Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 2
„Rekonstrukce zasedacího sálu zastupitelstva v oblasti ICT technologií“   
Stručný popis: Provedení rekonstrukce ICT technologií v zasedacím sálu zastupitelstva zadavatele a to především hlasovacího zařízení, komunikačních technologií, informačních platforem, rozvodů apod.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Dodávka a servis pobočkové telefonní ústředny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů a mimozáruční a pozáruční servis pobočkové telefonní ústředny a telefonních přístrojů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Město Chotěboř
Výpočetní technika 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka systému zabezpečení přístupu do PC – dvoufázové ověření uživatele včetně implementace, - dodávka licence telefonní IP ústředny, VOIP telefonů a síťových prvků včetně instalace a konfigurace, - dodávka licence bezpečnostního software pro notebooky a mobilní telefony včetně instalace a konfigurace části software, - dodávka licencí software společnosti Microsoft včetně instalace a migrace dat.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Nemocnice Slaný
Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, přepínačů včetně nasazení 802.1X do prostředí zadavatele a rekonfigurace 802.1Q, access pointů, mailového serverového software, SIEM (Security and Incident Event management) a prvků fyzické bezpečnosti technologických místností v podobě kamer, vše včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce prodávajícího se zařízeními a software přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Karlovarský kraj
Zajištění servisní podpory KI KK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je správa a provoz rozlehlé metropolitní sítě – Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje, která propojuje obce s rozšířenou působností na území Karlovarského kraje a další vybrané lokality, dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Rozšíření VoIP infrastruktury   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je jednorázový nákup rozšiřujících prvků VoIP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka telefonní ústředny   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání nové telefonní ústředny v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - Kobylisích. Blíže uvedeno v ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele 2018 -2022 / II   
Stručný popis: Zadavatel zadal souhrn dílčích veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému pro jednotlivé organizační součásti ÚJF, tj. ODZ, ONF, OJR, OU a pro potřeby projektů CRREAT, ESS, RAMSES, CANAM. Předmětem dílčích VZ byly např. 3 typy digitálních osciloskopů s příslušenstvím, dodávky vakuových komponentů, dodávka oběhového termostatu s chlazením, dodávka křemenných laboratorních trubic a další dodávky přístrojů a materiálů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Rozvádzače
ČEZ, a. s., ČEZ ICT Services, a. s.
OBNOVA, MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ HLASOVÝCH RÁDIOVÝCH SÍTÍ A PAGINGU ETE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění obnovy, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingové sítě ETE formou dodávky a implementace digitální rádiové sítě včetně poskytování souvisejících servisních služeb a dodávek náhradních dílů dle požadavků Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávky a konfigurace aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka aktivních prvků IP datových sítí ŘLP ČR, s.p. uskutečněných v 1Q 2019 na základě uzavřené rámcové smlouvy č. 047/2015/IS/060.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Dodávky IP telefonů a licencí II   
Stručný popis: Zajištění dodávek IP telefonů pro komunikační dostupnost zaměstnanců organizace. Dodávka telefonů pro komunikační systém IP telefonie ŘSD ČR. Realizace VZ naplní potřeby zadavatele související se zajištěním dostupností zaměstnanců a jednotným systémem hlasové komunikace ŘSD ČR
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Plzeňský kraj
Rozšíření optické sítě CamelNET - úsek Blovice - Spálené Poříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Dodávka komunikační infrastruktury - 8 optických vláken na optické trase v úseku Blovice - Spálené Poříčí a objekt Lipnice. 2/ Základní servis závad na optických trasách po dobu 20 let včetně řešení servisních incidentů v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Statutární město Děčín
Modernizace varovného a informačního systému   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) zajištění technických řešení, která budou sloužit k varování a vyrozumění fyzických a právnických osob, krizových štábů a členů IZS v případech mimořádných událostí, spočívající ve vybudování řídícího stanoviště, dvou vysílačů, výměně starých rotačních sirén za nové digitální bezdrátové sirény a v instalaci hlásičů. Veškerá dodaná zařízení musí být nová, nerepasovaná a určená pro český trh. 2) Poskytování servisních služeb po dobu udržitelnosti. Druhé vyhlášení! Úprava technických kvalifikačních předpokladů!
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telekomunikačné káble a zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Měřící obojky pro sledování zvěře s automatickým odesílán GPS pozic pomocí GSM modulu   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 80 sad obojků (resp. 2 dodávky po 40 sadách obojků) na monitoring zvěře, včetně pravidelného měsíčního odesílání GPS pozic pomocí GSM modulu. Tyto sady budou sloužit pro výzkumné aktivity v rámci projektu EVA 4.0.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3
Videotelefony v MŠ - zvýšení bezpečnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace je dodávka technického vybavení, jeho instalace a dodávka souvisejícího objemu stavebních prací. Před uvedením do provozu budou provedeny výchozí revize. Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti ve čtrnácti objektech mateřských škol formou instalace audiovizuální techniky v prostoru vchodů do budovy, zejména - dodávka technologie – monitory, videotelefony, vrátníky + kabeláž, - montáž této technologie - drobné stavební práce (vybourání prostupů a začištění), - zaškolení uživatele, - revizní zpráva.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie