Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace   
Stručný popis: Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Advanced World Transport a.s.
Implementace TAF TSI v prostředí AWT   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“. Cílem projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“ je implementovat požadavky Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ v plném rozsahu nařízení včetně zohlednění sektorových zpráv zveřejněných a udržovaných organizací Joint Sector Group (vše toto dále pouze už jen jako „TAF TSI“) do vhodného aplikačního řešení, které bude tvořit strategický provozní systém společnosti AWT, bude plně kompatibilní s TAF TSI a bude pokrývat celý životní cyklus železniční přepravy jehož popis je předmětem Hlavního zadání projektu, včetně integračních vazeb jak na ostatní stávající aplikace používané v AWT tak na ostatní subjekty participující na zajištění železniční přepravy. Podrobný pospi je uveden v zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM   
Stručný popis: Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů Položka č. 2 Průběžné dodávky softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Položka č. 3 Průběžné dodávky služeb podpora SW řešení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů   
Stručný popis: Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Vojenský technický ústav, s.p.
VLIS   
Stručný popis: Předmětem plnění bude kompletní dodávka systému speciálního SW pro systém VLIS )Vojenské letecké informační služby) AČR včetně uvedení do provozu na základě typové a provozní certifikace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie letu
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Průmyslové řídící jednotky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou je dodávání průmyslových řídicích jednotek umožňujících automatizaci laserových systémů a laserových experimentů v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Průmyslové jednotky zajistí vytvoření real-time řídicího systému laseru včetně ovládání motorizovaných os. Technické požadavky na řídicí jednotky se skládají z průmyslových PC, real-time PLC software s periodou cyklu až 50 µs, vstupně/výstupní (I/O) terminály a real-time sběrnice zajišťující komunikaci mezi jednotlivými komponenty.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie