Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 134 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Čelákovice
Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“ je pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Dopravní automobily   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Cisternová zodolněná stříkačka 8x8   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové zodolněné stříkačky 8x8
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
statutární město Plzeň
Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení R „speciálním redukovaném“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Telnice
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku, a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nákup 1 ks kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t. Vozidlo musí být dodáno v plně funkčním stavu, nové, originální, nerepasované a musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Účastníkem navrhované provedení vozidla musí být z hlediska technického řešení v souladu s legislativními a technickými podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.
„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA S RAMENOVÝM NOSIČEM“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla s ramenovým nosičem. Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 – vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg. Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D. Více v podrobnostech zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms CH   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks smykem řízeného nakladače (dále stroj). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále záruka na jakost stroje po dobu minimálně 2 let, když současně záruka na prorezavění dodaného zboží činí 96 měsíců, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Zoopark Chomutov, p.o.
„Nákup 2 ks užitkových nových elektromobilů N1“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových elektromobilů N1, jeden elektromobil bude se sklopnou korbou, druhý elektromobil bude se skříňovou nástavbou. Přesná specifikace elektromobilů je uvedena v přiložených technických parametrech.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Chodníkový čistící vůz pro komunikace městského obvodu Poruba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup zametacího a čistícího stroje s nástavbami pro zimní údržbu komunikací, homologovaný a schválený pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Součástí výbavy zimní údržby jsou: nástavba sypač vozovek, nástavba sněhová radlice a čelní zametač sněhu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Čelákovice
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasičský sbor Čelákovice“ bylo pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Cílem pořízení tohoto vozu je zvýšit připravenost jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) při řešení rizik a katastrof a ke zmírnění následků mimořádných událostí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Dodávka nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup nového nepoužitého nákladního vozidla pro svoz komunálního odpadu od občanů města Kralupy nad Vltavou dle specifikace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění jsou: - Dopravní náklady na dopravu vozidla do sídla zadavatele. - Předvedení dodaného vozidla (vyzkoušení, zprovoznění a zaškolení obsluhy). -Kompletní technická a legislativní dokumentace pro řádný provoz a registraci k předmětnému vozidlu v českém jazyce. - Návod k obsluze a údržbě předmětného vozidla, katalog náhradních dílů, apod. - Zajištění servisní činnosti předmětu koupě, která je předepsána výrobcem předmětu koupě, a to po celou dobu záruční doby. - Všechny další poplatky spojené s dodáním.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Domažlice
Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby na úpravu běžeckých stop na Čerchově. Bude se jednat o nový funkční stroj v rozsahu technické specifikace (příloha č. 3).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Městská část Praha 18
Nákup komunálního stroje včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup čistícího a úklidového komunálního stroje
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Technické služby města Poděbrad s.r.o.
Chodníkový zametací stroj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie