Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 34 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní knihovna České republiky
Digitalizace vzácných historických dokumentů (rukopisů a starých tisků) na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace rukopisů dle požadavků VISK6 včetně kompletní tvorby metadat (výstup musí splňovat Definici digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6, která je dostupná na adrese http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/manuscriptorium_visk6_definice.pdf) a zajištění komplexní služby včetně dopravy dokumentů k digitalizaci a zpět. Podrobná specifikace předmětu plnění, obchodní a platební podmínky, jsou uvedeny v návrhu smlouvy (dále jen „Smlouva“) – příloha č. 2 ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Statutární město Zlín
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Tyto služby budou poptávány v rozsahu a za podmínek specifikovaných zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní památkový ústav
Pevná telefonie NPÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb - pevných hlasových služeb a zároveň připojení do Internetu s využitím technologie xDSL
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
LOM PRAHA s.p.
Mobilní telekomunikační služby pro LOM Praha s.p., 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro zadavatele a jeho dceřiné společnosti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚVT – Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: (i) mobilních služeb elektronických komunikací, (ii) mobilních datových služeb, (iii) mezinárodního spojení, (iv) mobilních služeb v zahraničí a (v) doplňkových služeb mobilních služeb sítí elektronických komunikací. Předmětem veřejné zakázky nejsou služby datového připojení SIM karet, u kterých zadavatel explicitně požaduje současné využití služeb vytáčeného připojení prostřednictvím GSM (služba CSD) pro přístup na IP/GSM zařízení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Elektronické informační služby - KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických periodik pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností související s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí po dobu 24 měsíců.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí mobilních komunikačních služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Lesy České republiky, s.p.
Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaci   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na následné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora centrálnímu zadavateli a pověřujícím zadavatelům. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Hranice
Mobilní hlasové a datové služby, služby operátora fixních telefonních linek pro město Hranice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb – hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí a služeb operátora fixních telefonních linek v jednotné virtuální privátní síti (VPN) pro Město Hranice a organizace uvedené v příloze č. 5 na základě rámcové dohody. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 6 - Technická specifikace předmětu plnění. Zadavatel uvádí, že v současné době využívá služeb Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“). Pokud zadavatel uvede v této zadávací dokumentaci pojem, který používá pouze Vodafone, je tím myšlena i obdobná služba jiného operátora, která svým charakterem odpovídá požadované službě.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Centrální nákup, příspěvková organizace
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb včetně dodávek mobilních telefonů s příslušenstvím a datových karet dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele nebo Dílčích zadavatelů PK.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Český statistický úřad
Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě pro všechny pracoviště ČSÚ. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je dále uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy vč. příloh.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Poskytování telekomunikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM a ISDN sítě operátora se rozumí zejména poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb v dále uvedeném rozsahu, a to následovně: • zajištění mobilních hlasových služeb, • zajištění mobilních datových služeb, • zajištění pevných hlasových sužeb, • maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby, • zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, • zabezpečení zákaznické podpory.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká televize
Služby mobilní komunikace 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování mobilních telefonních a datových služeb pro Českou televizi
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie