Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MERO ČR, a.s.
Nákup armatury DN 500 PN 63 (MOV602005 na PS602)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je klínové šoupě v přírubovém provedení (dle ČSN – EN 1092-1, s hladkou lištou B2). 2x protipříruba bude krková dle ČSN EN 1092-1, DN 500 PN 63 Typ11, hladká lišta B2 s přivařovacím koncem pr. 530x14 mm – materiál P245GH/P250GH. 2 ks spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
MERO ČR, a.s.
Nákup vstupní armatury pro ježkovací komoru Litvínov MOV09301   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vstupní armatura pro ježkovací komoru, dle tech. specifikace, která tvoří přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy. Armatura bude nabídnuta jako kulový ventil s připojením v přírubovém provedení (dle ČSN – EN 1092-1, s hladkou lištou B2), 2x protipříruba pro osazení kulového ventilu bude krková dle ČSN EN 1092-1, DN 500 PN 63 Typ11, hladká lišta B2 s přivařovacím koncem pr. 530x14 mm – materiál P245GH/P250GH. 2 ks spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1. Celá zakázka v režimu podlimitní veřejné zakázky je rozdělená na dvě části (dvě zadávací řízení). Zadávací řízení na nákup vstupní armatury vymezené touto zadávací dokumentací nezahrnuje projekční práce a montáž, které budou součástí zadávacího řízení vypsaného ve druhé polovině roku 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
KREDIT CENTRUM s.r.o.
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbín   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro malou vodní elektrárnu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Turbíny a motory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Nákup pneumatických prvků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“. Konkrétně se jedná o pneumatický proporcionální rozváděč, pneumatický proporcionální redukční ventil a pneumatické motory.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
MERO ČR, a.s.
Rekonstrukce RV PCV0802001 v PC08   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup a montáž regulačního ventilu PCV0802001 v PC08, včetně jeho zapojení a provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Perinatologie - Mobilní odsávačka   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilní odsávačky pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
DIAMO, státní podnik
Zajištění emisních limitů výtopny Stráž p. R.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nových nízkoemisních plynových hořáků na 3 stávající horkovodní kotle včetně hořákových automatik a kotlových řídicích systémů. Součástí zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení a úprava technické provozní dokumentace kotlů pro uvedení kotlů do řádného provozu v souladu s platnými technickými a právními předpisy.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Odsávačka elektrická II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem plnění dodávky spotřebního materiálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
DOS - TRADING spol. s r.o.
DODÁVKA KOMPONENT PRO EXPERIMENTÁLNÍ ORC JEDNOTKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na dodávky v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Dodávka komponent pro experimentální ORC jednotky“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Systém měření a regulace pro experimentální jednotky DORC a ORC-APC Část B) – Sestavy lamelových expandérů pro experimentální jednotky DORC A ORC-APC Část C) – Napájecí a potrubní část experimentální jednotky DORC A ORC-APC včetně tepelných výměníků a napájecích čerpadel Část D) – Absorpční cyklus
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Technická univerzita v Liberci
021_Lo_OPVVV_Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X_Y_Z   
Stručný popis: Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X, Y, Z .
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Město Litvínov
Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově – 2.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výměnu kompresorové sdružené jednotky (Linde) za nové soustrojí se šroubovým kompresorem, včetně nového potrubního napojení. S demontáží stávající kompresorové jednotky Linde budou provedeny demontáže veškeré související elektroinstalace, kromě napájecích kabelů.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
SOMA spol. s r. o.
Dodávka pohonů a řízení – prototyp CI flexotiskového stroje WIDE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nepoužitých pohonů a řízení včetně příslušenství pro prototyp CI flexotiskového stroje WIDE. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Turbíny a motory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Nákup tekutinových prvků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie