Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 111 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, včetně funkční výbavy, v areálu Nemocnice Teplice, o.z. II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a výměna protipožárních dveří, spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně - demontáže a ekologické likvidace stávajících zárubní a dveří - začišťovacích prací - nivelizace podlah - předání všech příslušných dokladů - záručního servisu za podmínek stanovených v obligatorním návrhu smlouvy - likvidace obalového materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Technické služby Malá Haná
Technické služby Malá Haná ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4.376 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l a 60 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Městská část Praha 11
„ELEVACE KC ZAHRADA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ELEVACE KC ZAHRADA“, a to v souladu s dokumentací pro provedení stavby a v rozsahu stanoveném v soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr vypracovaném společností INGPRO Praha s.r.o., Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2, IČO: 45803153.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky
TL-ULTRALIGHT s.r.o.
Dodávka materiálu pro projekt TL-5000   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka různých materiálů určených k výrobě letounu v rámci projektu TL-5000. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 6 samostatných částí (A – F).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...
Vězeňská služba České republiky
Věznice Jiřice – dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky matriálů pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Rôzne stavebné materiály
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávky lesnických značkovacích barev a příslušenství v letech 2018 - 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky lesnických značkovacích barev a příslušenství pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely  >  Náterové farby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Olomoucký kraj
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - oprava střechy II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní azbestocementové krytiny a souvisejících prvků, výměna poškozených částí krovu na střechách hlavní budovy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky související stavební práce jako např. výměna dvou vikýřových oken v podkroví, osazení bodového kopulového světlíku, rekonstrukce podkrovních místností, komínů aj.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Město Městec Králové
Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Městec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výměna zdroje tepla - výměna zdroje vytápění za kaskádu tří kusů teplovodních plynových kondenzačních kotlů na zemní plyn ve stacionárním provedení s širokým pásmem modulace, každý o jmenovitém výkonu 90 - 110 kW a sezónní energetickou účinností kotle min. 98 %, - nové rozvody v kotelně.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
město Kadaň
Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka a umístění vč. příslušných stavebních prací akumulačních nádob za účelem odvodu a využití srážkových vod, a to dle projektové dokumentace, která je součástí této výzvy. Výchozím podkladem pro zhotovitele bude Projektová dokumentace zpracovaná v červnu 2018 projekční kanceláří TZB Ateliér, s.r.o. (Ing. Eva Sýkorová, Ing. David Sýkora; TZB ATELIÉR s.r.o.; IČO: 05942438; se sídlem: Markupova 2854/2a; 193 00 Praha 9).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda) - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2019“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávajících dveří a následná dodávka a montáž nových vnitřních hliníkových dveří jednokřídlých, dvoukřídlých, automatických a mechanických, v celkovém počtu 27 kusů. Bližší specifikace jednotlivých dveří jsou uvedeny popisem v rozpočtu, příloha č. 4 ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11, ACO 8   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky horkých asfaltových směsí typu ACO 11 a ACO 8 pro opravy místních komunikací - vozovek a chodníků na území města Hradec Králové v předpokládaném celkovém objemu 4.000 tun (horká asfaltová směs typu ACO 11 - předpoklad 2.700 tun, horká asfaltová směs typ ACO 8 - předpoklad 1.300 tun), realizované dle aktuálních potřeb zadavatele v roce 2019 ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy. Zboží bude dopravováno vlastními mechanizmy zadavatele - zboží bude odebíráno přímo v obalovně. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve III. čtvrtletí roku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
VOP CZ, s.p.
010/3/2019 Dodávky barev a nátěrových hmot   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel rozděluje předmětnou veřejnou zakázku na 2 části, a to na: Barvy a nátěrové hmoty dle ČOS 801001 - část 1; Ostatní barvy a nátěrové hmoty - část 2. Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit pravidelné dodávky barev a nátěrových hmot dle ČOS 801001, odpovídajících jakostním parametrům uvedeným v příloze č. 1 obou smluv č. S163/19 a č. S231/19.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely  >  Náterové farby
Město Sadská
Nádoby k rodinným domům – město Sadská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Nádoby k rodinným domům – město Sadská“ je dodávka sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (papír, plast, biologicky rozložitelný odpadů), pořízení nádob na separaci odpadů skla a kovů do stávajících sběrných hnízd.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie