Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Karlovarský kraj
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena do částí. Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka konvenčních strojů včetně příslušenství dle Specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 této výzvy. Ostatní části veřejné zakázky jsou zadány v samostatných zadávacích řízení. Součástí této části veřejné zakázky je také transport strojů na adresu zadavatele, instalace strojů, jejich zapojení a odzkoušení včetně zaškolení obsluhy. Účastník je povinen cenu dopravy a montáže započíst do jednotlivých položek. Veřejná zakázka je součástí projektu „Modernizace učeben pro strojírenské obory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510, který je dotován v rámci 67. výzvy IROP Infrastruktura pro vzdělávání.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Technická univerzita v Liberci
136_Ve_Soustruh univerzální   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Soustruh univerzální – 1 kus
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Dodávky frézek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka frézek dle technické specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení obrobny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích strojů, výpočetní techniky a nábytku do učebny obrobny v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767: Část B – dodávka cvičných frézek včetně počítačového vybavení: Dodávka cvičných frézek, dodávka výpočetní techniky software vč. instalace a zaškolení obsluhy do učebny CNC – obrobna dle technické specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Modernizace CNC obrábění   
Stručný popis: Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - souřadnicovém měřícím stroji v rámci oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. Podpořeno bude vzdělávací zařízení na úrovni střední odborné školy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. Všechna zařízení budou sloužit pro pravidelnou výuku a realizaci výsledků závěrečných prací. Od nového vybavení se očekává zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení pracovních podmínek, např. snížení hluku. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje dopravu strojů na místo plnění a dodání návodu k bezpečné obsluze (v českém jazyce). Podrobnosti dodávky upravují obchodní podmínky zadavatele, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Karlovarský kraj
Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 2 – Nové obráběcí stroje – CNC stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka CNC strojů včetně příslušenství dle Specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 výzvy. Součástí je také transport strojů na adresu zadavatele, instalace strojů, jejich zapojení a odzkoušení včetně zaškolení obsluhy. Účastník je povinen cenu dopravy a montáže započíst do jednotlivých položek. Veřejná zakázka je součástí projektu „Modernizace učeben pro strojírenské obory“, který se uchází o dotaci v 67. výzvě s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
Dodávka CNC soustružnického centra II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení obrobny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka obráběcích strojů, výpočetní techniky a nábytku do učebny obrobny v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767: Část A – dodávka obráběcích strojů do obrobny Dodávka obráběcích strojů vč. instalace strojů a zaškolení obsluhy v rámci akce „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ dle technické specifikace uvedené v příloze č. 6a ZD. Část C – dodávka nábytku do učebny Dodávka nábytku do učebny v rámci akce „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ dle technické specifikace uvedené v příloze č. 6c ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
Dodávka CNC soustružnického centra   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka dvou CNC strojů   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je pořízení dvou CNC strojů (CNC frézka a CNC soustruh) včetně příslušenství, pro produktivní obrábění rotačních symetrických i nesymetrických dílů. Součástí dodávky je také doprava a instalace předmětu plnění a dále zaškolení personálu k užívání předmětu plnění v rozsahu minimálně 3 školící dny.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění – 3. vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks frézek a 12 ks soustruhů podle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie