Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MERO ČR, a.s.
Rekonstrukce RV PCV0802001 v PC08   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup a montáž regulačního ventilu PCV0802001 v PC08, včetně jeho zapojení a provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Perinatologie - Mobilní odsávačka   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilní odsávačky pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
DIAMO, státní podnik
Zajištění emisních limitů výtopny Stráž p. R.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nových nízkoemisních plynových hořáků na 3 stávající horkovodní kotle včetně hořákových automatik a kotlových řídicích systémů. Součástí zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení a úprava technické provozní dokumentace kotlů pro uvedení kotlů do řádného provozu v souladu s platnými technickými a právními předpisy.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
MEMBRÁNOVÁ JEDNOTKA II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní membránové jednotky pro separaci vybraných složek z připravené modelové plynné směsi, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zařízení bude sloužit pro výzkumné účely v oblasti membránové separace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Odsávačka elektrická II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem plnění dodávky spotřebního materiálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
DOS - TRADING spol. s r.o.
DODÁVKA KOMPONENT PRO EXPERIMENTÁLNÍ ORC JEDNOTKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na dodávky v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Dodávka komponent pro experimentální ORC jednotky“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Systém měření a regulace pro experimentální jednotky DORC a ORC-APC Část B) – Sestavy lamelových expandérů pro experimentální jednotky DORC A ORC-APC Část C) – Napájecí a potrubní část experimentální jednotky DORC A ORC-APC včetně tepelných výměníků a napájecích čerpadel Část D) – Absorpční cyklus
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Technická univerzita v Liberci
021_Lo_OPVVV_Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X_Y_Z   
Stručný popis: Testbed pro tiskovou hlavu - Mechanická část pojezdů os X, Y, Z .
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Město Litvínov
Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově – 2.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výměnu kompresorové sdružené jednotky (Linde) za nové soustrojí se šroubovým kompresorem, včetně nového potrubního napojení. S demontáží stávající kompresorové jednotky Linde budou provedeny demontáže veškeré související elektroinstalace, kromě napájecích kabelů.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
SOMA spol. s r. o.
Dodávka pohonů a řízení – prototyp CI flexotiskového stroje WIDE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nepoužitých pohonů a řízení včetně příslušenství pro prototyp CI flexotiskového stroje WIDE. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Turbíny a motory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Nákup tekutinových prvků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Loštická lesní s.r.o.
Název veřejné zakázky: Pořízení samochodného navijáku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je pořízení samochodného navijáku.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Turbomolekulární pumpy pro transport svazku L4 a do haly E5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a to na dodávky turbomolekulárních pump a jejich součástí dle technické specifikace v příloze č. 1 a č. 2 (Technické specifikace ).
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Semilské strojírny s.r.o.
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU SPOLEČNOSTI SEMILSKÉ STROJÍRNY S.R.O.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je decentralizace zdroje tepla pro vytápění (odpojení od stávající uhelné kotelny, vytvoření nových plynových topných zdrojů vč. vybudování přípojky z veřejného vedení mimo areál společnosti) zlepšení tepelné ochrany obálky výrobní haly H3 (zateplení fasády, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, likvidace krytiny s příměsí azbestu) a rekonstrukce osvětlovací soustavy a instalace LED zdrojů s odpovídajícími parametry a vysokou účinností. Zakázka má tyto dílčí Části plnění: I. Decentralizace zdrojů tepla vč. vybudování přípojky pro lokální plynové zdroje II. Rekonstrukce obálky budovy Haly H3 III. Rekonstrukce osvětlovací soustavy a instalace LED zdrojů v halách H2 a H3
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka hydraulického zdroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydraulického zdroje tlakové kapaliny.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka hydraulického agregátu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního hydraulického agregátu zahrnujícího nádrž, pohonnou jednotku, filtry, filtrační a chladicí okruh, řídící systém a další příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky je také SW, instalace systému a nezbytná dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie