Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 560 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Říčany
TDI a BOZP Intenzifikace ČOV Říčany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na investiční akci "Intenzifikace ČOV Říčany"
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Obec Dublovice
Vodovod Dublovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Dublovice, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Dublovice bude přiváděcí řad Benešov – Sedlčany, ze kterého bude v blízkosti vodojemu Sedlčany II provedena odbočka včetně armaturní šachty s měřením předané vody a uzavírací armaturou s elektropohonem ovládané z centrálního dispečinku provozovatele přivaděče Benešov - Sedlčany. Napojení na přivaděč Benešov – Sedlčany bude provedeno pomocí navrtávacího pasu, aby nedošlo k odstávkám vodojemu Sedlčany II. Napouštění vodojemu Dublovice z přivaděče je umožněno výhradně v nočních hodinách s využitím pouze nízkého tarifu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolní Hbity
"Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolní Hbity“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o vestavbu podkroví do stávajících půdních prostor Základní školy v Dolních Hbitech. Vestavba podkroví zajistí rozšíření stávajících prostorů školy o dvě odborné učebny – učebna chemie a fyziky a PC učebna. Ve zbylé části podkrovní vestavby jsou navrženy kabinety a skladové zázemí pro provoz školy. Součástí realizace zakázky je rovněž kompletní výměna technologie kotlů a hlavních rozvodů ve stávající kotelně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Sázava
"MK ulice Revoluční, Na Kácku v Sázavě"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „MK ulice Revoluční, Na Kácku v Sázavě“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o kompletní rekonstrukci veškerých zpevněných ploch v uličním prostoru Revoluční a Na Kácku. Je navrženo provedení rozšíření stávající vozovky, rekonstrukce a doplnění stávajících chodníků pro pěší, vybudování podélných parkovacích stání, úprava veřejného osvětlení. Navrženy jsou nové uliční vpusti a žlaby se zaústěním do nové dešťové kanalizace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
město Příbram
Sdružené služby dodávek elektrické energie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou družené služby dodávek elektrické energie pro město a další organizace, jichž je město Příbram zřizovatelem.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Základní škola Těptín s.r.o.
Nástavba odborných učeben v Základní škole Těptín, s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základní školy pro výuku odborných předmětů.
Stavebné práce
Galerie Středočeského kraje, p.o.
Vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky byly stavební práce na vybudování Kongresového centra v budově parkovacího domu Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace. Stavba měla být provedena podle projektové dokumentace.
Stavebné práce
město Příbram
Oprava fasády budovy OA a VOŠ Příbram   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády budovy OA a VOŠ Příbram, Na Příkopech 104, Příbram I.
Stavebné práce
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Dodávka kancelářských potřeb pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb dle Přílohy č.5 ZD, za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o kupní smlouvě, a to na základě přiložené Rámcové dohody o kupní smlouvě uzavřené s jedním dodavatelem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Obec Radim
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
město Příbram
Sdružené služby dodávek zemního plynu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou sdružené služby dodávek zemního plynu pro město Příbram a další organizace, jejichž zřizovatelem je město Příbram.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Vodovod Libodřice
"Vodovod Libodřice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Kladno
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odb. uč. chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny vč. zajištění bezbariérovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny včetně zajištění bezbariérovosti. Cílem přestavby je zajištění bezbariérovosti tělocvičny, rekonstrukce 3 odborných učeben, budou provedeny úpravy vrat, branky na nádvoří a související úprava zpevněných ploch. Bezbariérový vstup do tělocvičny bude nově řešen rampou a nově orientovaným vyrovnávacím schodištěm s novým zastřešením a novou vodorovnou plochou. Rekonstrukce 3 odbor. učeben v hlavní budově školy. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci k dané veřejné zakázce a jejích přílohách.
Stavebné práce
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – založení vegetačních prvků CENTRAL PARK   
Stručný popis: Předmětem zakázky je revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města. Jedná se o přeměnu degradované plochy na městský park se zcela přírodním charakterem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie