Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 113 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
CRH – laboratoř pro prototypování - nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře pro prototypování: nářadí, ochranné pomůcky a ostatní vybavení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro daný typ materiálu. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Nástroje
Statutární město Most
Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce mostu ev. c 4a-M1 spočívající v náhradě nosné konstrukce stávajícího mostu, čímž bude zajištěna plná zatížitelnost mostu a splnění všech současných bezpečnostních standardů. Součástí stavby je i oprava spodní stavby mostu, úprava navazující komunikace a vynucená přeložka veřejného osvětlení. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Dřevoterm, s.r.o.
Dřevoterm, s.r.o. – nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění – II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Liberecký kraj
Výměna podlahové krytiny na chodbách budov Krajského úřadu Libereckého kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny na chodbách budov A, B, C Krajského úřadu Libereckého kraje. Výměna bude provedena celkem v 15 patrech sídla Libereckého kraje. V I. etapě v roce 2019 – 2020 je plánovaná výměna koberců v budovách A, B, C. Na zmíněných chodbách je v současné době kobercová úprava, která bude odstraněna a nahrazena kobercovými čtverci ve všech patrech budovy. V II. etapě v roce 2020 je v plánu pokládka PVC v 1. a 3. patře budovy C.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Město Luhačovice
Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje tepla, vyregulování otopné soustavy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Sdružení obcí Jablunkovska
Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad IV:   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 1085 kusů kumpostérů do vybraných obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
LOM PRAHA s.p.
Dodávky spojovacího materiálu na vrtulníky řady Mi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky spojovacího materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Upínadlá/spony
VERTITECH CZ s.r.o.
Dodávka materiálu k výzkumu a vývoji mobilních okružních vleků pro vodní lyžování (wakeboarding) – VERTITECH CZ s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel jako partner žadatele spolu s ním realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj mobilního vodního vleku sloužícího pro vodní lyžování a wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na výzkum a vývoj mobilní konstrukce vodních vleků s třemi a více podpěrami a prefabrikovaných prvků kotvení nosných konstrukcí vodních vleků. Hlavním výstupem projektu je funkční prototyp mobilního okružního vodního vleku s třemi a více podpěrami. V rámci výše uvedeného bude zadavatel spotřebovávat materiál, který bude využit výhradně pro výzkum a vývoj nového řešení vodního vleku. Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka materiálů. Součástí předmětu plnění jsou služby spojené s dodávkou.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice
Výměna vstupních dveří do bytů v BD 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna vstupních dveří do bytů v bytových domech Krausova 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
Rámcová dohoda - Euroklíč pro ČR 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné dodávky speciálních klíčů pro osoby se zdravotním postižením (tzv. euroklíče), zámků-vložek (tzv. eurozámky), popř. elektrozámků (tzv. elektro-eurozámky) ve veřejně přístupných objektech na území České republiky, a to včetně dopravy na místo určení a montáže. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 20 zákona, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Zámky, kľúče a pánty
město Bojkovice
Rekonstrukce kotelen ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice   
Stručný popis: Úprava prostor s osazením kotlů, napojením na vytápění, s regulací a ovládáním kotlů v budově základní školy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
LOM PRAHA s.p.
Dodávky spojovacího materiálu   
Stručný popis: Dodávky spojovacího materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Upínadlá/spony
VOP CZ, s.p.
Dráty pro robotické svařování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka svařovacích drátů pro svařování robotem typu G3Si1 a G4Si1 LINCOLN, dle přílohy č. 1 rámcové smlouvy (technická specifikace a ceník).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 141 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l - 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l - 247 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Oldřiš, Borová a Sádek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie