Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Software pro EMC simulaci a modelování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, zpracování a vyhodnocení dat, umožňující modelování rozložení nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Software pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat a simulace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, programování, řízení v reálném čase, zpracování dat a simulace pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software pro tvorbu grafů v publikační kvalitě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a případné aktualizace softwaru pro rychlou a jednoduchou tvorbu grafů v publikační kvalitě pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Vysoká škola ekonomická v Praze
Zajištění softwarových produktů Microsoft   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) poskytnutí produktů licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na správu zariadení a súbor...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software na vyhodnocování dat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro analýzu kvalitativních dat pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Software (strategické a finanční plánování a analýzy formou herní simulace)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka již vytvořeného („hotového“) integrovaného řešení typu Klient/Server pro potřebu sestavování plánů, výhledů a reportingu na bázi Business Intelligence a simulačního software pro modelování výsledků vycházejících z makroekonomických modelů poptávkové a nabídkové funkce (dále jen „software“), jenž bude využíván k výukovým účelům zadavatele. Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík pre predaj, marketing a business...
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka personálně mzdového informačního systému MZV, jeho podpora, rozvoj a údržba   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka licencí, vč. zdrojových kódů a jejich průběžné aktualizace, provedení předimplementační analýzy, vývoj programových úprav, implementace personálně-mzdového informačního systému, převedení úplných dat ze stávajícího systému – migrace dat, nahrazení stávajících integračních vazeb, školení uživatelů, údržba, podpora a rozvoj dodaného personálně-mzdového informačního systému pro resort Ministerstva zahraničních věcí (dále také jako „PMIS“) včetně průběžné aktualizace zdrojových kódů. PMIS bude provozovat zadavatel ve svém prostředí a bude uživatelům poskytovat služby Administrátora podpory.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík pre časové účtovníctvo a...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Pořízení a vyhodnocení dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje   
Stručný popis: Zpracování přehledu stavu povrchu vozovek, plán údržby a oprav vozovek na silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Výukový software BMKT a SIPZ pro FBMI II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka software specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na finančnú analýzu a pre...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Ekonomický informační systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění implementace nového ekonomického informačního systému do prostředí Krajské nemocnice Liberec, a.s., včetně požadavků na integrační práce, migraci dat ze stávajících zdrojů, školení, dodávky 45 kusů plovoucích licencí, kde bude zároveň 45 pracujících uživatelů, zpracování dokumentace a následné poskytování technické podpory po dobu neurčitou
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík na finančnú analýzu a pre...
Technická univerzita v Liberci
047_Lo_ANTeTUL_Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií (trvalá licence).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Technická univerzita v Liberci
015_Lo_ANTeTUL_Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií   
Stručný popis: Moduly programových balíků určených pro simulaci elektrických a tepelných přechodových dějů a proudění elektrochemických článků a baterií - trvalá licence.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Off-line licence pro vyhodnocování dat z kapalinového chromatografu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka off-line licencí pro vyhodnocování dat z kapalinového chromatografu pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Aktualizace a upgrade softwaru Digimat   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aktualizace a rozšíření (upgrade) softwaru Digimat na verzi 2018.1, včetně instalace a školení pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Reimplementace ERP Microsoft Dynamics NAV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade stávajícího informačního systému ERP Microsoft Dynamics NAV zadavatele formou reimplementace v souladu se specifikací, která je uvedena v zadávacích podmínkách. Blíže viz zadávací podmínky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Softvérový balík pre časové účtovníctvo a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie