Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 234 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Smlouva na poskytování maintenance pro Check Point IPS Blade   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytování provozní podpory, údržby a pravidelného updatu pro nevýhradní licence systému Check Point IPS Blade
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Vědecko-výzkumná licence softwaru pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat a simulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření licence softwaru pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat a simulace tak, aby s ním mohlo souběžně pracovat definovaný počet uživatelů – zaměstnanců a Ph.D. studentů za účelem své vědecké, výzkumné, publikační a výukové činnosti pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Karlova
Server a pracovní počítače   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení serveru a pracovních počítačů dle podrobných technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo obrany
HW pro ZDRAVIS   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka 4 ks severů datových center, 1 ks server pro virtualizaci a 1 ks diskového úložiště a operačního systému podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN – EN.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocniční informační systém   
Stručný popis: Dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
TAMERO INVEST s.r.o.
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa   
Stručný popis: Výměna řídících systémů ve výměníkových stanicích tepla v Kralupech nad Vltavou
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví
Masarykova univerzita
Rozšíření diskového úložiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní řádně provedená dodávka rozšíření kapacity a funkcionality diskového úložiště DELL Compellent SC4020 (service tag - 43JL252). Rozšíření zahrnuje všechny potřebné softwarové, hardwarovém a licenční součásti potřebné pro požadovanou funkcionalitu podle popisu v technické specifikaci. Rozšířením vznikne geograficky distribuovaný celek podporující synchronní a asynchronní replikaci dat jednotlivých diskových polí automatický failover a další pokročilou funkcionalitu podle popisu v technické specifikaci. Součástí dodávky je montáž, instalace a zprovoznění celého systému, který bude sloužit pro konsolidaci úložišť databázových, virtualizačních a souborových agend na Masarykově univerzitě.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo obrany
Serverové řešení - modernizace   
Stručný popis: Předmětem je dodávka HW technologie včetně HW a SW podpory, specifikace je uvedena v kupní smlouvě.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky budou úpravy aplikace elektronického systému spisové služby SÚJB, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, včetně splnění všech požadavků vyplvajících z Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Počítačový klastr   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru s GPU akcelerátory včetně kompletního řešení, sestávajícího se z dodávky, instalace, zprovoznění (včetně provedení tzv. akceptačních testů) a poskytnutí rozšířené záruky za jakost podrobně definované v čl. X. a XI. návrhu Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Znojmo
Měření úsekové rychlosti – dodávka software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka softwarového řešení sloužícího jako podpora pro zpracování vybraných agend v pravomoci dopravního odboru Města Znojma v oblasti měření úsekové rychlosti.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Česká republika - Český telekomunikační úřad
Dodávka, implementace a podpora nástroje pro LOG Management   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a následná podpora a údržba nástroje Log Management s cílem pokrytí informačních systémů̊ a koncových prvků zadavatele (ČTÚ), a tím získání přehledu o činnostech, pomocí sběru, zpracování, archivace a analýzy logů / záznamů z těchto systémů. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění byly uvedeny v zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy
Česká republika - Úřad práce ČR
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Středočeský kraj   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Letiště Praha, a. s.
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY A SERVIS SÍŤOVÝCH ZAŘÍZENÍ   
Stručný popis: Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro dodávání serverových technologií.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na pořízení licencí pro SW Data Protector pro zálohování B2D   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 36 měsíců. Rámcová dohoda byla uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění je: a) poskytnutí oprávnění k užití softwarových produktů (licencí) „Advanced Backup to Disk E-LTU“ pro zálohovací SW Micro Focus Data Protector, a b) poskytování podpory výrobce softwarových produktů (maintenance) související s poskytnutím uvedených licencí, a to v režimu 24x7.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Obslužné programy softvérových balíkov  >  Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie