Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Centrální nákup, příspěvková organizace
Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2017–2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Zadávací dokumentací. Součástí plnění je rovněž zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb včetně dodávek mobilních telefonů s příslušenstvím a datových karet dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele nebo Dílčích zadavatelů PK.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Poskytování datových služeb pro SPÚ   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování datových služeb, včetně služeb souvisejících, pro pracoviště Státního pozemkového úřadu. Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové dohody uzavřené s jedním (1) dodavatelem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění mobilních komunikačních služeb pro MENDELU 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí mobilních komunikačních služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro resortní organizace centrálního zadavatele.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF - Zajištění elektronických informačních služeb 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických informačních zdrojů pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Třeboň
Služby mobilního operátora pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném Výzvou k podání nabídky a jejími přílohami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 1 – Předmět veřejné zakázky a č. 2 – Objemy služeb a specifikace cen mobil. Smlouva bude uzavřena městem Třeboň, jakožto centrálním zadavatelem, který centralizovaně zadává veřejnou zakázku pro zadavatele uvedené v příloze č. 7 této Výzvy – Přehled zadavatelů.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní bezpečnostní úřad
Mobilní, hlasové a souvisejícíc služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních, hlasových a souvisejících služeb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Město Nový Jičín
Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb v rozsahu a kvalitě specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zajištění možnosti bezplatné aktivace a deaktivace doplňkových služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace na všech využívaných SIM, bezplatné poskytnutí souvisejících služeb uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, poskytování hlasových a datových služeb v rozsahu specifikovaném tarify uvedenými v příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemž hlasové tarify lze využívat samostatně nebo v kombinaci s datovým tarifem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní knihovna České republiky
Digitalizace vzácných historických dokumentů (rukopisů a starých tisků) na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace rukopisů dle požadavků VISK6 včetně kompletní tvorby metadat (výstup musí splňovat Definici digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6, která je dostupná na adrese http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/manuscriptorium_visk6_definice.pdf) a zajištění komplexní služby včetně dopravy dokumentů k digitalizaci a zpět. Podrobná specifikace předmětu plnění, obchodní a platební podmínky, jsou uvedeny v návrhu smlouvy (dále jen „Smlouva“) – příloha č. 2 ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Statutární město Zlín
Výběr mobilního operátora pro hlasové a datové služby pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace   
Stručný popis: Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, zajištění všech souvisejících činností včetně dodávky datových modemů pro statutární město Zlín a jeho společnosti a organizace (dále jen „zadavatel“). Seznam společností a organizací, kterých se veřejná zakázka týká, je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Tyto služby budou poptávány v rozsahu a za podmínek specifikovaných zadávacími podmínkami.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národní památkový ústav
Pevná telefonie NPÚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb - pevných hlasových služeb a zároveň připojení do Internetu s využitím technologie xDSL
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
LOM PRAHA s.p.
Mobilní telekomunikační služby pro LOM Praha s.p., 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro zadavatele a jeho dceřiné společnosti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – ÚVT – Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení: (i) mobilních služeb elektronických komunikací, (ii) mobilních datových služeb, (iii) mezinárodního spojení, (iv) mobilních služeb v zahraničí a (v) doplňkových služeb mobilních služeb sítí elektronických komunikací. Předmětem veřejné zakázky nejsou služby datového připojení SIM karet, u kterých zadavatel explicitně požaduje současné využití služeb vytáčeného připojení prostřednictvím GSM (služba CSD) pro přístup na IP/GSM zařízení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Elektronické informační služby - KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických periodik pro potřeby zadavatele a jeho knihovních fondů. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí ZD.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností související s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí po dobu 24 měsíců.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie