Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Dodávka implementační analýzy a dohledu 003   
Stručný popis: Zpracování předimplementační analýzy, vč. zpracování technické části předmětu plnění veřejné zakázky pro dodání a implementaci integrační platformy – do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Dohled nad integrací systémů do integrační platformy - dle skutečného zahájení realizace projektu, předpokládaný termín květen 2019 – červen 2020
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na nákup numerických simulačních analýz v softwaru ANSYS   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování numerických simulací pro potřeby konstrukčního návrhu projektu COMPASS – U v oblasti strukturálních pevnostních, tepelných, elektromagnetických analýz a analýz dynamiky proudění. Zadavatel požaduje výhradní použití softwaru ANSYS v19.2 (nebo verze softwaru ANSYS, která vytvoří model, který je kompatibilní s v19.2) pro numerické simulace. Elektromagnetické a strukturálně pevnostní analýzy se budou týkat jednotlivých konstrukčních celků tokamaku s rozdílnou obtížností simulačního výpočtu dle komplexnosti konstrukčního řešení, specifikace okrajových podmínek a zadání hodnot konkrétních fyzikálních veličin, které danou úlohu definují. Termomechanické analýzy a analýzy dynamiky proudění (CFD) budou zaměřeny zejména do oblastí dynamik proudění chladících medií a teplotních změn/zátěží konstrukčních částí tokamaku v průběhu chladícího cyklu a stanovení odpovídajících hodnot mechanického namáhání na základě šíření teplotních změn.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Externí programátorské a testovací služby   
Stručný popis: Poskytování odborných externích programovacích a testovacích služeb spočívajících ve vývoji SW řešení a jeho následném otestování.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Release CMOS 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je Upgrade platformy Citect na verzi 8.0 a dále přidání či úprava monitorování souvisejících systémů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Připravenost ŘLP ČR, s.p. na změny související s výstavbou a zprovozněním paralelní dráhy (06R) LKPR – Adaptace modelu TMA Praha a provedení FTS (v systému AgentFly) podle scénářů a výstupů II/1   
Stručný popis: Předmětem plnění je: 1. adaptace nástroje pro FTS systému AgentFly pro TMA Praha, a to namodelováním prostředí, které umožní FTS definovaných scénářů – referenčního a scénářů s různým dělením TMA Praha při zprovoznění plánované paralelní dráhy (06R). 2. příprava dat a systému pro definované experimenty a příprava a realizace jednotlivých scénářů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Nasazení a podpora centrální správy identit pro Agenturu CzechInvest   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba - analýza procesů, nasazení a správa softwarového nástroje pro správu identit a jeho podpora.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie