Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 223 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – Nákup licencí k produktům Microsoft a zajištění souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím velkoobjemových multilicenčních smluv Microsoft Enterprise Agreement (EA), Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS), Microsoft Select Plus, Microsoft License Software Assurance (SA) a Microsoft Select Plus, a poskytování doplňkových služeb souvisejících s uplatněním produktů Microsoft; blíže viz zadávací podmínky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Platový a personální systém   
Stručný popis: Jde o nahrazení stávajícího systému který v důsledku druhotné platební neschopnosti stávajícího dodavatele je aktuálně bez podpory.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík pre časové účtovníctvo a...
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nákup forenzního HW a SW 2019   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka specializovaných HW a SW nástrojů používaných pro forenzní účely a dále na zajištění podpory na již vlastněné SW a HW nástroje
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
EZD - Komplexní systém pro zpracování elektronické zdravotnické dokumentace včetně poskytnutí provozní podpory   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: 1. Komplexní dodávka a implementace technologií a softwarového řešení „EZD - Komplexní systém pro zpracování elektronické zdravotnické dokumentace včetně poskytnutí provozní podpory“. 2. Poskytování provozní podpory (servisních služeb) vztahující se k dílu („servisní služby“) po dobu 4 let. Jedná se o souhrnné uveřejnění za II. Q 2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Komunikační a dohledový systém vozidel ZZS HMP (Car Pc) včetně zajištění servisu   
Stručný popis: Komplexní dodávka a implementace technologií a SW řešení komunikačního a dohledového systému sledování vozidel ZZS HMP (CarPC), napojení na služby SW pro zdravotnické operační středisko, dodávka HW a souvisejícího mobilního technolog. vybavení vozidel (jednotky pro sledování vozidel, jednotky CarPC a aplikace pro výjezdové skupiny), včetně instalace HW a SW a vybavení vozidel zadavatele.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Masarykova univerzita
Servery Fakulty informatiky 2019   
Stručný popis: Dodávka serverů pro Fakultu informatiky s cílem rozšířit a modernizovat vlastní zastaralou výpočetní infrastrukturu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Nákup serverové infrastruktury aplikací CIS a infrastruktury regionálních poboček II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody na dobu 2 let s jedním uchazečem na nákup serverové infrastruktury včetně poskytnutí souvisejícího standardního SW a licencí k jeho užívání, a to pro zajištění obnovy stávající serverové infrastruktury CIS v datových centrech a infrastruktury regionálních poboček zadavatele, montáž zařízení, související instalační práce a poskytování záruční a technické podpory k dodaným zařízením v délce 60 měsíců; poskytování následné podpory SW a uskutečnění workshopu.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Hardware pro ICIS   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka hardware.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
MMN, a.s.
Nový nemocniční informační systém pro 21. století   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je pořízení nemocničního informačního systému v rámci projektu Nový nemocniční informační systém pro 21. století (dále také jen „NIS“) cílově provozovaného v MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a Semily. Cílem je elektronizace vedení zdravotnické dokumentace a dalších procesů nemocnic v souladu se Svazkem - přílohou 1 a 2 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy dodávka a implementace nemocničního informačního systému včetně návazných agend a zajištění servisní podpory dodaných IS na dobu neurčitou. Předmětem zadávacího řízení je i dodávka souvisejícího vybavení (HW) a monitoring serveroven. Podrobné požadavky na Nemocniční informační systém jsou vymezeny ve Svazku 1 - příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem Technická specifikace NIS - část A. Rozsah předmětu veřejné zakázky je poté blíže popsán v závazném vzoru návrhů příslušných smluv.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle   
Stručný popis: Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 999 999,29 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 1. části VZ činí 24 380 165,29 Kč bez DPH Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ - jedná se o prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+ Část 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Masarykova univerzita
Datová centrála Deep Grid   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je vytvoření prostředí pro simulaci a experimentální nasazení kritické informační infrastruktury; testování komunikačních strategií a plánování algoritmů pro řízení zátěže komunikačních linek; analytické zpracování dat z konkrétních typů kritických infrastruktur, konkrétně gridu
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizovaní licencí k produktům VMware a souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Průběžné dodávky produktů VMware v místě plnění dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, se kterými má centrální zadavatel uzavřenou písemnou smlouvu o centralizovaném zadávání.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Masarykova univerzita
Cluster pro paralelní verifikace   
Stručný popis: Dodávka serveru pro projekt OP VVV Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur za účelem analýza systémů realizované verifikačním nástrojem DIVINE.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Pořizování licencí a podpory k produktům IBM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka licencí a podpory k produktům IBM
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace   
Stručný popis: Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie