Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Operátor datových a hlasových služeb   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka komplexního portfolia datových, internetových a hlasových služeb v garantované kvalitě dle požadavků definovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím sítě mobilního operátora pro HZS ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb centrálnímu zadavateli a pověřujícím zadavatelům prostřednictvím vybraného dodavatele - mobilního operátora
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Distribuce, a. s.
TELEMETRIE SKUPINY ČEZ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro telemetrické účely a administraci.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
statutární město Olomouc
Služby mobilního operátora 2019 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2019 až 2021 v celkovém rozsahu 2000 SIM karet. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje možnost rozšířit předmět veřejné zakázky na 2500 SIM karet a rovněž dodatečně zahrnout do rámcové dohody další své příspěvkové organizace a jím založené akciové společnosti za cenových a smluvních podmínek uvedených v této smlouvě. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu rámcové dohody, jejích přílohách a dalších částech zadávací dokumentace.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ DeGruyter   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do De Gruyter Publishing Journals pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ CAS   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zakoupení přístupu do vědeckých databází SciFinder / SciFinderN (Chemical Abstract Service) pro Centrálního Zadavatele a další Zadavatele stanovené v příloze č. 1 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní technická knihovna
EIZ EBSCO VI   
Stručný popis: Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů – vědeckých databází Art & Architecture Source a Film & Television Literature Index with Full Text. Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Zajištění systému prodeje SMS jízdenek II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing a kompletní zajištění správy celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou elektronické jízdenky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Letiště Praha, a. s.
Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020-2024   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní bezpečnostní úřad
Mobilní, hlasové a souvisejícíc služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních, hlasových a souvisejících služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Mobilní hlasové, datové a související služby pro resort Ministerstva spravedlnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro zadavatele a organizační složky resortu justice. Výsledkem veřejné zakázky bude podepsání rámcové smlouvy na dobu 4 let s jedním vítězným uchazečem
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Elektronické informační zdroje I – rámcová dohoda   
Stručný popis: Předmětem a účelem veřejné zakázky je zajištění elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro koordinátora a partnery projektu MEDINFO v rámci udržitelnosti projektu v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. EIZ budou pořizovány jedenkrát ročně každým z partnerů samostatně na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Elektronické informační zdroje II – rámcová dohoda   
Stručný popis: Předmětem a účelem veřejné zakázky je zajištění elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro koordinátora a partnery projektu MEDINFO v rámci udržitelnosti projektu v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. EIZ budou pořizovány každým z partnerů jedenkrát ročně samostatně na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí mobilních komunikačních služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Lesy České republiky, s.p.
Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaci   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora centrálnímu zadavateli a pověřujícím zadavatelům. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie