Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2130 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ZOO Dvůr Králové a. s.
Stavební úpravy pavilonu Vodní svět   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební úpravy budov pavilonu Vodní svět na pozemku st.p.č. 4157, v katastrálním území a obci Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, které se nacházejí v areálu ZOO Dvůr Králové a.s.
Stavebné práce
Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky
„Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka 1“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ Jána Babáka 1 v Brně. Úpravy zahrnují odstranění stávajících plášťů plochých a šikmých střech a navazujících konstrukcí základní školy, kontrolu stavu krovové konstrukce a nahrazení poškozeních části, odstranění nepoužívaných komínových těles a zhotovení nových střešních plášťů a navazujících konstrukcí. Součástí rekonstrukce střechy je i její zateplení dle specifikace PD. Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu základní školy. Nutno zohlednit v BOZP. V organizaci výstavby je nezbytné zohlednit zabezpečení střešní konstrukce po jejím obnažení – odstranění stávající krytiny.
Stavebné práce
Obec Raškovice
„Nástavba a přístavba pavilonu “A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nástavba a stavební úpravy objektu občanského vybavení – ZŠ Raškovice, budovy „A“, a to formou „zakázky na klíč“, kdy zhotovitel musí vypracovat na základě podkladů realizační dokumentaci (včetně inženýrské činnosti s tímto spojené) a následně dílo realizovat.
Stavebné práce
TJ Slavoj Ledenice z. s.
REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU V LEDENICÍCH   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) rekonstrukce atletického oválu včetně sektorů. Hlavním důvodem rekonstrukce je výměna stávajících nevyhovujících povrchů za moderní, bezúdržbový a hygienicky nezávadný povrch
Stavebné práce
Město Kostelec nad Orlicí
Regenerace prostranství Sokolovny Kostelec nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v regeneraci veřejného prostranství prostoru slepé ulice Masarykova mezi budovami sokolovny a obchodní akademie T. G. Masaryka, v rámci kterého dojde k odstranění stávajících zpevněných (pochůzných i pojízdných) povrchů, vybudování nových parkovacích stání, regeneraci obslužných míst sokolovny a území se doplní o odpočinkové zóny. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou odváděny pomocí nových uličních vpustí do veřejné kanalizace.
Stavebné práce
Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška
Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku - Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 - DEMOLICE; SO 02 - OBJEKT VÝUKY; SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA; SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE. Podrobně viz ZD.
Stavebné práce
Technické služby města Olomouce, a.s.
Opravy komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění oprav dlážděných a živičných komunikací
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kraj Vysočina
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Žďár nad Sázavou. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Bořice
Dostavba kanalizace Bořice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy na zakázce ,,Dostavba kanalizace Bořice“ Území stavby se nachází převážně v zastavěné části obce Bořice. Stavba kanalizace je většinou umístěna na veřejně přístupných pozemcích - v místních komunikacích ve vlastnictví obce Bořice a ve vozovkách správě SÚS. Některé úseky zasahují i do pozemků soukromých vlastníků. Stavba prochází v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Jednotlivá vyjádření správců sítí jsou součástí projektové dokumentace (v PD pro DSP). Před zahájení stavebních prací budou stávající sítě vytyčeny. Jedná se o stavbu splaškové kanalizace bez kanalizačních přípojek, která by měla zařídit bezproblémový odtok splaškových vod z lokality. Navrhovaná kanalizace bude přístupná po veřejných komunikacích. Nová splašková kanalizace bude svedena na ČOV Hrochův Týnec. Se stavbou kanalizace bezprostředně souvisí výstavba nových kanalizačních přípojek. Podmiňující investicí je intenzifikace ČOV Hrochův Týnec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Sedliště
Rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu čp.46 v Sedlištích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu a její rozšíření přístavbou. Vybudování nového víceúčelového sálu pro děti a mládež a sál pro volnočasové aktivity mládeže se sociálním zařízením.
Stavebné práce
obec Srubec
Novostavba MŠ a ZŠ Srubec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba / novostavba MŠ a ZŠ v obci Srubec.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Kraj Vysočina
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výstavba třech objektů pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Nové Město na Moravě. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů - 2x domácnost pro 6 klientů a jeden objekt určený pro denní aktivity.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vranovice
Vranovice – kanalizace a vodovod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Vranovice. Odpadní vody budou odváděny přes stokový systém obce Sedlice na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace je 5,17 km a délka vodovodu 4,87 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních i vodovodních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Středočeský kraj
Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny gymnázia Benešov a spojovacího krčku dle projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie