Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 532 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vodovod Libodřice
"Vodovod Libodřice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Kladno
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odb. uč. chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny vč. zajištění bezbariérovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny včetně zajištění bezbariérovosti. Cílem přestavby je zajištění bezbariérovosti tělocvičny, rekonstrukce 3 odborných učeben, budou provedeny úpravy vrat, branky na nádvoří a související úprava zpevněných ploch. Bezbariérový vstup do tělocvičny bude nově řešen rampou a nově orientovaným vyrovnávacím schodištěm s novým zastřešením a novou vodorovnou plochou. Rekonstrukce 3 odbor. učeben v hlavní budově školy. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci k dané veřejné zakázce a jejích přílohách.
Stavebné práce
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – založení vegetačních prvků CENTRAL PARK   
Stručný popis: Předmětem zakázky je revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města. Jedná se o přeměnu degradované plochy na městský park se zcela přírodním charakterem.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Velké Přílepy
Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojemu Na Habří - ATS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace: "Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku Na Habří - ATS", kterou vypracoval Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359.
Stavebné práce
Spolek FC JÍLOVÉ
Sportovní areál FC JÍLOVÉ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce a modernizace sportovního areálu zadavatele. Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Stavebné práce
Město Jílové u Prahy
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu v Městě Jílové u Prahy.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Zajištění služeb spočívá ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu – plasty, tříděného odpadu – papír, tříděného odpadu – sklo, tříděného odpadu – nápojové kartony, tříděného kovového odpadu, BIO odpadu a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Města Jílové u Prahy, a to na dobu tří let ode dne účinnosti smlouvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Zajištění služeb externí komunikace v rámci ČR i světa pro poskytovatele letových provozních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je komplexní zajištění PR (Public Relations) zadavatele v rámci čr a světa jak v obecné rovině, tak i specifické oblasti "letectví".
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
MERO ČR, a.s.
Poskytování mobilních a fixních služeb elektronických komunikací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora, poskytovatele telekomunikačních služeb pevných linek a poskytovatele internetového připojení. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodávky stravenek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a distribuce stravenek zabezpečených proti pozměňování a padělání, určených pro zaměstnance zadavatele. Dodávka a distribuce bude zasmluvněna na dobu 48 měsíců od podpisu rámcové dohody – rámcové kupní smlouvy v rozsahu dle Zadávací dokumentace. Výsledkem zadávacího řízení je rámcová dohoda mezi zadavatelem a jediným vítězným účastníkem zadávacího řízení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.
Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy spočívající v obnově a rekonstrukci provozního a expozičního zázemí, přestavba objektu SO/03 pro instalaci archeologické interaktivní expozice Stopami věků, stavební i expoziční část.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Horní Bukovina
Výstavba splaškové kanalizace v Horní Bukovině – III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace Horní Bukovina – III. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Středočeský kraj
PD - Nový objekt základní školy speciální   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související s novostavbou budovy Základní školy Mladá Boleslav, příspěvková organizace, umístěné na pozemcích na pozemcích p.č. 501/3, p.č. 498 a p.č. 1278/3 v k.ú. Mladá Boleslav, a to podle objemové studie zpracované spol. REALSTAV spol. s r.o. v 04/2018. Zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření územního souhlasu, stavebního povolení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
MERO ČR, a.s.
Komunální a transportní služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o nákup služeb v oblasti komunálních prací (mytí a čištění ježků, likvidace odpadů z ježkování), jeřábnických prací, transportů zařízení, čištění přípravků údržby a manipulačních činností při údržbářských a provozních činnostech. Místem plnění zákazky je areál CTR (Centrální Tankoviště Ropy v Nelahozevsi) a dále trasa mezi CTR, ASS Uhy (Areál Servisních služeb Uhy), KZ Kralupy (Koncové zařízení ropovodu Družba a DN350 v Kralupech nad Vltavou).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie