Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 338 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město České Budějovice
ZŠ MATICE ŠKOLSKÉ - VYUŽITÍ PŮDNÍHO PROSTORU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování půdní vestavby ve stávajícím půdním prostoru, která bude zajišťovat další komfort provozu základní školy bez navyšování základní kapacity, tj. max. počtu 63 zaměstnanců a 550 žáků. Půdní vestavba v části do ul. Matice školské bude navazovat na stávající půdní vestavbu do ul. Komenského. V půdním prostoru budou dvě odborné učebny, z toho jedna bude počítačová učebna, prostor pro učitele, záchody pro dívky a chlapce, sklady vybavení školy, spisovna (archiv), úklidová komora a propojující chodba. Stavba je členěna na objekty: SO 01 – ZŠ Matice školské – využití půdního prostoru SO 02 – Stavební úpravy stávajícího objektu Předmět plnění veřejné zakázky je definovaný projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Středočeský kraj
Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny gymnázia Benešov a spojovacího krčku dle projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba třech objektů pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Nové Město na Moravě. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů - 2x domácnost pro 6 klientů a jeden objekt určený pro denní aktivity.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
obec Srubec
Novostavba MŠ a ZŠ Srubec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba / novostavba MŠ a ZŠ v obci Srubec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Žďár nad Sázavou. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bílovice
Revitalizace a doplnění sportovního areálu u ZŠ Bílovice - opakování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace stávajících sportovních objektů a doplnění nových sportovišť v areálu ZŠ Bílovice Jedná se o revitalizaci přírodní sportovní plochy v travnatém provedení a nové konstrukční vrstvy včetně sportovního povrchu u sektoru běžecké dráhy. Nově bude provedeno hřiště pro míčové sporty rozměru 24x13m. Školní sportovní areál u ZŠ Bílovice se nachází pozemku parc.č. 201/25, k.ú. Bílovice, pozemek je ze tří stran ohrazen oplocením. V současné době se zde provozují aktivity žáků ZŠ Bílovice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Děčín
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oprava střešní krytiny zámku ve dvou etapách. Jedná se o úseky E a F.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Jablonec nad Nisou
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín – Rychnovská č.p. 216   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba k objektu základní školy, která bude sloužit jako provozní a výukové zázemí školy. V objektu v 1.PP bude umístěn nový hlavní vstup pro žáky a nové šatny. V úrovni 1. NP bude situována výuková dílna, sklady, šatny s hygienickým zázemím pro dílny a ve stávající budově vznikne jazyková učebna. Stavbě přístavby bude předcházet i demolice stávající objektu skladu. Přístavba bude propojena se stávající budovou školy. Součástí jsou terénní úpravy zbývajícího areálu, výstavba oplocení, venkovního amfiteátru, přístupových ploch, sportoviště pro skok daleký a vrh koulí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Staré Hradiště
Kulturní a společenské centrum   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního a společenského centra. Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Česká Třebová
Zateplení Mateřské školy Habrmanova, Česká Třebová   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení obvodových konstrukcí a výměna výplní otvorů Mateřské školy Habrmanova v České Třebové
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
FRM Vybudování podjezdového sila Chotoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybudování podjezdového sila na trase D3 Chotoviny akce projednána s EŘ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je oprava střešního pláště.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Výměna okenních a dveřních výplní školy - 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací na stávajícím objektu školy. Jedná se o stavební práce týkající se výměny výplní otvorů v budovách školy, a to dle níže definované projektové dokumentace. Součástí předmětu zakázky je vybourání stávajících výplní vč. likvidace vzniklého odpadu. Při realizaci prací musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození stavbou nedotčených ploch a prostor. Součástí předmětu zakázky je také dostatečné zakrytí ploch v jednotlivých dotčených místnostech.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
COMTES FHT a.s.
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. Dobřany na pozemcích, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. Dílo je podrobně specifikováno v dokumentaci provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní technická knihovna
Úpravy nájemního prostoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou stavební úpravy stávajících prostor ve 2. NP budovy Národní technické knihovny a následná dodávka vybavení prostor vzniklých stavebními úpravami. Dle § 15 Zákona se veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu veřejné zakázky. Při určení stavebních prací jako hlavního předmětu veřejné zakázky Zadavatel postupoval podle ustanovení § 15 odst. 3 Zákona. Tato veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 101 Zákona rozdělena do následujících samostatných částí: Část 1. VZ – Stavební úpravy prostor ve 2. NP budovy NTK Část 2. VZ – Dodávka vybavení prostor ve 2. NP budovy NTK Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě samostatné části veřejné zakázky. Pokud dodavatel podává nabídku do obou částí veřej
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie