiliáře Kostela sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a Kostela sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích v rozsahu: • Restaurování vitráží; • Provedení rest. průzkumu a konzervační ošetření obrazů křížové cesty; • Provedení rest. průzkumu a zásadních oprav varhan a varhanní skříně • Provedení rest. průzkumu a oprava kříže a obnova povrchové úpravy kříže na vrcholku štítu • Provedení rest. průzkumu a oprava kříže a obnova povrchové úpravy kříže na vrcholku sanktusníku Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích v rozsahu: • Provedení rest. průzkumu a konzervační ošetření obrazů křížové cesty; • Provedení rest. průzkumu a restaurování kříže s Ježíšem a plačícími ženami; • Provedení rest. průzkumu a restaurování kříže s Ježíšem a mužem u paty kříže
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc
Restaurování centrální kupole vč. pandativů a 4 klenebních pasů.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci – centrální kupole. Předmětem plnění veřejné zakázky je také montáž a demontáž trubkového lešení typu „D“ vč. dodávky a pronájmu podlážek a roznášecího základového roštu v interiéru kostela svatého Michala v Olomouci pro účely restaurování centrální kupole a přilehlých prostor. Trubkové lešení má zadavatel vlastní.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MZE S.P.O.
Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř   
Stručný popis: "Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř" je nadlimitní veřejná zakázka dělená na 3 samostatné části. Více informací naleznete ve Výzvách k podání nabídek do jednotlivých částí zakázky.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
statutární město Brno
Realizace sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka služeb na klíč spojených s realizací autorského díla dle vítězného soutěžního návrhu na ztvárnění sochy věnované p: Martinu Středovi v Brně
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie