Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 130 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Polepy
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019 - 1. Část (CAS 30/9000/540 – S 3 VH)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 - S 3 VH podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019 – 2. část (CAS 20/4000/240 – S 2 T - Příměstská)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS/20/4000/240 - S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Držkov
FZŠ – Držkov – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019 – 3. část (CAS 20/4000/240 – S 2 T - Venkovská)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/4000/240 - S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2019 – 4. část (CAS 20/3500/210 – S 2 T – Příměstská se zařízením pro řezání vodním paprskem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 20/3500/210 - S 2 T podle technických podmínek, které jsou přílohou č.1 zadávacích podmínek
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Technické služby města Olomouce, a.s.
Dodávka 2 ks vozidel pro svoz odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 ks vozidel pro svod odpadu v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Předmět plnění je rozdělen na dvě samostatné části, které budou samostatně hodnoceny. V rámci uvedeného zadávacího řízení budou uzavřeny 2 samostatné kupní smlouvy a to na každé vozidlo samostatně. Vozidla budou předána zadavateli na základě předávacího protokolu. Součástí nabídkové ceny dodavatele je i kompletní zaškolení obsluhy na dodaná vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Cisternové vozidlo velkoobjemové- II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks velkoobjemového hasičského automobilu na podvozku 10x10
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Tovačov
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Čelákovice
Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení CAS 20 S2Z pro hasičský sbor Čelákovice“ je pořízení cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Dopravní automobily   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Cisternová zodolněná stříkačka 8x8   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové zodolněné stříkačky 8x8
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
statutární město Plzeň
Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení R „speciálním redukovaném“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické podmínky“) uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Telnice
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: vybavena požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku, a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nákup 1 ks kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 kolového kloubového nakladače o provozní hmotnosti min. 13t. Vozidlo musí být dodáno v plně funkčním stavu, nové, originální, nerepasované a musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro tuto kategorii strojů vč. jejich schválení pro provoz v ČR. Účastníkem navrhované provedení vozidla musí být z hlediska technického řešení v souladu s legislativními a technickými podmínkami.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie