Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 105 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Povodí Moravy, s.p.
VD Boskovice – rekonstrukce MVE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí rekonstrukce stávající MVE včetně vypracování příslušných stupňů projektové dokumentace až po dokumentaci pro provádění stavby, inženýrská činnost, vlastní realizace i následný servis po dobu 10 let. Zakázka je zadávána formou „design and build“.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Elektrárna Tisová, a.s.
DeNOx kotle K9 v ETI, a.s.   
Stručný popis: Účelem zákazky byla reqlizace opatření ke snížení výstupní koncentace oxidů dusíku
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 104.18 Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem u jednotlivé dílčí části na zajištění nepřetržité havarijní služby, řešení a odstranění havarijního stavu (odstavení SV, TUV, ÚT, plynu, elektro), popř. provedení nezbytně nutných oprav na těchto rozvodech k zabezpečení majetku, životů a zdraví – v bytových domech (viz dílčí část 1.) a v nebytových objektech (viz dílčí část 2.) ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih. CPV kód: 45300000-0, 70331000-0, 70332000-7 Doba trvání smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy, tj. od 01.01.2019 do vyčerpání finančního limitu max. do 1,5 mil. Kč bez DPH u bytových domů a max. do 500 tis. Kč bez DPH u nebytových objektů, nebo do uplynutí platnosti smlouvy, tj. do 31.12.2020 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Město Vítkov
Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem soutěže je realizace akce „Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově – II. etapa“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovalo MKK lightservis, s.r.o., Ostrava, v březnu 2018.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Litvínov
Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o modernizaci vzduchotechnického zařízení ve stávajícím kulturně společenském objektu občanské vybavenosti včetně příslušných nutných dotčených a souvisejících profesí. Vzduchotechnika v objektu je rozdělena do následujících čtyř samostatných okruhů (stavebních objektů): kinosál, společenský sál, hudební klub, zkušebna a cvičební sál.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Nový Jičín
Modernizace kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna stávající podzemní technické sítě teplovodu. Potrubí povedou ve stejné trase. Modernizací kotelny dojde k odstranění tří stávajících kotlů v objektu č. 747/15, které jsou v současné době nepoužívány. Tyto kotle budou nahrazeny novými kondenzačními plynovými kotli. Nové kotle budou napojeny na stávající komín. Stávající kotelna v objektu č. 741/6 bude zrušena. Nová technologie bude napojena na nově vybudovaný řídící řídicí systém.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
ČEZ Distribuce, a. s.
EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ   
Stručný popis: EMĚ1 R110KV-NOVÁ BSP A VÝMĚNA VYPÍNAČŮ. Stavba spočívá v realizaci výstavby, údržby, opravy resp. výměny stavebních objektů a technologických zařízení ve stávajícím areálu rozvodny 110 kV Zadavatele uvnitř oploceného areálu Elektrárny Mělník 1.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Ostrava
Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby „Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky“. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechniky pro kuchyň, prádelnu, mandlovnu, jídelnu a prostor se stávajícími kompresory chlazení stávající kuchyňské technologie v Domově pro Seniory Čujkovova.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka. Předmětem díla je zateplení obvodových plášťů budov, zateplení střech, pokládka nové střešní krytiny, výměna klempířských prvků, výměna zemnící soustavy, úpravy vstupů, úprava teras a přístupů k nim.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Vysoká škola ekonomická v Praze
Sádrokartonářské práce pro VŠE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zhotovení, úpravy a opravy SDK konstrukcí ze sádrokartonu a obdobných materiálů
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
ČESKÁ TELEVIZE
Rekonstrukce rozvaděčů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a rekonstrukce rozvaděčů, včetně nových přívodů, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Mělník
Centrum seniorů Mělník, Penzion – stavební úpravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je přístavba výtahu včetně stavebních úprav uvnitř budovy Centra seniorů Mělník, Penzion, Fugnerova č.p. 3343.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Výměna vzduchu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zabezpečení výměny vzduchu ve sportpovní hale - 3000m3/h prostředdnictvím 3 rekuperačních jednotek
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie