Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 596 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Zbýšov
Mateřská škola pro 40 dětí – Zbýšov - novostavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba mateřské školy v obci Zbýšov výše uvedeného objektu. Mateřská škola je budována pro celkovou kapacitu 40 dětí.
Stavebné práce
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 / III   
Stručný popis: Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému pro jednotlivé organizační součásti ÚJF a pro potřeby projektů CRREAT, ESS, RAMSES, CANAM. Předmětem dílčích VZ byly např. dodávky laboratorních pomůcek, vakuových komponentů, elektromateriálu, agregátů, osciloskopu a další dodávky přístrojů a materiálů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Rozvádzače
Obec Nelahozeves
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nelahozeves   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému obce Nelahozeves základní ozvučení oblasti obce a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Modernizace laboratoří III – ostatní přístroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka laboratorního zařízení - přístrojů: 1. část veřejné zakázky – Modulární systémy pro elektrotechniku a instrumentaci; 2. část veřejné zakázky – 3D SLA tiskárna 3. část veřejné zakázky – Malé obráběcí stroje Specifikace jednotlivých přístrojů – dodávek, resp. minimální parametry, které je dodavatel pro dodávku přístrojů povinen splnit, vyplývají z jednotlivých příloh č. 1 – 3 zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace a další přílohy jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení   
Stručný popis: Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky síťových prvků, serverů, úložišť a IT příslušenství 2018 -2020/III   
Stručný popis: Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému na dodávky IT příslušenství, pro potřeby jednotlivých součástí zadavatele, tj. OJS, ODZ a dodávku IT příslušenství pro potřeby OP RAMSES, CANAM a SINE.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Sedlčany
Městský park Sedlčany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výstavba tematického parku ve městě Sedlčany. Zakázka členěna na tyto stavební objekty: SO.01 – Komunikace a zpevněné plochy; SO.02 – Sadové úpravy; SO.03 – Mobiliář, herní a cvičící prvky; SO.04 – Veřejné osvětlení; SO.05 – Vyrovnávací lávka; SO.06 – Vodovodní přípojka. Navrhované parametry výstavby městského parku jsou: pochozí povrchy 1.836 m2, pobytový trávník 1.200 m2, výsadby 1.258 m2. Předmět plnění rámcově spočívá v těchto činnostech: Kácení a pěstební opatření; Demontáže; Odplevelení; Vytyčení ploch HTÚ a tras stávajících IS; Skrývka ornice; HTÚ; Rozvod inženýrských sítí; Realizace zpevněných, mlatových a kačírkových ploch; Výstavba drobných staveb; Rozprostření ornice; Jemné TÚ; Umístění kamenů; Výsadba stromů, keřů, popínavých dřevin, půdo pokryvných rostlin a trvalek; Instalace vybavení; Založení trávníků a Výsadba cibulovin. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v projektové dokumentaci s výkazem výměr v příloze č. 28.3 zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Rozvoj infrastruktury pro odbornou přípravu SOŠ a SOU Nymburk II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na pořízení nového strojního a elektrotechnického vybavení pro odborný výcvik a praxi za účelem zkvalitnění praktické výuky studia strojírenských a elektrotechnických oborů SOŠ a SOU Nymburk.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Technické služby Hostivice
Čistící a zametací vozy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem dvou nových zametacích čistících vozů a to formou dlouhodobého operativního leasingu (dále také „full service operativní leasing“ nebo též „nájem“), včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících, blíže specifikovanými v Technické specifikaci. S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva na dobu 60 měsíců.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – opakované řízení
Dostavba pavilonu „C“ a přístavba šaten k pavilonu „C“ školní budovy J.A.Komenského 1534/16, Lysá nad Labem – opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu školní budovy J. A. Komenského 1534/16, Lysá nad Labem. Do podkroví budou vestavěny tři učebny, sociální zařízení pro žáky a kabinety pro učitele. Dále bude k budově přistavěn osobní výtah, únikové venkovní schodiště a nové šatny. . Bližší specifikace je uvedena v rámci bodu 6 zadávací dokumentace a následně v jejích přílohách.
Stavebné práce
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka školních lavic, žákovských a učitelských židlí, učitelských stolů, vestavěných skříní a specializovaného nábytku do jazykových laboratoří, odborné učebny výpočetní techniky a odborné učebny mechanizace. Součástí této dodávky jsou i stolní počítače, HW a SW vybavení pro jazykové laboratoře, výukové modely do učebny mechanizace a vybavení mechanizační dílny, přístroje do veterinární vyšetřovny a pitevny. Do areálu praktické výuky budou dodány pomůcky pro žáky oboru Agropodnikání sloužící k nácviku manipulace s koňmi při transportu, a to přepravník na přepravu koní včetně přívěsu. Další části tvoří dodávka rostlinného a pěstebního materiálu do výukové biozahrady a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové biozahrady. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a přílohách.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Unmanned Aircraft Detection System for Approach/Departure Areas on Prague Airport (LKPR)   
Stručný popis: Pořízení pasivního detekčního systému pro detekci nekooperujících bezpilotních systémů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Rekonstrukce fasády a střechy hotelu Solenice - realizace stavby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce obvodového pláště (fasády) a střechy hotelu Solenice, Bohostice 98, 262 33 Solenice.
Stavebné práce
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje detailní popis zakázky je: Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.vedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie