Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 785 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Silnice II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice v intravilánech i extravilánech silnice II/449. Začíná v úseku od konce obce Dlouhá Loučka přes obce Horní Sukolom a Dolní Sukolom a končí křižovatkou se silnicí II/446 u Města Uničova. V rámci stavebních úprav nedojde ke změně směrových a šířkových parametrů silnice, pouze budou upraveny příčné sklony a plynulý průběh nivelety komunikace, dále bude provedeno obnovení stávajících příkopů, zřízení krajnic, úprava napojení sjezdů, úpravy stávajících propustků a provedení svislého a vodorovného dopravního značení.
Stavebné práce
Univerzita Palackého v Olomouci
OP VVV Sinofonní příhraničí – dodávka paměťových zařízení a příslušenství   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka paměťových archivačních médií, nabíječek, bateriových zařízení a generátorů, dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Palackého v Olomouci
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v příloze č. 5 Zadávací dokumentace slouží současně k doplnění nabídkové ceny. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, nový, nerepasovaný, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Statutární město Zlín
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Tyto služby budou poptávány v rozsahu a za podmínek specifikovaných zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Technické služby města Olomouce, a.s.
Odstranění využitelných odpadů   
Stručný popis: Odstranění využitelných odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Nivnice
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nivnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému obce Nivnice zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů hladin a limitních srážek pro včasné varování obyvatel.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Obec Dobrkovice
ZTV Dobrkovice, 1.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce pro vytvoření podmínek pro výstavbu nových objektů pro bydlení. Nová komunikace a zpevněné plochy (chodníky) složí k zajištění dopravy do zájmového území. Nové vodovodní řady složí k zásobování lokality pitnou vodou a zajištění vnějšího požárního zabezpečení. Nové kanalizační stoky slouží k odvedení odpadních vod ze zájmového území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
město Uherský Brod
Transparentní řízení města Uherský Brod   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací města, rozšíření a centralizace účetnictví příspěvkových organizací města, finanční plánování (Část 1), b) Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL (část 2), c) Portál občana a formuláře (část 3), d) Dodávka technologii a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení (část 4), e) Řízení identit podle nařízení eIDAS (část 5).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Software pro EMC simulaci a modelování   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je licence softwaru pro technické výpočty, zpracování a vyhodnocení dat, umožňující modelování rozložení nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Fakultní nemocnice Olomouc
Cytostatika s obsahem nivolumabu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL s účinnou látkou nivolumab
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Obec Zdounky
„ZDOUNKY – DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Město Šternberk
Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby smíšené stezky na ul. Olomoucká včetně veřejného osvětlení. Smíšená stezka na ul. Olomoucká bude realizována ve 2 etapách, přičemž každá z těchto etap je předmětem samostatné části veřejné zakázky.
Stavebné práce
Teplo Přerov a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 12 258 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Město Velká Bystřice
Velká Bystřice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Upgrade magnetické rezonance   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení upgrade stávajícího přístroje MR (upgrade zařízení spočívá především ve výměně kabeláže, pořízení nových cívek, nového akvizičního systému, SW a vyhodnocovací stanice a související práce) nebo pořízení nové, dosud nepoužité magnetické rezonance (dále také přístroj či zařízení) určené pro provoz ve zdravotnickém zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie