Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava“   
Stručný popis: předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní zemědělský intervenční fond
Zajištění podpory provozu, rozvoje a servisu systému AGIS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje IS AGIS.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory v rámci multilicence analytického softwaru IDEA k provádění elektronických kontrol účetnictví daňových subjektů, včetně průběžné aktualizace softwaru, hot-line a konzultačních služeb pro 3000 pracovníků daňové kontroly finanční správy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Studie pro implementaci Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR - opakované vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Studii pro implementaci Evropského systému ro cestovní informace a povolení (ETIAS) do podmínek ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Generální finanční ředitelství
SMS komunikace s daňovým poplatníkem z prostředí IS ADIS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: A) zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky. B) zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
MERO ČR, a.s.
Servisní podpora datového úložiště a zálohovacího systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a servisních služeb všech technických prostředků na ukládání dat v distribuovaném datovém poli a zálohovacích zařízení, zálohovacích programů a funkcionality celého systému zálohování. Dále jde o podporu SW prostředků zajišťujících propojení serveru a datového úložiště na všech serverech (fyzických i virtuálních) komunikujících s datovým úložištěm.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Hlavní město Praha
Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje programového vybavení zadavatele provozovaného na platformě GINIS Enterprise+ vč. programového vybavení označovaného jako GINIS Spisová služba. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poskytování služeb projektového řízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb podpory projektového řízení plnění z oblasti ICT v rámci resortu zadavatele (dále společně jen „Služby“), které jsou podrobněji specifikovány v příloze č. 2 ZD, závazném vzoru RS. Veřejné zakázky realizované na základě RS budou probíhat postupem uvedeným dle § 92 odst. 1 písm. b) ZVZ. Předmětem zakázky je tedy poskytnutí kvalifikovaných služeb za účelem podpory zadavatele nebo jiných organizačních složek státu v resortu MPSV (OSS) při realizaci ICT projektů, přičemž se jedná o významné zakázky s kritickým dopadem do fungování zadavatele. Pokračování níže...
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Správa Pražského hradu
Poskytnutí souvisejících služeb podpory technologiím Microsoft   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s migrací vybraných aplikací Microsoft do hybridního/cloudového prostředí. Poskytování služby je rozděleno do 4 fází, přičemž jednotlivé fáze budou poskytovány postupně, tak jak je zadavatel uvádí v rámci Písemné výzvy k podání nabídky. Každá fáze bude ukončena (s výjimkou 4. fáze) příslušným výstupem (např. akceptační protokol, dokumentace - analýza, předávací protokol, apod.). Pokračování v další fázi předmětu plnění závisí na vyhodnocení předcházející fáze a na potřebách a činnosti zadavatele. Tzn. zadavatel nepřiznává nárok požadovat realizaci (a s tím související úhradu) všech 4 fází, rozhodne-li zadavatel po první fázi, že k dalším fázím již nepřistoupí, popř. rozhodne-li tak v průběhu plnění některé z fází. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Písemné výzvě k podání nabídky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Odborná podpora IBM Power a IBM Storage Suite   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností odborné architekturní a provozní podpory vybraných částí produkčního prostředí Zadavatele na bázi systémů IBM Power a IBM Storage Suite (dále jen „Činnosti“), a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na odbornou architekturní a provozní podporu v těchto oblastech: 1. Činnosti odborné architekturní a provozní podpory systémů IBM Power 2. Činnosti odborné architekturní a provozní podpory systémů IBM Storage Suite
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
ČESKÝ ROZHLAS
Objektové uložiště pro projekt můjRozhlas a digitalizaci archivu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je objektové úložiště kompatibilní s AWS S3 API (off premise služba).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Medtronic Czechia s.r.o.
KONZULTAČNÍ A IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY NA PLATFORMĚ UNIS PRO ŘEŠITELSKOU OBLAST PROJEKTU INTERCARDIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování konzultačních a implementačních služeb na platformě nemocničního informačního systému UNIS pro řešitelskou oblast projektu Intercardis. Služby budou poskytovány prostřednictvím rolí Analytik a Programátor.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Medtronic Czechia s.r.o.
KONZULTAČNÍ A IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY NA PLATFORMĚ UNIS PRO ŘEŠITELSKOU OBLAST PROJEKTU INTERCARDIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování konzultačních a implementačních služeb na platformě nemocničního informačního systému UNIS pro řešitelskou oblast projektu Intercardis. Služby budou poskytnuty prostřednictvím rolí Analytik a Programátor.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Česká republika-Nejvyšší kontrolní úřad
HSMHW - 2019, dodávka a implementace HSM modulů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace HSM modulů, včetně implementace pečetění a opatřování dokumentů časovým razítkem (dále jen „řešení HSM“), která sestává z/ze: a) dodání HW komponent pro celé řešení HSM, b) dodání SW komponent a licencí pro celé řešení HSM, c) implementace celého řešení HSM do infrastruktury zadavatele, d) podpora celého řešení HSM, e) vypracování a dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace, f) proškolení administrátorů (v rozsahu 8 hodin).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Kraj Vysočina
Centrální dispečink Kraje Vysočina   
Stručný popis: Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodání a implementace informačního systému pro dispečink Veřejné dopravy Vysočina, tj. dodání a implementace technologie Centrálního systému dispečinku (dále jen „CSDi“) v prostorách zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie CSDi a údržby softwaru CSDi po dobu 5 let od zahájení provozu CSDi, tj. servisní podpora a aktualizace software z vlastních vstupních dat a ze vstupních dat zadavatele. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodání a instalace softwaru pro zpracování jízdních řádů včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu softwaru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie