Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 112 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dětské centrum Strančice, příspěvková organizace
Vybavení interiérů Chocerady   
Stručný popis: Předmětem této veřejné jsou dodávky, tj. jedná se o vybavení interiérů a dodávku informačního (grafického) systému objektu Dětského centra Chocerady, kombinace typového a atypického nábytku. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena do pěti (5) samostatných částí, které budou předmětem samostatného posouzení a hodnocení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Mechanické inštalácie
Statutární město Děčín
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy. Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní oprava toalet a zázemí v 1. PP - 3.NP v budově B ústředí SPÚ. Jedná se o obnovu stávajících sociálních zařízení, kuchyněk a úklidových místností tak, aby se vytvořily plnohodnotné, normované prostory včetně vytvoření prostoru pro patrové tiskárny. V rámci projektu stavby byl kladen důraz na funkčnost a odpovídající (nadčasový) design, který nemá vazbu na materiály ve stávajících nerekonstruovaných okolních prostorách. Rozvody sítí budou provedeny nově (včetně nových elektrorozvaděčů). Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností K4 a.s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Půdní vestavba - část B (stavební část)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) D1 Stavební řešení Stavební práce se týkají půdní vestavby nad částí „B“ objektu spočívající ve vybudování dalších pokojů včetně zázemí. Jedná se především o zhotovení dělících sádrokartonových příček a dřevěných sendvičových, předsazených stěn, zhotovení nové zateplené stropní konstrukce, zabudování vnitřních dveří, zhotovení podlah a vnitřních štukových omítek. Součástí stavby je rovněž přístavba venkovního únikového schodiště z ocelového nerez provedení. D2 Vodovod a kanalizace D3 Ústřední teplovodní vytápění D4 Vzduchotechnika D5 Elektroinstalace D6 Elektrická požární signalizace D7 Vzduchotechnika chlazení D8 Ochranné prvky
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících kotlů, čerpadel, armatur atd. z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a neplnění legislativní podmínky na maximální emisní limity platné od roku 2020. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky i úprava stávající systému měření a regulace, aby byla zajištěna kompatibilita se systémem a dostatečná kapacita pro potřeby areálu sídla zadavatele. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky správa tepelných zdrojů včetně zákonných revizí, servisu a údržby.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D11 Oplocení dálnice D11 v úseku 81,920 - 86,500 km   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Zpracování PD + inženýring + dendrologie + geodetické zaměření. Předpoklad 1.300.000,- s DPH. 2) Realizace stavby plotů v celkové délce 8,77 km. Předpoklad 10.700.000 vč. DPH. V současném stavu je daný úsek bez oplocení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Město Vítkov
Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba je umístěna na vybraných světelných místech po celém městě Vítkov. Výběr svítidel byl proveden na základě doby životnosti jednotlivých světelných bodů. Jedná se o navazující rekonstrukci veřejného osvětlení z roku 2018. Jedná se o prostou výměnu svítidel, příp. výložníků na stávajících podpěrných bodech, doplněná místa jsou na stejných parcelách jako stávající VO nebo stávajících stožárech poskytovatele distribuční sítě. Budou instalovány nová LED svítidla (357 ks - z toho 336 ks výměna a 21 ks doplnění) pro veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Teplice
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících pěti objektů: • SO 651 – točny Nová Ves, Tolstého, Panorama, Prosetice (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 661 – točna Šanov II (realizace dle PD – PD předá Zadavatel vítěznému zhotoviteli); • SO 671 – křižovatka Fráni Šrámka/Antonína Sochora (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 681 – ostatní armatury – E 152, S 154, S 155, S 156, K 171, S 171, E 172 a E 321 (výměna opotřebovaných podvěsných a tahových armatur za nové tahové armatury); • SO 691 – diodové děliče pro úseková dělení (výměna stávajících klasických úsekových děličů za nové diodové děliče).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 19024 Praha-9-Instalace předokenních žaluzií-Školská budova-2.kolo   
Stručný popis: Jedná se o instalaci venkovních žaluzií na okna školské budovy za účelem snížení vnitřních teplot na učebnách v letních měsících.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Mechanické inštalácie
Město Cheb
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro osvětlení chodníků.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
ČR - Česká obchodní inspekce
Vybudování centrální klimatizace v 5. - 8. NP budovy Štěpánská 15   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Komplexní dodávka a instalace klimatizační technologie v 5. - 8. NP v budově ČOI, a to v souladu s projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Kraj Vysočina
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava sociálních zařízení na DM, Kamenice nad Lipou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o kompletní opravu sociálních zařízení, opravy elektroinstalace včetně výměny rozvaděčů, částečnou výměnu oken a dveří, částečnou opravu ÚT a další drobné stavební úpravy v objektu Domova mládeže, Kamenice nad Lipou
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor byt. domů Dunajská 37,39,41,43,45,Labská 29,31,33,35,37,Sevastopolská 1,3,5,7,9,11,Kurská 2,4,6,8,Kyjevská 1,3,Vltavská 2,Kosmonautů 17,19,23,Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle projektu a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Výměna technologie a zařízení kotelny v obj. Křižíkova   
Stručný popis: Předmětem plnění je výměna technologie a zařízení kotelny dle prováděcí projektové dokumentace vč. následného servisu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO - provedení dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek pro odběrovou místnost budovy D1, inspekční pokoj urologie budova E, inspekční pokoje ortopedie budova E, dětská LPS budova B.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie