Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dům zahraniční spolupráce
Síť školitelů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytovatelé budou objednateli poskytovat zejména školící aktivity v rámci programu Erasmus+ mládež ( Eurodesk, Evropský sbor solidarity, TCA) dle potřeb objednatele po dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Dům zahraniční spolupráce
Síť školitelů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění výběru školitelů dle stanovených pravidel pro akce pořádané zadavatelem v oblasti poskytování služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Dům zahraniční spolupráce
Síť školitelů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytovatelé budou objednateli poskytovat zejména školící aktivity v rámci programu Erasmus+ mládež ( Eurodesk, Evropský sbor solidarity, TCA) dle potřeb objednatele po dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků od účinnosti rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Vyhledávání kvalifikovaného zdravotnického personálu prostřednictvím personální agentury 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhledávání prostřednictvím personální agentury kvalifikovaného nelékařského zdravotnického personálu (např. všeobecných sester a praktických sester do nepřetržitého provozu na lůžkových odděleních a na operační sály), které bude dokončeno navázáním pracovněprávního vztahu dle platných právních předpisů mezi zadavatelem a vhodným kandidátem, tj. zadavatel s vhodným kandidátem pro danou pozici uzavře pracovní smlouvu, event. dohodu o pracovní činnosti, a to na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální cílové hodnoty 3.000.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Úřad práce České republiky
Odborná praxe osob do věku 29+ u Úřadu práce ČR v letech 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy (Příloha č. 2) dle § 92 odst. 1 zákona s jedním vítězným uchazečem (agenturou práce) na zajištění dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce v souladu s § 308 a 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Výběr přidělených zaměstnanců provede zadavatel. Zadavatel požaduje zabezpečení realizace zakázky na základě postupně uzavíraných dílčích dohod o dočasném přidělení (nedílná součást Přílohy č. 2) v souladu s § 308 odst. 1 zákoníku práce mezi zaměstnavatelem (agenturou práce) a Úřadem práce ČR jako uživatelem, v nichž budou definovány podmínky dočasného přidělení a práva a povinnosti smluvních stran a další obecné postupy. Cílem je výběr a umístění zhruba 2000 dočasně přidělených zaměstnanců průběžně během trvání uzavřené rámcové smlouvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Dům zahraniční spolupráce
Síť školitelů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění výběru školitelů dle stanovených pravidel pro akce pořádané zadavatelem v oblasti poskytování služeb mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
Správa Pražského hradu
Dočasné přidělení zaměstnanců   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dočasné přidělení zaměstnanců, tj. pomocného personálu, vykonávajících kustodní, úklidové, stěhovací a průvodcovské práce, práce pokladní – prodavačky, pokladní – informátora a dokumentátora v objektech, s nimiž je příslušný hospodařit zadavatel, což umožní zadavateli pokrýt případnou potřebu personálu, která je pouze dočasná. Účelem této veřejné zakázky je hospodárným způsobem zajistit výkon určitých pomocných profesí, které jsou pouze dočasné, a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v rámci Pražského hradu. Bližší specifikaci předmětu plnění uvádí Zadávací dokumentace.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Náborové služby  >  Služby v oblasti zabezpečovania personálu, vrátane...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie