Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TAMERO INVEST s.r.o.
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa   
Stručný popis: Výměna řídících systémů ve výměníkových stanicích tepla v Kralupech nad Vltavou
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie priemyselných odvetví
Město Znojmo
Měření úsekové rychlosti – dodávka software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka softwarového řešení sloužícího jako podpora pro zpracování vybraných agend v pravomoci dopravního odboru Města Znojma v oblasti měření úsekové rychlosti.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM - opakovaná   
Stručný popis: Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů. Položka č. 2 Průběžné dodávky softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Položka č. 3 Průběžné dodávky služeb podpora SW řešení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
Jazyková laboratoř na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž vybavení jazykové laboratoře.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre oblasť vzdelávania
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace   
Stručný popis: Integrace a garantovaná archivace elektronické zdravotnické dokumentace
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Advanced World Transport a.s.
Implementace TAF TSI v prostředí AWT   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“. Cílem projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“ je implementovat požadavky Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ v plném rozsahu nařízení včetně zohlednění sektorových zpráv zveřejněných a udržovaných organizací Joint Sector Group (vše toto dále pouze už jen jako „TAF TSI“) do vhodného aplikačního řešení, které bude tvořit strategický provozní systém společnosti AWT, bude plně kompatibilní s TAF TSI a bude pokrývat celý životní cyklus železniční přepravy jehož popis je předmětem Hlavního zadání projektu, včetně integračních vazeb jak na ostatní stávající aplikace používané v AWT tak na ostatní subjekty participující na zajištění železniční přepravy. Podrobný pospi je uveden v zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík na riadenie železničnej dopravy
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM   
Stručný popis: Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů Položka č. 2 Průběžné dodávky softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Položka č. 3 Průběžné dodávky služeb podpora SW řešení dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů   
Stručný popis: Software umožňující předoperační dimenzování a plánování intervenčních kardiologických výkonů
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie  >  Softvérový balík pre zdravotníctvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie