Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Horažďovicko (DSO)
Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky byla dodávka celkem 45 ks velkoobjemových kontejnerů pro biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“) pro jednotlivé obce DSO Horažďovicko. Jednalo se o pořízení celkem 12 ks kontejnerů o objemu 11,5 m3 a celkem 33 kontejnerů o objemu 6 m3. Jednotlivé kontejnery budou umístěny v obcích: Břežany, Hejná, Horažďovice, Chanovice, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Nalžovské Hory, Pačejov, Velké Hydčice a Velký Bor.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Obec Libeř
LIBEŘ, VODOVOD OBTOK LIBNĚ, PŘIVADĚČ PRO DALŠÍ OBCE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novou stavbu. Projektované potrubí vodovodu tvoří „obtok“ sídla Libeň a bude plnit funkci přivaděče pro obec Zvole. Vodovod propojí stávající přivaděč do Zvole za šachtou u hřiště na kopanou s nově projektovanou šachtou u silnice Libeř – Dolní Břežany na východ od obce.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Fakultní nemocnice Brno
Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je koupě nových zdrojových mostů včetně montáže pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odborná demontáž stávajících zdrojových mostů.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
Vězeňská služba České republiky
Věznice Jiřice – dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky matriálů pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Rôzne stavebné materiály
Město Česká Lípa
Nákup vybavení pro JSDHO Dobranov a Česká Lípa-Stará Lípa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Česká Lípa (dále jen JSDHO), tj. JSDHO Dobranov a JSDHO Česká Lípa – Stará Lípa. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále: a) dodání vybavení do místa plnění veřejné zakázky; b) předání návodů k použití, obsluze a údržbě k dodávanému vybavení v českém jazyce; c) předání záručních listů, popřípadě vyznačení délky záruční doby u jednotlivých částí dodávaného vybavení do dodacího listu; d) zajištění bezplatného záručního servisu u dodávaného vybavení, je-li to relevantní, případně předání kontaktních údajů servisních míst, ve kterých bude záruční servis možno uskutečnit.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Rôzne zariadenia požiarnej ochrany
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávky lesnických značkovacích barev a příslušenství v letech 2018 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky lesnických značkovacích barev a příslušenství pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely  >  Náterové farby
ČEZ, a. s.
E176 - ZÁMĚNA VYBRANÝCH PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ TVN ZA KOROZIVZDORNÉ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících uhlíkových páteřních potrubních tras technické vody nedůležité v příslušných místnostech hlavních výrobních bloků Jaderné elektrárny Temelín za potrubní trasy z korozivzdorné oceli, včetně zpracování příslušné projektové a technické dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Královéhradecký kraj
„Výměna podlahové krytiny v Krajském úřadu Královéhradeckého kraje“.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávajících koberců, dodávka nových koberců a s tím souvisejícího materiálu, práce spojené s nalepením koberců v kancelářích a zasedacích místnostech. Koberce budou lepeny na betonovou podlahu a na dřevěné krytí kabelových kanálků v kancelářích. Předmětem plnění je rovněž případná stavební oprava poškozených betonových podlah. Lze předpokládat, že podlahu bude třeba v některých místech drobně upravit (např. broušení, tmelení, stěrkování). Předmětem plnění není stěhování nábytku a vybavení prostor. Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky: Výměry podlahových ploch - 4 448,1 m2. (výměra převzata z projektové dokumentace pro provedení stavby) Počet místností – 160 kanceláří a 7 zasedacích místností. Podrobná specifikace předmětu plnění včetně uvedené plochy jednotlivých kanceláří a zasedacích místností je v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Obec Svratouch
Vybudování sběrného dvora – obec Svratouch – technické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky je vybavení sběrného dvora v obci Svratouch obsahující nádoby, kontejnery, kamerový systém, drtič odpadů a obytnou buňku.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
ČEPRO, a.s.
Část 1 Rámcová smlouva na dodávky armaturních šachet, Část 2 Rámcová smlouva na dodávky elektrodomků   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem pro každou část, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na výrobu a dodávku armaturních šachet a elektrodomků pro jednotlivé úseky produktovodu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Statutární město Opava
Rekonstrukce mostu ul. Mostní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici stávající nosné konstrukce mostu ev. č. 1b-1 včetně krajních opěr a vybudování nové mostní konstrukce o třech polích s mostovkou z prefabrikovaných předpjatých nosníků, na stavbě spřaženou monolitickou desku a příčníky. Most bude dodatečně předpjat. Šířka mostní konstrukce je 10,50 m. Jednotlivá mostní pole jsou délky 17,35 m, 19,54 m a 17,35 m. Krajní nové opěry budou založeny hlubině na vrtaných ŽB pilotách. Součástí stavby je úprava napojení komunikací na most a výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky pletiv (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek pletiv a v případě části č. 1 veřejné zakázky též doplňkového sortimentu k pletivům.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Káble, drôty a súvisiace výrobky  >  Drôtené výrobky
TS služby s.r.o.
Dodávka stavebního a elektromateriálu pro TS služby s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stavebního materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Město Sadská
Nádoby k rodinným domům – město Sadská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Nádoby k rodinným domům – město Sadská“ je dodávka sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (papír, plast, biologicky rozložitelný odpadů), pořízení nádob na separaci odpadů skla a kovů do stávajících sběrných hnízd.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Rámcová smlouva na dodávku ručního nářadí a měřících přístrojů pro práci na elektrickém zařízení do 1000 V pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy (dále jen „Smlouva“) s jedním dodavatelem na dodávky ručního nářadí a měřících přístrojů pro práci na elektrickém zařízení do 1000 V pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz...  >  Nástroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie