Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEPRO, a.s.
Kontrola a servis klimatizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky, tj. každé její části, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívající v provedení činností shrnutých pod názvem „Kontrola a servis klimatizací“ na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky, a to po dobu trvání 48 měsíců s počátkem od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
statutární město Liberec
MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, Liberec 3 – úprava kotelny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova plynové kotelny objektu Mateřské školy Klubíčko, Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a jsou specifikovány v položkovém výkazu výměr a projektové dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Neelektrické prístroje pre domácnosť
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů 2Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových kuchyňských přístrojů pro Finanční správu České republiky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Technická univerzita v Liberci
035_Lo_ERDF_Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy_FS_014   
Stručný popis: Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění opakujících se dodávek elektrospotřebičů pro všechny odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ - část 2 Elektrospotřebiče   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrospotřebičů (televize, volně stojící lednice, chladničky a pračky, chladící vitrína, kávovary a projektory včetně projekčních pláten) do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – Bory, Pavilon 22 – Zařízení pro ochlazování staveb   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka, montáž, napojení chladících zařízení a rozvodů studené vody ve 3. až 9. NP Pavilonu 22, FN Plzeň Bory, dle projektových dokumentací zpracovaných autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň a projektantem Ing. Karlem Jebáčkem, Brojova 16, Plzeň. Zadavatel požaduje provádění dodávek a montáží v souladu s dodavatelem zpracovaným a v nabídce předloženým harmonogramem prací.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Nové klimatizace - dodávky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do vybraných objektů VZP ČR.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Česká pošta, s.p.
Servis kancelářských vzduchotechnických a klimatizačních jednotek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních, posezónních kontrol a servisních zásahů na kancelářských vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních v objektech užívaných Českou poštou, s.p. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části dle jednotlivých regionů České pošty, s.p. Seznam částí veřejné zakázky: Část 1_Jižní Čechy Část 2_Východní Čechy Část 3_Jižní Morava Část 4_Severní Morava Zadavatel předpokládá uzavření čtyř smluv (tj. pro každý region bude uzavřena samostatná smlouva). Každá bude uzavřena s jedním dodavatelem na období 36 měsíců od účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů resortu MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Standardní typy bílého a dalšího zboží pro vybavení interiérů vč. detailní specifikace požadovaných parametrů, které budou předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS, jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Katalog bílého a dalšího zboží – standard.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť
Univerzita Palackého v Olomouci
Revize, kontroly, servis a opravy zařízení klimatizace na PřF UP v Olomouci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění záručních kontrol a pravidelné údržby klimatizačních zařízení po dobu trvání záruky (do 31. 10. 2020) a následné provádění kontrol, pravidelné údržby a oprav na klimatizačních zařízeních v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech zařízení a splnění zákony požadovaných kontrol, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů 1Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových kuchyňských přístrojů pro Finanční správu České republiky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Domažlická nemocnice, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro intenzivní péči pro Domažlickou nemocnici, a.s., konkrétně 8ks odsávaček, 2ks průtokových ohřívačů transfuzních přípravků a infuzních roztoků pro ARO a 1ks neprůtokového ohřívače transfuzních přípravků a infuzních roztoků a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
NVK group s.r.o.
Linka pro zpracování ovoce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Linka pro zpracování ovoce - moštovací linka dle technické specifikace uvedené v příloze A1 Technické parametry a specifikace Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka linky pro zpracování ovoce formou moštování, do místa plnění a služby spojené s instalací linky v místě plnění
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
ČEPRO, a.s.
Kontrola a servis klimatizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky, tj. každé její části, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívající v provedení činností shrnutých pod názvem „Kontrola a servis klimatizací“ na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky, a to po dobu trvání 48 měsíců s počátkem od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie