Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TS služby s.r.o.
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provádění pěstebních a těžebních činností na lesním hospodářském celku s plochou 361,13 ha
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Správa Národního parku České Švýcarsko
Odstranění nepůvodních druhů z lesních porostů - OPŽP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem v lesních porostech • odstranění náletu borovice vejmutovky výřezem na skalách, včetně úklidu vyřezané hmoty s využitím horolezeckých technik • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • těžba dřeva JMP a měření dřevní hmoty bez odvětvení • odkornění • ruční úklid klestu • ruční úklid špalků z turistických cest a jejich bezprostředního okolí
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Lipník nad Bečvou (LS Libavá, LS Hlubočky, LS Bruntál)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování soustředěných i rozptýlených nahodilých těžeb a úmyslných těžeb v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3 za dobu trvání smlouvy pro organizační jednotku zadavatele – divizi Lipník nad Bečvou (lesní správa Libavá, Hlubočky, Bruntál) v předpokládaném celkovém objemu až 220 000 m3. Součástí předmětu plnění je i manipulace dříví harvestorem na OM i ES včetně třídění a uložení na skládky vyvážečkou do vzdálenosti 100 m. Výsledkem zadávacího řízení bude smlouva s jedním dodavatelem na dobu určitou do 31.12. 2020.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Písku s.r.o.
Doplnění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zajištění dodavatelských těžebních kapacit pro kalamitní těžbu dříví harvestorem a následné soustřeďování dříví pomocí vyvážecí soupravy. Výsledkem řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení prvku soutěže. Veřejná zakázka je členěna na 4 části podle územně administrativního klíče. V každé části se očekávání plnění jednoho vybraného dodavatele, a to na základě jednotlivých výzev k plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu do 30.4.2020 či do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky - podle toho, která situace nastane dříve.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Správa Krkonošského národního parku
Přibižování dřevní hmoty vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM na území KRNAP a jeho OP.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Přibližování dříví vyvážecí soupravou/vlekem (rámcová dohoda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je přibližování či vyvážení vytěženého dříví a klestu na odvozní místo (v případě klestu i jiné místo v porostu s uložením do valů či řad) s roztříděním dříví na odvozním místě (dále jen „OM“) dle vyrobených sortimentů a to vše pomocí vyvážecí soupravy nebo univerzálního kolového traktoru s vyvážecím vlekem (dále jen „vlek“). Tyto služby zahrnují následující činnosti, avšak nikoliv výlučně: (1) vyvezení vytěženého dříví na OM nebo vyvezení klestu na OM či jiné místo stanovené zadavatelem v porostu, (2) roztřídění dříví na OM dle vyrobených sortimentů nebo uložení klestu do hromad či valů (řad) na OM či stanoveném místě v porostu, (3) ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, a to vše prostřednictvím vyvážecí soupravy/vleku.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví potahem (rámcová dohoda) - LZ Kladská 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví živým koněm z lokality pařez na lokalitu vývozní místo nebo odvozní místo, třídění dříví dle sortimentu včetně navalování a začelování dříví na skládkách. Blíže viz ZD.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Kladská 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je poskytování služeb v podobě provádění těžebních činností (TČ) spočívajících v přibližování dříví traktorem nebo vyvážecím vlekem. Tyto těžební činnosti zahrnují přibližování dříví z lokality pařez nebo vývozní místo na lokalitu odvozní místo včetně jeho třídění na sortimenty a navalování, začelování a ukládání na skládky, příp. ostatní práce mimo přibližování dříví (např. odvoz materiálu).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
TS služby s.r.o.
Pěstebí a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provádění pěstebních a těžebních činností na lesním hospodářském celku s plochou 361,13 ha
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Písku s.r.o.
Zajištění těžebních kapacit 2019 - rámcová dohoda   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodavatelských těžebních kapacit pro kalamitní těžbu dříví harvestorem a následné soustřeďování dříví pomocí vyvážecí soupravy. Výsledkem řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení prvku soutěže. Veřejná zakázka je členěna na 10 částí podle územně administrativního klíče. V každé části se očekává plnění jednoho vybraného dodavatele, a to na základě jednotlivých výzev k plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu do 30.4.2020 či do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky - podle toho, která situace nastane dříve.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Výroba dříví harvestorovou technologií v letech 2019 – 2020   
Stručný popis: Předmětem VZ je plnění služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky (divize) zadavatele. Plnění bude probíhá postupem s obnovením soutěže dle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na základě rámcové dohody zadavatel zadává konkrétní veřejné zakázky na provedení těžby dříví harvestorovou technologií a dalších související činnosti v požadovaném množství a kvalitě.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy města Brna,a.s.
Výroba dříví harvestorovou technologií II.-III.Q 2019- rozděleno na části 1-12   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) dle částí, na poskytnutí služeb souvisejících s prováděním činností těžby dříví harvestorovou technologií pro všechny organizační jednotky zadavatele.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Správa Krknošského národního parku
Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP II.   
Stručný popis: Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky na části, celkem 8 částí. Podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky (zejména údaje o množství, čase plnění, předpokládané ceně díla, atd.) je uvedena v části B) Zvláštní část, technická specifikace zakázky. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Správa Krkonošského národního parku
Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP a jeho OP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dokončené přibližování dřevní hmoty vyvážecím traktorem s vytříděním sortimentů na OM. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Provádění pěstebních prací v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění prací, přičemž prováděné práce spočívají zejména v přípravě pasek před zalesněním, úklid klestu, provedení zalesňovacích prací při obnově porostu, výchova a ochrana mladých lesních porostů.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie