Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 225 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Udržování postprodukčního SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení licencí, upgrade software a software maintenance v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Softvérové balíky a informačné systémy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Předběžná tržní konzultace pro dodání a implementaci nového integrovaného ekonomického informačního systému („ERP“).   
Stručný popis: Dodání a implementace nového integrovaného ekonomického informačního systému („ERP“) k zajištění finančního plánování, rozpočtování, vedení účetnictví, jakož i dalších souvisejících činností.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie harmonogramov a na...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software pro manažerské modelování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro manažerské modelování pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
České vysoké učení technické v Praze
Software pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe, založeného na metodě konečných prvků nebo konečných objemů (případně na kombinaci těchto metod) s aplikovatelností na co nejširší třídu technických úloh, jako je komplexní řešení úloh pružnosti a pevnosti, dynamických dějů, mechaniky tekutin, akustiky, simulace chemických procesů apod. Software pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Server with high storage capacity   
Stručný popis: Server s velkou úložní a výpočetní kapacitou. Zadavatel plánuje použít server jako střednědobý úložný systém se vzdáleným přístupem uživatelů (RDP/VNC) pro zpracování a analýzu obrazových dat. Systém musí být schopen ukládat souběžně data z alespoň 8 mikroskopů. Musí být současně schopen přijímat a ukládat data ze dvou sCMOS (2048x2048 pixelů, full frame, 100 fps), s potenciálem současně plynule přijímat a odesílat data z dalších mikroskopů (řádově desítky až stovky GB) a s vysokým zatížením CPU a GPU během programů spuštěných vzdáleným přístupem až několika desítek uživatelů. Navíc je třeba připojit minimálně 4 mikroskopy přímo do serveru. Server bude připojen optickou sítí do fakultní sítě. Systém musí být otestován a optimalizován na požadované funkce a software s garantovaným výkonem a bezpečností. Zadavatel požaduje podporu dodavatele v místě instalace a přes vzdálený přístup pro nastavení systému a tvorbu funkcí na míru.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Masarykova univerzita
Statistica 2020 - 2024   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprávnění legálního užívání multilicence počítačových programů (licencí) TIBCO Statistica Ultimate Academic pro studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity v české a anglické verzi, desktopy a síť po dobu 5 let.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Ostravská univerzita
OU - Rozvoj a obnova klíčových částí systémů informačních a komunikačních technologií univerzity - Zařízení pro uložení a analýzu logů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponentů pro potřeby rozvoje a obnovy klíčových částí systémů informačních a komunikačních technologií Ostravské univerzity dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace centrálního úložiště pro sběr a analýzu logů (SEM/SIEM řešení) s možností následné analýzy a řešení bezpečnostních událostí/incidentů z kritických systémů a aplikací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž implementace do stávající sítě a zaškolení obsluhy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Ministerstvo obrany
Programové vybavení – nákup DDNM (2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení komerčního software pro zajištění činností jednotlivých složek resortu MO.
Softvérové balíky a informačné systémy
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+   
Stručný popis: dodávka aplikačních serverů a systémů a podpůrných systémů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Palackého v Olomouci
LF - Elektronické laboratorní notebooky a systém pro statistickou analýzu obrazových dat II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka softwaru s funkcionalitou elektronického laboratorního notebooku a softwaru pro databázování a vyhodnocování obrazových dat z vysokokapacitního screeningu pro další možnost reportování dat v rámci elektronického laboratorního notebooku. Zakázka je v souladu s § 35 Zákona rozdělena na 2 části.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Nemocnice Kadaň s.r.o
Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního nemocničního informačního systému (NIS) žadatele, kterým je Nemocnice Kadaň s.r.o. a napojení na systémy výměny zdravotnické dokumentace (eHealth ÚK, NIX ZD, eH NCP).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká republika - Energetický regulační úřad
Dodávka a implementace řešení agendy ARIS a prvků fyzické bezpečnosti agendy ARIS   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Část 1: Dodávka a implementace řešení agendy ARIS Část 2: Dodávka prvků fyzické bezpečnosti agendy ARIS – kamerový systém Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Předmětem plnění první části veřejné zakázky je dodávka a implementace infrastruktury, technologií a aplikací pro ICT architektury řešení agendy ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) REMIT (Regulation on energy market integrity and transparency) Information System (dále jen „ARIS“) v rámci ERÚ a zajištění služeb servisní podpory na tyto technologie. Předmětem plnění druhé části veřejné zakázky je dodávka prvků fyzické bezpečnosti agendy ARIS, jejich implementace a zajištění služeb servisní podpory na tyto technologie.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Dodávka HW a SW projektu SIMPOC FNKV   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka HW a SW vybavení. Cílem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení potřebného pro realizaci projektu „Sdílení informací mezi popáleninovými centry v ČR“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/ 0006394) spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím výzvy č. 26 v rámci projektu.
Softvérové balíky a informačné systémy
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nasazení SIEM v ICT prostředí Nemocnice České Budějovice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro řízení bezpečnostních informací a událostí – SIEM. Součástí předmětu veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware), software a poskytnutí souvisejících IT služeb v rámci zabezpečení informačních a komunikačních technologií zadavatele napříč celou infrastrukturou od síťových prvků přes různé operační systémy až po specifické aplikace IS zadavatele, to vše v požadovaném množství a kvalitě, přičemž požadované řešení tvoří součást opatření k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Dodávka HW a SW projektu EPZP FNKV   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka HW a SW vybavení. Cílem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení potřebného pro realizaci projektu „Integrace, optimalizace a konsolidace ICT elektronické podpory zdravotnických procesů“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/ 0006114) spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím výzvy č. 26 v rámci projekt
Softvérové balíky a informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie