Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 94 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČEPRO, a.s.
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem   
Stručný popis: Rámcová smlouva bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem na území České republiky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
STAREZ - SPORT, a.s.
Stavební práce v Krytém plaveckém bazénu Ponávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce- oprava a renovace objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Technické sítě Brno, akciová společnost
Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 rámcových dohod (na každou z částí veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda) za účelem zajištění obnovy veřejného osvětlení v určených lokalitách města Brna, kde je veřejné osvětlení v havarijním, resp. technicky nevyhovujícím stavu. Konkrétní plnění (obnovy veřejného osvětlení) budou vždy zadávány podle potřeb zadavatele. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 a § 101 ZZVZ na základě územní principu rozdělen na 3 části, přičemž zadavatelem předpokládaný územní rozsah jednotlivých částí vyplývá z přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Předpokládaná místa plnění). Příloha č. 3 zadávací dokumentace obsahuje ceníky pro každou z částí veřejné zakázky (ceníky agregují předpokládané stavební práce, konstrukce, dodávky nebo služby v předpokládaném rozsahu potřebné na každé z části veřejné zakázky). Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Litovel
„Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů objektů č.p. 778 a 779 včetně instalace klimatizace v objektu 778“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce již nevyhovujících silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově městského úřadu v Litovli č.p. 778 a 779. Dále bude ve vybraných místnostech budovy č.p. 778 a 779 provedena instalace klimatizace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Česká republika - Ministerstvo obrany
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5, číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008010 - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka a montáž klimatizace (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků v domě na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
ČEZ Distribuce, a. s.
TR Rokycany - obnova R110kV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: TR Rokycany - obnova R110kV.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Nové Město pod Smrkem
Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem v Novém Městě pod Smrkem, I.etapa – plynová kotelna Vaňkova 935   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna technologického zařízení kotelny za nová zařízení z důvodu technického a morálního zastarání. Předmětem plnění této veřejné zakázky není výměna kogenerační jednotky, jedná se pouze o v PD uvedenou první fázi realizace stavby. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky není oddíl D2.1.2-Měření a regulace. Tento oddíl bude realizován zvlášť, přičemž z dodavatelem tohoto oddílu bude vybraný dodavatel úzce spolupracovat a svou činnost koordinovat. Výměnou technologie je dotčena kotelna Teplárenské Novoměstské s.r.o. na adrese Vaňkova 935 v Novém Městě pod Smrkem.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22 Opava-Předměstí etapa č. 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Akademie múzických umění v Praze
AMU - Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem veřejné zakázky je změna druhu vytápění objektu Lichtenštejnského paláce, Praha 1 – Malá Strana. Objekt je v současné době vytápěn elektrickými přímotopy, akumulačními tělesy a částečně i elektrickým podlahovým vytápěním. Suterénní prostory malého divadla (divadlo Inspirace) v předním traktu jsou vytápěny teplovzdušnými jednotkami, napojenými na tepelné čerpadlo. Nově se předpokládá vybudování plynové kotelny v prostoru 4.NP, přičemž zdrojem tepla budou čtyři kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 4 x 95 kW. Topná soustava v prostorách Lichtenštejnského paláce pak bude tvořena trubními horizontálními a vertikálními rozvody a otopnými deskovými radiátory, které budou umístěny v předmětných prostorách Lichtenštejnského paláce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Týn nad Vltavou
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Týně nad Vltavou, III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna a montáž 234 svítidel a 107 sloupů veřejného osvětlení včetně výměny elektrovýzbroje sloupů a 5 RVO v Týně nad Vltavou v rozsahu projektové dokumentace zpracované Josefem Chrtem.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Jílové
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kraj Vysočina
Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka spočívá v kompletní opravě elektroinstalace včetně výměny rozvaděčů v objektu. Dále obsahuje opravu silnoproudých i slaboproudých rozvodů, včetně souvisejících stavebních prací a opravy přístupového venkovního osvětlení a elektroinstalace ovládání vjezdových vrat.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
statutární město Frýdek-Místek
Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dokončení rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v areálu školy, tj. v pavilonech A a D a částečně spojovacích krčcích, a to podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 – rekonstrukce elektroinstalace pavilony A a D“ zpracované společností ELEKTRO PROJEKCE s.r.o., Ostrava, v 03/2019, zakázkové číslo 2018_611.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
D8 Oplocení-exit 9-exit18   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) v úseku D8 Oplocení-exit 9-exit18 - nové oplocení , dle PPK PLO , oboustranně trasa dálnice bez oplocení
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie