Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynného   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to v 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce do jednotlivých míst plnění.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 22 (PLYNY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka helia. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Dodávky NO   
Stručný popis: Dodávky NO - plnění za rok 2018
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek léčivého přípravku - medicinálního kyslíku, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován, a to na dva roky od podpisu rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Dodávka medicinálního plynu a nájem lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky medicinálního plynu (kyslíku) a související pronájem tlakových lahví. S jedním vybraným dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto VŘ jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to ve 2l a 10l odlehčených tlakových lahvích s integrovaným redukčním ventilem, plnícím tlakem 200 bar včetně nájmu tlakových lahví, distribuce (rozvoz) a ostatních poplatků tj. ADR, silniční energetický poplatek atd. Tlakové lahve musí splňovat takové parametry, aby byly kompatibilní se současným stavem, místem uložení a nainstalovaným uchycením ve vozidlech ZZS SČK, p. o.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně pronájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby objektu RCPTM v areálu PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice, a to na období 36 měsíců od 10. dne od nabytí účinnosti příslušných smluv, nedohodnou-li se na zahájení plnění osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak s ohledem na uvedení technického zařízení do provozu. Předmět plnění zahrnuje také řádné proškolení uživatelů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je • dodávka kapalného kyslíku do zásobníku Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo plnění; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technických plynů k dočasnému užívání; • dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů v tlakových lahvích pro Nemocnici Kutná Hora, a to včetně přepravy na místo určení, dále výpůjčka tlakových láhví pro skladování medicinálních a technických plynů a zásobníku pro zkapalněný kyslík o objemu 6000 litrů vč. 2 ks vzduchového odpařovače kyslíku k dočasnému užívání; Dodávky kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů jsou požadovány po dobu 48 měsíců.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek léčivého přípravku - medicinálního kyslíku, a to včetně nájmu tlakových lahví, ve kterých bude distribuován, a to na dva roky od podpisu rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Fakultní nemocnice Olomouc
Medicinální a technické plyny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie